pesticiden sproeien

Nederland moet het gesjoemel van Monsanto niet belonen en ‘nee’ zeggen tegen een nieuwe vergunning voor het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat, stelt foodwatch in een campagne die zij vandaag lanceert. Chemiereus Bayer-Monsanto moet uiterlijk dit najaar een aanvraagindienen om de aflopende vergunning van glyfosaat verlengd te krijgen.

Nederland speelt hierin een centrale rol: ze is één van de vier lidstaten (naast Frankrijk, Hongarije en Zweden) die verantwoordelijk is voor de nieuwe beoordeling van glyfosaat – en heeft dus een grote invloed op de Europese besluitvorming. De vorige vergunning voor glyfosaat was omgeven door schandalen waaronder ghostwriting van onderzoek, het zwart maken van tegenstanders en onenigheid onder wetenschappers over het kankerrisico. Nadien werd het bedrijf in Amerika veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan kankerpatiënten en werden door meer dan 18.000 mensen rechtszaken opgestart. In de evaluatie van een speciale EU-commissie over de voorgaande vergunningprocedure van glyfosaat, werd beterschap aangekondigd. Er werd geconcludeerd dat het Europees voorzorgsbeginsel, waarbij alleen onbetwiste stoffen toegelaten mogen worden, ‘naar behoren’ moet worden toegepast. foodwatch wil dat het niet bij woorden blijft. In een campagne gericht aan het Ctgb(College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen), roept foodwatch op het gesjoemel van Monsanto niet te belonen en de omstreden pesticide eindelijk te verbieden.

groenopladen generic keuzehulp

Herbeoordeling glyfosaat

Dit najaar, uiterlijk 15 december 2019, dienen bedrijven die de erkenning van glyfosaat willen behouden, een aanvraag tot verlenging in. Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld, maar is ook de meest omstreden. Verschillende Europese lidstaten, waaronder Frankrijk, Duitslanden Oostenrijk gaven al aan glyfosaat te willen verbannen. Bayer, de chemiereus die glyfosaat-producent (‘Roundup’) Monsanto overnam, kondigde echter aan dat ‘glyfosaat een belangrijke rol zal blijven spelen in de landbouw en in de portefeuille van Bayer’.

Bayer-Monsanto en de andere bedrijven die glyfosaat willen blijven verkopen, moeten uiterlijk drie jaar voor het verstrijken van de erkenning (15 december 2022) hun aanvraag indienen. De huidige erkenning van glyfosaat is exceptioneel maar 5 jaar geldig, aangezien verschillende lidstaten in 2017 de gebruikelijke verlenging van 10 jaar niet wilden ondersteunen. Vier lidstaten moeten de toelating van glyfosaat herbeoordelen, via de ‘Assessment Group on Glyphosate’: Nederland, Frankrijk, Hongarije en Zweden. Nederland (Ministerie van Landbouw) baseert zich hierbij op het advies van het ‘College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen’ (Ctgb).

Schandalen rond glyfosaat

De toelatingsprocedurehoudt in dat Nederland, samen met de beoordelingsgroep, een rapport schrijft over glyfosaat. Dit rapport wordt erna getoetst door EFSA(European Food Safety Authority). Naar aanleiding van de voorgaande vergunning van glyfosaat lag de procedure echter onder vuur: EFSA baseerde zich onder andere op een studie van Monsantozelf en maakte deze studie niet openbaar. Volgens gevoelige interne documentenschakelde Monsanto ghostwritersin om wetenschappelijke studies te beïnvloeden, om glyfosaat in een goed daglicht te plaatsen, waarbij glyfosaat positief werd beoordeeld. Dit terwijl onder meer onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie concludeert dat glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen’.

Toen Monsanto een verklaring moest geven over de beïnvloeding van studies tijdens een hoorzitting, kwamen ze niet opdagen. Op basis daarvan besloot het Europees Parlement de Monsanto-lobbyisten niet meer toe te laten tot het parlement. Naar aanleiding van de controverse richtte het Europees Parlement een ‘bijzondere commissie’ op om de toelatingsprocedure kritisch onder de loep te nemen. In het uiteindelijk rapport benadrukt de commissiedat belangenverstrengeling vermeden moet worden en dat lidstaten het Europees voorzorgsbeginsel, waarbij alleen onbetwist veilige stoffen mogen worden toegelaten, 'naar behoren' moeten toepassen. De lidstaten moeten risicomaatregelen nemen, ook ‘wanneer de mogelijkheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid is geïdentificeerd, maar hierover wetenschappelijke onzekerheid bestaat.’

In verschillende Amerikaanse rechtszakenwerd geoordeeld dat Bayer-Monsanto een schadevergoeding moet betalen aan mensen die ziek werden en glyfosaat als oorzaak aanwijzen. In totaal hebben er meer dan 18.000 mensen Monsanto aangeklaagd. Volgens een rechterhadden de juryleden voldoende bewijsmateriaal onder ogen gekregen om te concluderen dat ‘Monsanto zich meer bezighield met het afremmen van veiligheidsonderzoeken en het manipuleren van de publieke opinie dan met het waarborgen van de veiligheid van haar product’. ‘Er was niets dat erop wees dat iemand bij Monsanto deze kwestie objectief of met enige aandacht voor het leven van de mensheid bekeek’. Dit toont verder aan dat, indien het Europees voorzorgsbeginsel correct wordt toegepast, een verlenging van glyfosaat is uitgesloten. foodwatch roept Nederland op om Monsanto eindelijk op haar plaats te zetten via een duidelijk ‘Nee!’ tegen het bedrijf en haar glyfosaat.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws