geo-engineering klimaat

Extreem weer, verlies van biodiversiteit en de klimaatverandering zijn enkele van de grootste risico’s voor de mensheid in de komende tien jaar, waarschuwt het Wereld Economisch Forum (WEF) in zijn vooruitzichten. Tegelijk stijgt ook de politieke spanning en wordt het moeilijk de problemen aan te pakken. 

Terwijl er meer dan ooit samenwerking nodig is tussen bedrijven, wereldleiders en beleidsmakers neemt de economische en politieke polarisering toe, stelt het Wereld Economisch Forum in het Global Risks Report 2020. Meer dan 750 experts en beleidsmakers werden geconsulteerd en gevraagd om hun grootste zorgen te rangschikken naar impact en waarschijnlijkheid.

Vraag Offerte aan

Bovenaan in de top vijf van meest waarschijnlijke risico’s in de volgende tien jaar staat extreem weer, gevolgd door een ongebreidelde klimaatverandering, grote natuurrampen zoals aardbevingen, verlies van biodiversiteit en tot slot menselijke schade aan het milieu, bijvoorbeeld een olie- of kernramp.

Gerangschikt naar de grootste impact zien de experts de klimaatverandering als grootste bedreiging, gevolgd door massavernietigingswapens, verlies van biodiversiteit, extreem weer en watertekorten.

Politieke verdeeldheid

Op kortere termijn verwachten de experts en beleidsmakers vooral meer  politieke verdeeldheid, zowel binnen als tussen staten. Die spanning komt op een bijzonder slecht moment, want net nu is er een gemeenschappelijke aanpak nodig van de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit, stelt het WEF. Het rapport benadrukt dat het nodig is de economische groei te koppelen aan doelstellingen om de aarde te beschermen.

“Het politieke landschap is gepolariseerd, terwijl de zeespiegel stijgt en de bosbranden woeden”, Borge Brende, voorzitter van het Wereld Economisch Forum. “Dit is het jaar waarin wereldleiders de handen ineen moeten slaan met alle sectoren van de maatschappij om ons systeem van samenwerking te herstellen en nieuw leven in te blazen, niet enkel voor winst op korte termijn maar om diepgewortelde risico’s aan te pakken.”

Jeugd

Voor jongere generaties is het situatie nog zorgwekkender. Het rapport wijst er op dat wie geboren is na 1980 de milieurisico’s nog hoger rangschikt dan andere respondenten. Bijna 90 procent van de jongere respondenten is van mening dat extreme hittegolven, vernieling van ecosystemen en gezondheidsproblemen door vervuiling erger zullen worden in 2020.

Menselijke activiteiten hebben al de helft van de biomassa aan planten wereldwijd doen verdwijnen, en brengen daarmee de ecosystemen in gevaar die essentieel zijn voor onze voeding en gezondheid, zegt Peter Giger, risico-analist bij de Zurich Insurance Group.

“Biologisch diverse ecosystemen halen grote  hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer en bieden enorme economische voordelen voor de mens, geschat op 33.000 miljard dollar per jaar of vergelijkbaar met de economieën van China en de VS samen”, zegt Giger. “Het is cruciaal dat bedrijven en beleidsmakers sneller werk maken van een transitie naar een CO2-arme economie en duurzamere bedrijfsmodellen. We zien al dat bedrijven ten onder gaan als ze hun strategieën niet aanpassen aan wil van overheden en klanten.”

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws