kernafval kernenergie

Er is potentie om in de samenleving een dialoog te voeren over de toekomstige rol van kernenergie, concludeert Ted van Hintum op basis van onderzoek uitgevoerd door Motivaction. In een ronkend persbericht worden stellingen en resultaten opgedist die de conclusie zouden moeten ondersteunen dat er in Nederland ruimte is voor een nieuwe dialoog over kernenergie. Maar de echte vraag is: hebben we überhaupt behoefte aan zo'n dialoog? Of is het onderzoek een voorzetje voor de kernlobby?

Je kunt ook vragen stellen bij de vragen uit het onderzoek: in positieve termen verwoord en opgesplitst in deelstellingen waarmee je het makkelijk eens kan zijn, ook als je tegen het toepassen van kernenergie bent (zie de vragenlijsten onder aan het artikel). Waar is de kernvraag: ben je voor of tegen? En waarom?

Lees zelf de inhoud van het volledige persbericht:

Eén op de drie mensen staat volgens van Hintum positief tegenover kernenergie. Evenveel mensen zijn neutraal over deze energiebron en een vijfde ziet kernenergie als negatief. Ook wil één op de vier mensen geïnformeerd worden over de voordelen en/of nadelen van kernenergie. Het vertrouwen in de informatiebronnen loopt echter uiteen: wetenschappers worden het meest vertrouwd, journalisten het minst.

De algemene houding tegenover kernenergie is verspreid: 32 procent van de bevolking staat (heel) positief tegenover deze energiebron, 33 procent is neutraal, 22 procent is (heel) negatief en 13 procent weet het niet. Nederlanders hebben het meest vertrouwen in kernenergie als een relatief goedkope, schone, ruimtelijk efficiënte en onafhankelijke energiebron. Het veilig opslaan van het afval vertrouwen zij niet.

Dialoog is mogelijk

Van de ondervraagden wil 22 procent geïnformeerd worden over de voordelen van kernenergie en 24 procent over de nadelen (beide antwoordmogelijkheden waren mogelijk). 56 procent heeft geen behoefte aan meer informatie en 16 procent heeft geen mening. Dit betekent dat in totaal 28 procent informatie wil ontvangen over de voor- en/of nadelen.

“Het spreken over kernenergie als mogelijke energiebron is lang taboe geweest,” zegt Van Hintum. “Standpunten over kernenergie komen vaak gepolariseerd naar buiten wat een dialoog belemmert. Ik ben geen uitgesproken voor- of tegenstander maar vind wel dat er in het licht van de energietransitie over gesproken moet kunnen worden. De onderzochte aspecten rond kernenergie worden in meerderheid vertrouwd, met uitzondering van het veilig opslaan van het afval. Een grote groep mensen staat actief open om zich te laten informeren. Dit bij elkaar genomen biedt potentie om een dialoog te voeren over de toekomstige rol van kernenergie in Nederland,” aldus Van Hintum.

Wetenschappers belangrijke informatiebron

Als het aankomt op informatiebronnen over de voor- en nadelen van kernenergie, worden nucleaire wetenschappers het meest vertrouwd. Journalisten zijn volgens de respondenten het minst betrouwbaar. Milieuorganisaties nemen een middenpositie in.

Van Hintum: “Vertrouwen is een voorwaarde om een dialoog te kunnen voeren. Wetenschappers, journalisten en milieuorganisaties spelen een belangrijke rol omdat zij van nature een verantwoordelijkheid hebben om te informeren. Echter, het vertrouwen in wetenschappers is hoog, in journalisten laag en het is verspreid over geslacht, leeftijd en opleidingsniveau voor vrijwel alle informatiebronnen, waaronder milieuorganisaties. Er is geen consensus over wie op dit domein kan worden vertrouwd. Dit maakt een dialoog lastig.”

Opvallende verschillen binnen bevolking

Er zijn opvallende verschillen binnen de bevolking: mannen, mensen van 25 - 34 jaar en mensen met een hogere opleiding hebben significant meer vertrouwen in kernenergie en in de onderzochte informatiebronnen. Vrouwen en mensen met een lagere opleiding hebben significant minder vertrouwen in kernenergie en in de informatiebronnen. Dat laatste geldt ook voor mensen ouder dan 55 jaar. Er is één uitzondering: milieuorganisaties worden niet vertrouwd door mannen en wel door vrouwen.

Tabellen

Tabel 1 geeft antwoord op de gestelde vraag:

“Als kernenergie in Nederland geproduceerd wordt als één van de energiebronnen voor Nederland, in welke mate heb je vertrouwen in de volgende aspecten van kernenergie?”

De aspecten werden telkens in willekeurige volgorde voorgelegd.

Tabel 2 geeft antwoord op de gestelde vraag:

“Als je meer informatie zou willen over de voordelen en/of de nadelen van kernenergie, in welke mate heb je dan vertrouwen in onderstaande informatiebronnen?”

De bronnen werden telkens in willekeurige volgorde voorgelegd.

Over het onderzoek

Onderzoeksbureau Motivaction ondervroeg via haar gecertificeerde StemPunt-panel 1.091 mensen van 18 – 75 jaar. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking onder meer voor geslacht, leeftijd en opleiding.

Over de auteur

Ted van Hintum (1967) studeerde onlangs cum laude af als Master in Corporate Communication aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University. Het onderzoek voor zijn thesis, waarvoor hij een eervolle vermelding ontving, voerde Motivaction in zijn opdracht uit. Hij is in het dagelijks leven communicatieprofessional en heeft ervaring bij zowel de overheid, het bedrijfsleven als het middenveld.

Meer informatie:  tedvanhintum.nl.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws