like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Omstreden Arcadis gaat planMER voor schaliegas opstellen

Van: op 14 januari 2014

henk kampMinister Kamp heeft Arcadis opdracht gegeven het planMER ten behoeve van de structuurvisie Schaliegas op te stellen. Veel belanghebbenden in de discussie vinden de betrokkenheid van Arcadis omstreden, omdat het bedrijf zelf aanzienlijke belangen bij de sector heeft. Milieudefensie zegt het zelfs onvoorstelbaar te vinden dat Kamp wederom kiest voor een onderzoeksbureau dat grote belangen heeft bij schaliegaswinning.

In de structuurvisie wil het ministerie van Economische Zaken uiteindelijk aanwijzen op welke locaties in Nederland naar schaliegas geboord kan worden. In het onderzoek van Arcadis worden de mogelijke boorlocaties op een rij gezet. Het aanwijzen van die boorlocaties door Economische Zaken gebeurt dus op basis van het onderzoek door Arcadis. Minister Kamp liet begin 2013 ook een onderzoek doen naar de risico's van schaliegaswinning in Nederland. Dat onderzoek -dat plaatsvond onder regie van ingenieursbureau Witteveen en Bos- was omstreden, omdat het mede werd uitgevoerd door onderzoeksbureau's die zelf economische belangen bij schaliegaswinning hebben. Eén van die bureaus was Arcadis, zo meldt Milieudefensie.

Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen bij Milieudefensie: “Het is totaal onaanvaardbaar dat Kamp weer kiest voor een onderzoeksbureau dat dikke vingers in de pap heeft bij de schaliegasindustrie. De uitkomst van het onderzoek kunnen we wel raden: belangen van onwonenden en het milieu zullen aan de kant worden geschoven”.

Op basis van het onderzoek van Witteveen en Bos concludeerde de minister vorig jaar dat de risico's van schaliegasboringen in Nederland beheersbaar zijn. De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER), die de overheid adviseert over milieugevolgen van overheidsbeleid, vond het onderzoek echter onvoldoende, omdat bovengrondse effecten op kwaliteit van leefomgeving en natuur en millieu niet genoeg waren meegenomen, terwijl die grote impact kunnen hebben op de leefomgeving van mensen. Daarop besloot Kamp dat er nieuw onderzoek moest komen, waarvoor nu dus opnieuw het omstreden Arcadis wordt ingeschakeld.

Bij de totstandkoming van het Witteveen+Bos rapport over schaliegas in 2013 werd de objectiviteit van onderaannemer Arcadis al in twijfel getrokken door leden van de klankbordgroep, vanwege de schaliegasactiviteiten van het ingenieursbureau in de Verenigde Staten en Canada. Daarom werd onder druk van die klankbordgroep -waarin ook Milieudefensie vertegenwoordigd was- in het concept onderzoeksplan de volgende passage opgenomen: 'Arcadis is actief betrokken bij alle grote conventionele en onconventionele olie- en gasvelden in Noord-Amerika.' Schaliegas is een vorm van onconventioneel gas.

Milieudefensie verzet zich samen met lokale tegenstanders tegen schaliegasboringen in Nederland, omdat bij de winning enorme hoeveelheden water en chemicaliën in de bodem gespoten worden. Deze techniek, 'fracken', gaat gepaard met grote risico's voor milieu, klimaat en veiligheid en veroorzaakt veel overlast. De baten zijn tegelijk gering omdat Nederland weinig schaliegas heeft en de winning duur is. Milieudefensie vindt daarom dat Nederland beter kan investeren in duurzame energie en zuiniger om moet gaan met de bestaande gasvoorraden.

Lees hier eerdere artikelen over schaliegas

Download de kamerbrief

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dan kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
 

Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Jan Willem Folkers schreef:

    Ik denk dat minister Kamp niet in wil zien op welk glad ijs zich bevind om in Nederland te gaan onderzoeken naar schaliegas te boren. De minister kan beter gaan voor een baantje als commissaris van de Koning.

  2. Frans van Tuel schreef:

    Goed idee Joachim. En wat dacht je van de mogelijkheid van een referendum?

  3. Joachim Bunders schreef:

    Ik kan langzamerhand niet meer om de gedachte heen dat minister Kamp onderdeel is van de milieumaffia. Wordt het niet tijd om een volksrechtbank op te richten die buiten alle officiële kanalen om uitspraken doet over de rechtmatigheid van allerlei overheidsplannen die slecht of helemaal niet onderbouwd zijn.