like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Noordpool zee-ijs blijft verder afsmelten

Van: op 20 oktober 2018

zee-ijs noordpool

Het Arctische zee-ijs bereikte op 19 en 23 september zijn jaarlijkse minimale omvang, te weten 4,59 miljoen vierkante kilometer. Dit is de op vijf na laagste mimimumbedekking sinds het begin van de satellietmetingen in 1979, ruim 30 procent lager dan het gemiddelde over de periode 1981-2010. Dat schrijft het KNMI in een klimaatbericht

Waarom neemt het zee-ijs oppervlak niet gestaag af nu de temperaturen op aarde, in het bijzonder die in het noordpoolgebied, steeds verder toenemen? Dit wordt veroorzaakt door de enorme natuurlijke variabiliteit in het klimaat van het noordpoolgebied. Net als in onze streken zijn Arctische zomers soms mild, en het jaar erna weer relatief koel. Met als gevolg dat ook het zee-ijs van jaar tot jaar fluctueert. Deze fluctuaties komen bovenop de langjarige zee-ijsafname die overduidelijk gaande is: de laagste twaalf ijsbedekkingen zijn allemaal in de laatste twaalf jaar opgetreden.

Langjariger trends

Op veel langere tijdschalen laat het Arctische zee-ijs in de laatste decennia een enorme afname zien. Reconstructies van zee-ijs tonen aan dat de huidige bedekking de laagste is over tenminste de laatste 1450 jaar, vermoedelijk nog langer. En deze neergaande trend lijkt zich, in weerwil van de enorme jaar-tot-jaar verschillen, voort te zetten.

Toekomstverwachtingen

Het KNMI doet met behulp van satellietwaarnemingen  en klimaatmodellen onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de snelle veranderingen in het Arctische klimaat. Ook worden bovengenoemde natuurlijke fluctuaties in het noordpoolklimaat bestudeerd, alsmede de mogelijke veranderingen daarin. Gezien de mogelijke verstrekkende gevolgen is het van groot belang om alle veranderingen in het Arctische klimaat, inclusief zee-ijs, zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.

Verzuring

Ook stijgt de zuurtegraad van de Noordpool veel sneler dan in andere delen van de wereldzeeën. Het ijsvrije, koude zeeoppervlak neemt sneller CO2 op dan warmere gebieden, en verzuurt zo sneller. Bekend was al dat het noordpoolgebied te maken krijgt met een snelle afsmelting van de ijskap. Door de afsmeltende ijskappen neemt het gebied steeds meer warmte op, waardoor het effect nog versterkt wordt en de regio veel sneller opwarmt dan de rest van de wereld. Het noordpoolgebied is bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering.

Die verzuring vormt een nieuwe bedreiging voor het al kwetsbare ecosysteem, zeggen wetenschappers van het Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP). Ze voorspellen snelle veranderingen, maar weten niet welke richting die zullen uitgaan.

Lees meer in Noordpool smelt en verzuurt snel

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws