like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Hergebruik van materiaal lucratiever dan recycling

Van: op 21 januari 2016

gansewinkelNederland loopt voorop in het ontwikkelen van werkbare oplossingen voor een functionele en gezonde circulaire economie. Er is een economisch en sociaal potentieel voor hoogwaardig hergebruik van producten en componenten die – in een lineaire economie aan het eind van hun levenscyclus – na gebruik een zelfde of verbeterde functie hebben. Door de overstap te maken van een lineaire naar een circulaire economie kan de Nederlandse economie naar schatting met 7 miljard euro groeien. Voorwaarde is dat drempels voor hergebruik worden erkend en aangepakt. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek van onderzoeker Freek van Eijk, brengt Nederland circulair! in de Week van de Circulaire Economie het rapport uit waarin de potentie en meerwaarde van een circulaire economie inzichtelijk worden.

Nederland Circulair! maakt de voordelen van een circulaire economie, waarin afval niet bestaat, zichtbaar voor een breed publiek. Dat is een forse klus omdat de regels van de lineaire economie er bij industrie, overheden en consument ingebakken zijn. Nederland circulair! speelt een belangrijke rol in de transformatie van lineair naar circulair en het stimuleren van (technologische) kennis over wettelijke procedures, marktprincipes en het slechten van sociale barrières.

BES LED

Milieu & Werkgelegenheid

In een circulaire economie staat de waarde van grondstoffen, (deel)producten en materialen centraal, waardoor het risico op schaarste beperkt wordt. Ook wordt hierdoor de milieubelasting tot een minimum beperkt, waardoor de aarde langer meegaat. Een economisch bewezen voordeel is het feit dat hoogwaardig hergebruik lokale werkgelegenheid creëert. Als er bewust gekozen wordt om bedrijven die het hergebruik uitvoeren, te huisvesten in gebieden met hoge werkloosheidscijfers, heeft dit een directe, positieve sociale impact.

Vervang recycling door hergebruik

In het rapportThe Potential for high-value Reuse in a Circular Economy’ definieert Nederland circulair! hoogwaardig hergebruik. Ook ontwikkelen en presenteren zij praktische instrumenten en hulpmiddelen voor het bedrijfsleven, de overheid en de consumenten om de barrières naar de circulaire economie succesvol te overwinnen. Zo laat Nederland circulair! op de site tal van succesvolle voorbeelden zien en heeft ze een Do-It-Yourself toolkit ontwikkeld. In 2016 gaan een drietal pilots op het gebied van hoogwaardig hergebruik in de ketens ICT, straatverlichting en vrachtwagens van start.

Met de meetbare resultaten van deze pilots wil Nederland circulair! het draagvlak voor een overstap naar het circulaire economische model vergroten en andere partijen aanjagen tot het implementeren van soortgelijke modellen.

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws