like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Kamerdebat ONS GELD belangrijk voor een duurzame economie

Van: op 15 maart 2016

moneytreeWoensdag 16 maart staat het debat over geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer. Dit onderwerp is met het oog op een duurzame samenleving van groot belang. De oproep om geldcreatie onder publiek bestuur te plaatsen en het schuld- en rentevrij in omloop te brengen betreft punt 8 van de Grote Transitie. De Grote Transitie is een tien puntenplan voor een duurzame en sociale economie.

Geldcreatie onder democratische controle en dienstbaar aan de samenleving

De beslissing 'hoeveel geld wordt gecreëerd en voor welke doeleinden' ligt op dit moment grotendeels in handen van commerciële banken. Wij denken dat dit anders moet. Het privilege op geldcreatie is een cruciaal sturingsmechanisme in economieën en dient het algemeen welzijn te dienen en niet commercieel te worden uitgebaat. Door geldschepping onder democratische controle te brengen kan het financiële systeem weer dienstbaar worden aan de reële economie en de samenleving.

Einde aan de groeidwang

Ons huidige economische systeem is zo ingericht dat ze alleen stabiel blijft bij voortdurende economische groei. Door geldcreatie onder publiek bestuur te brengen en schuld- en rentevrij in omloop te brengen nemen we een belangrijke veroorzaker van de huidige groeidrang weg. Commerciële banken creëren geld uit krediet. Krediet plus rente kunnen enkel worden terugbetaald indien banken de rente inkomsten voortdurend weer in circulatie brengen. In de praktijk zien we echter dat dit niet gebeurt en veel geld in de financiële sector zelf blijft hangen. Hierdoor moet in de productieve economie steeds harder worden gewerkt en is economische groei noodzakelijk. Voortdurende economische groei leidt tot een overspannen samenleving en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Ook met het oog op duurzame ontwikkeling is een ander geldsysteem dus noodzakelijk.

Maatregelen op de korte termijn

Op korte termijn kan GREEN Quantitative Easing (groene kwantitatieve verruiming) geïmplementeerd worden. Het geld dat Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB), maandelijks in de economie pompt komt momenteel niet terecht in de reële economie maar op de financiële markten waar het nieuwe bubbels creëert met alle gevaren van dien. Ons voorstel is om per direct GREEN Quantitative Easing te implementeren. Concreet betekent dit dat de ECB het nieuwe schuld- en rentevrij geld ter beschikking stelt aan de nationale overheden voor investeringen in de transitie naar een duurzame economie (100% duurzame energie, klimaatneutrale woningen, etc).

In onderstaand filmpje legt onze ambassadeur Igor Kluin (ondernemer) kort en bondig uit hoe geld wordt gemaakt door private banken - met winstoogmerk - en wat dat voor gevolgen heeft voor de maatschappij. Kluin roept iedereen op zich te verdiepen in deze materie: ‘het gaat erom dat je actief wordt en niet passief toekijkt hoe het gaat’.

Igor Kluin over geld en geldschepping from Platform DSE on Vimeo.

Esther Somers

Voorzitter Stichting (Platform) Duurzame en Solidaire Economie

www.platformdse.org

www.degrotetransitie.nl

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. VeRe schreef:

  In een demokratie wordt aan volksvertegenwoordigers MACHT toevertrouwd door/namens het volk.
  TOEVERTROUWD.
  Het volk vertrouwt erop dat die macht wordt aangewend om de belangen van de bevolking te behartigen.
  .
  In de ‘grote wereld’ wordt ons landsbelang verdedigd namens onze vertegenwoordigers.
  In de ‘grote wereld’ spelen (véél) meer belangen. Vaak tegenstrijdig met elkaar.
  Hoe wordt dat spel gespeeld ? Hoe wordt die strijd gestreden ?
  Veelal door middel van overleg. Door het ‘wegen’ van belangen. Vaak door het tellen van stemmen.
  Door een ‘spel’ van geven en nemen. Door lobbyen. Door machts’spelletjes’.
  Tegenwoordig zijn lobbyen en machtsspelletjes belangrijk bij het nemen van beslissingen.
  Het gevaar hierbij is dat het al gauw niet meer gaat over/om de belangen van de burgers van welk land dan ook, maar om de belangen van de ekonomies sterkst geachte vertegenwoordigers van (en/of buiten) die landen. Bijvoorbeeld de allergrootste, machtigste, multinationals. En volksvertegenwoordigers worden (te) gemakkelijk verleid tot bepaalde keuzes in ruil voor toezeggingen. De inzichtelijkheid en kontroleerbaarheid m.b.t. de juistheid van die keuzes wordt al gauw vertroebeld. Bijvoorbeeld : omwille van de snelheid waarmee beslissingen moeten worden genomen. Of : om niet te verdedigen ‘bij’belangen te verdoezelen.
  Tegenwoordig worden (groot)handelsbelangen wel erg (verdacht) hoog gewaardeerd. Bijvoorbeeld : ongehinderde, snelle doorstroming van zeer grote hoeveelheden geld. (Een TTIP-verdrag zou zulks nog sterk ‘verbeteren’)
  .
  Waar inzichtelijkheid en kontroleerbaarheid verminderen /verdwijnen zal daarmee dus het demokraties gehalte afnemen / verdwijnen.
  En dit heeft een zichzelf versterkend effekt :
  Waar de demokratiese kontrolemogelijkheid verdwijnt, verdwijnt de waarachtigheid van het demokraties siesteem.
  .
  Er is dus voor veel politici (en hun vaak mistige achterban) veel aan gelegen om hun beleid zoveel mogelijk te mystificeren.
  En zo ontstaat geleidelijk aan een ANTI-DEMOKRATISERINGDBELEID :
  houd het vooral ingewikkeld en ondoorzichtig. Laat het vooral ‘iets-voor-professionals’ lijken : niet begrijpelijk / toegankelijk voor het ‘gewone volk’ !
  .
  Ik ben bang.
  Ik ben heel bang dat ‘het gewone volk’ langdurig zijn rechten worden onthouden.
  Macht is tegenwoordig geen eksponent meer ven recht :
  De waarde van MACHT gaat tegenwoordig ver uit boven die van RECHT.

 2. AVE schreef:

  Als de overheid onbeperkt geld mag scheppen, dan gaan onze politici, ongeremd geld uitgeven. Met een dergelijke vrijbrief tot uitgeven is er ook geen belasting- of sociale premieheffing meer nodig. Immers, de overheid mag onbeperkt, schuldenvrij en renteloos geld uitgeven. Kan iemand zich voorstellen wat er gebeurt als alle remmen los gaan?