zonne-energie

Heliogen, een startup die gesteund wordt door Bill Gates, is erin geslaagd zonlicht zo te concentreren dat temperaturen van meer dan 1000 graden gehaald worden. Daarmee wordt de technologie bruikbaar voor zware, traditioneel erg vervuilende industriële processen zoals cement- en staalproductie.

Zonlicht via spiegels concentreren om een vloeistof op te warmen is niets nieuws: de technologie wordt al gebruikt om stroom mee op te wekken. Maar de techniek kon de vloeistof tot nog toe maar tot zo’n 600 graden Celsius verwarmen. Voor zware industriële processen is meer nodig: 1000 graden en hoger.

groenopladen generic keuzehulp

Heliogen is er nu wel in geslaagd om die grens te doorbreken en maakt de technologie daardoor geschikt voor zware industriële processen zoals de productie van cement, staal en petrochemische stoffen. Die sectoren hebben momenteel nog een bijzonder grote klimaatafdruk: de cementindustrie is op zichzelf al goed voor 7 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Het bedrijf maakt zich bovendien sterk dat de technologie doorontwikkeld kan worden voor temperaturen tot 1500 graden Celsius. Daarmee kunnen CO2- en wateratomen gesplitst worden om nieuwe brandstoffen zoals waterstof en synthetisch gas te maken op een klimaatneutrale manier.

Artificiële intelligentie

De doorbraak kwam er dankzij het gebruik van artificiële intelligentie: geavanceerde computersoftware kan de spiegels perfect richten op een enkel doelwit.

“De wereld heeft een beperkt tijdskader om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen”, zegt Bill Gross, ceo en oprichter van Heliogen. “We maken grote vorderingen wat betreft schone energie in onze stroomproductie. Maar elektriciteit vertegenwoordigt minder dan een kwart van de wereldwijde energievraag. Heliogen is een technologische sprong voorwaarts wat betreft de andere 75 procent van de energievraag: het gebruik van fossiele brandstoffen voor industriële processen en transport.”

Ook Microsoft-oprichter Bill Gates, een van de financiers van Heliogen, spreekt van een potentiële revolutie. “De industriële processen die gebruikt worden om cement, staal en andere materialen te maken zijn verantwoordelijk voor meer dan een vijfde van alle uitstoot”, zegt Gates. “Die materialen zijn overal in ons leven, maar er waren geen doorbraken om ons een betaalbaar en klimaatvriendelijk alternatief te bezorgen. Als we onze uitstoot willen terugdringen, moeten we heel wat uitvinden. Ik ben blij dat ik een vroege supporter was van de vernieuwende technologie van Bill Gross. Het is een veelbelovende ontwikkeling in de zoektocht naar een vervanging voor fossiele brandstoffen.”

Kritiek

De geluiden over Heliogen zijn overigens niet alleen maar positief. Zo zegt Cleantechnica dat de vinding maar beperkt bruikbaar is en vervuilende industrie alleen maar bevordert.
Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws