like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

IJdoorn nieuw natuurgebied bij Amsterdam

Van: op 29 oktober 2013

ijdoorn natuurgebiedNatuurmonumenten start deze maand met de laatste werkzaamheden om polder IJdoorn om te vormen tot een prachtig natuurgebied waar vooral de weidevogels en trekvogels goed gebruik van kunnen maken. Dat is mogelijk geworden omdat sinds kort de gehele polder IJdoorn onder het beheer van de natuurorganisatie valt.

Tot het einde van dit jaar worden vrijwel alle dammen aangepast, ook komen er enkele stuwen en nieuwe pompen om het waterpeil in de polder beter te kunnen reguleren ten behoeve van de weidevogels. Er  worden nieuwe houten landhekken geplaatst, de dijk wordt gerepareerd en er komt een kniehoog raster om vossen tegen te houden die een bedreiging zijn voor de weidevogels. In de westhoek van de kleine polder komt speciaal voor de bezoekers een vogelkijkhut, een nieuw uitkijkpunt om de weidevogels goed te kunnen bekijken, zonder ze te verstoren.

Fairphone 3_Staring lady

De verbeteringen in de polder zijn mede mogelijk gemaakt met bijdragen vanuit het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (met geld van Natuurmonumenten, Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland) en Inrichting Landelijk gebied van Provincie Noord-Holland. Eind 2013 zullen de werkzaamheden klaar zijn. Dan is de nieuwe vogel kijkhut ook bereikbaar.

Polder IJdoorn ligt buitendijks en wordt gevormd door de grote polder met vooral grasland waar vogels als tureluur en grutto graag neerstrijken. De kleine polder bestaat vooral uit plassen en rietmoeras, hier komen veel trekvogels na hun lange tocht uit Afrika voedsel zoeken. Het is omringd door rietlanden waar ook bedreigde vogels kunnen broeden zoals de rietzanger en dit is een kraamkamer voor ringslangen. Deze polder is belangrijk als een soort stapsteen voor de natuur rond Amsterdam, omdat hiermee gebieden verbonden worden.

De oprichter van Natuurmonumenten Jac. P. Thijsse schreef al in het voorwoord van het boek Natuurleven in en om Amsterdam(1939): ‘Het is van groot belang, dat de Amsterdammers bijtijds inzien, welk een groote schat zij aan hun omgeving hebben.’t Is een schat die verloren dreigt te gaan.’ Natuurmonumenten, onder leiding van Thijsse, had toen al haar eerste aankoop in Polder IJdoorn gedaan, in 1925. Nu 88 jaar later kan de gehele polder bewaard blijven als natuurgebied, waar de Amsterdammers volop van kunnen genieten.

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws, Noord-Holland

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws