like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Goed voedsel uit de stad in 24 recepten

Van: op 18 oktober 2018

groenten en fruit markt biologisch voetafdruk

Gezonde en lokale voeding in zorginstellingen, een app tegen voedselverspilling en een online loket om mensen samen te brengen die met voedsel bezig zijn. Dit zijn slechts drie van de 24 voorbeelden die te vinden zijn in het online receptenboek voor goede praktijken van stedelijk voedselbeleid. Daar vragen de 12 steden en 1 provincie, die deze recepten hebben samengesteld, de aandacht voor.

Ons voedselsysteem staat voor een grote opgave: de transitie naar een ecologisch en economisch houdbaar systeem dat gezond en duurzaam voedsel produceert. Veel ondernemers, organisaties en enthousiaste buurtbewoners zetten zich hiervoor in. Maar hoe kan de lokale overheid deze initiatiefnemers ondersteunen?

Inspiratie

Voor het eerst zijn innovatieve voorbeelden van samenwerking tussen overheid en initiatiefnemers aan de voedseltransitie gebundeld. Zo willen steden inspiratie bieden aan andere gemeenten en provincies die op zoek zijn naar hun rol in de voedseltransitie. De verzamelde recepten geven een kijkje in de keuken van lokaal voedselbeleid.

Receptenboek

Het Receptenboek is een resultaat van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda. In de City Deal werken 12 gemeenten, de provincie Gelderland en de Ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen om beleid rond stedelijke voedseluitdagingen te versterken. Met ketenpartijen in en om de stad ontwikkelen stedelijke overheden diverse actielijnen om de transitie naar duurzame en gezonde voedselsystemen lokaal vorm te geven. Dit tegen de achtergrond van de nationale Voedselagenda die in de afgelopen regeringsperiode werd ingezet en door het nieuwe kabinet verder wordt opgepakt.

Nationale Voedselagenda

Elk recept behandelt een specifiek probleem in het voedselsysteem. Vier thema’s staan centraal: het versterken van voedselketens in en rond de stad, gezonde voeding en sociale inclusiviteit, ecologisch en economisch verduurzamen en innoveren en bestuurlijke innovatie. Samen laten de recepten zien hoe integraal voedselbeleid in de praktijk gebracht kan worden. De goede praktijken in het Receptenboek laten zien dat er volop kansen zijn om op lokaal niveau de nationale Voedselagenda een stevige extra zet te geven.

Milaan Urban Food Policy Pact

Wereldwijd zetten steeds meer steden in op gezonde en duurzame stedelijke voedselsystemen. Een belangrijk internationaal initiatief is het Milaan Urban Food Policy Pact: een convenant dat inmiddels door ruim 170 steden is ondertekend. De steden zetten zich door het pact in voor een goed en effectief voedselbeleid en voor duurzame en eerlijke voedselsystemen in en om hun stad.

De cases in het Receptenboek zijn gedocumenteerd door RUAF. RUAF biedt stedelijke overheden innovatieve oplossingen en ondersteuning bij het ontwikkelen van hun stedelijke voedselsysteem.

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws