like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Laat vervuiler betalen in nieuw energiebeleid

Van: op 8 maart 2016

evert den boer greenchoiceAls we in Nederland de doelstelling van het Energieakkoord willen halen, mogen we wel opschieten. Over zeven jaar moet 16% van de gebruikte energie hernieuwbaar zijn. Nu is dit slechts 6% en daarmee bungelt ons land onderaan de Europese lijst. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zou dus haast moeten hebben. Maar met zijn in januari gepresenteerde Energierapport 2016 maakt hij een flegmatische indruk. In plaats van een oproep tot actie doet de minister het voorstel om te praten: een energiedialoog. En bij gebrek aan plannen van zijn kant legt hij het initiatief bij de markt en de samenleving.

Is het een somber verhaal zonder gevoel en urgentie?

Behalve flegmatisch toont Kamp zich ook somber. De Nederlandse burger mist het gevoel van urgentie dat noodzakelijk is voor een transitie naar een duurzame energie-opwekking, stelt hij. Maar wie het Motivaction-onderzoek, waarop Kamp zich baseert, nauwkeuriger leest, wordt juist opgewekt. Ik citeer: ‘Iets meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan een bijdrage te willen leveren aan een duurzame energievoorziening. En een even grote groep denkt klimaatverandering ook te kunnen tegengaan door de keuzes die men zelf maakt.’ En wie nog beter heeft opgelet, weet dat het niet alleen bij voornemens blijft: Nederland kent ruim 500 lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie.

Beleid van tegenstrijdige prikkels

In de hoop dat er echt wat te praten valt neem ik de uitnodiging voor een dialoog graag aan en doe ik een voorstel voor een nieuw energiebeleid, waarmee we meer kans maken de doelstelling van het Energieakkoord te halen dan bij voortzetting van het huidige beleid. Het huidige beleid geeft tegenstrijdige prikkels. Enerzijds subsidieert het investeringen in duurzame energie — Economische Zaken stelt dit jaar circa € 8 mrd beschikbaar (Subsidie Duurzame Energie+) — anderzijds belast de overheid het verbruik van energie via de energiebelasting, ook als deze uit een duurzame bron komt. De administratieve lasten die voortkomen uit het gelijktijdig subsidiëren en belasten van duurzame energie vertragen de ontwikkeling van nieuwe projecten. Doordat de energiebelasting op geen enkele wijze is gerelateerd aan de CO2-uitstoot die samenhangt met het opwekken of gebruiken van de energie stimuleert de overheid indirect het gebruik van fossiele brandstoffen.

De vervuiler betaalt

Nederland heeft een daadkrachtiger aanpak nodig. Laten we energiebelasting heffen op basis van de uitstoot van CO2 volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Gas en stroom van verschillende bronnen krijgen dan elk een ander belastingtarief. Het nieuwe systeem lijkt hiermee op het systeem van btw, waarbij in plaats van toegevoegde waarde de CO2-uitstoot wordt belast.

Voordelen te over

Energiebelasting volgens dit principe heeft drie voordelen: ten eerste krijgen investeringen in duurzame energie een stimulans, doordat elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aanzienlijk meer waard wordt dan elektriciteit die wordt verkregen met fossiele brandstoffen als kolen en gas.

Ten tweede kan een deel van de Subsidie Duurzame Energie worden afgeschaft, wat niet alleen miljarden euro’s scheelt maar ook administratieve rompslomp. En ten slotte zal dan blijken dat de maatschappelijke kosten van kolencentrales zo hoog liggen dat ze waarschijnlijk worden stilgezet.

Dus vervang de energiebelasting door een nieuwe belasting op basis van de hoeveelheid vervuiling. Wie meer CO2–uitstoot veroorzaakt, betaalt meer belasting. De markt kan zijn werk doen, de overheid heeft een robuust controlemiddel en een bestendige inkomstenbron uit energie. En — het belangrijkste — Nederland heeft een realistisch perspectief op een duurzame wereld, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen.

Evert den Boer, CEO Greenchoice

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht, Opinie

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Comments (4)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Theo De Man schreef:

  Ben ik helemaal voor maardan moet er een isolatieverplichting komen. Ik woon zelf in een woning met een eensteens muur. Het is in de winter ijskoud, zit met thermokleding aan en de CV op 20 graden, ben nu 75 jaar en dan merkt je het heel erg. Omdat ik uitsluitend AOW heb kan ik niet hoger stoken dan 20 graden

  Groet, Theo De Man

 2. Molinero schreef:

  Uitstekend plan! Minder administratieve rompslomp en gegarandeerd effect, zeker als ook de luchtvaart deze energiebelasting moet gaan betalen. Dat laatste is nu nog een mooie droom, want de Schiphol-lobby en de zonaanbiddende massatoerist zullen dat wel kunnen verhinderen.

 3. Piet van Noort schreef:

  Het zijn de bestuurders die hier achter lopen met beleid maken. In Noord Holland houden gemeenten aanvragen van zonneweiden af omdat men wacht op de provincie. Het zijn ook bestuurders die het zandige kustbeleid blijven steunen terwijl er voorbeelden zijn dat en megatonnen aan CO² uitstoot bespaard kan worden. Werken met natuur hoeft echt niet zo duur !

 4. Henk Roosink schreef:

  Ik onderschrijf het pleidooi van harte! Ik ben bezig om met een coöperatie in mijn woonplaats een postcoderoosproject van de grond te krijgen. Hoeveel simpeler zou het zijn om groene investeringen te realiseren als grijze energie eerlijk belast zou worden en groene energie niet, zo bedenk ik me vaak.
  Ander voordeel van prijs op CO2-uitstoot is dat draagvlak voor groene energie groter wordt. Want nu heet het bij het publiek dat groene energie subsidie kost. Als het publiek merkt dat grijze energie duurder is dan groene, dan zal het sentiment in de publieke opinie omdraaien, zo is mijn overtuiging.