like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Tag: schalie

VPRO Tegenlicht: de schaliecowboys komen er weer aan

Van: op 5 februari 2017 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Het hebben van eigen energiebronnen is een belangrijk wapen in de wereldeconomie. Sinds 2013 brengen de Verenigde Staten fossielrijke tegenstanders als Saoedi-Arabië belangrijke slagen toe met de winning van schaliegas en schalie-olie uit eigen bodem. De prijs voor een vat ruwe olie zakte van 100 naar onder de 50 dollar. De Texaanse schalie-producenten die deze […]

 

Methaan uit fracking schaliegas lekt uit olieputten

Van: op 24 oktober 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Oude, verlaten olie- en gasbronnen kunnen een uitlaatklep vormen voor methaan dat vrijkomt bij schaliegaswinning. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de uitstoot van fracking daardoor veel groter kan zijn dan tot nog toe werd aangenomen. Frakken, een proces waarbij water en chemicaliën onder grote druk in de grond gepompt worden om gas uit gesteente te […]

 

Voorlopig vijf jaar geen schaliegas

Van: op 12 juli 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De komende vijf jaar zal er geen commerciële opsporing en winning van schaliegas plaatsvinden in Nederland. Bestaande vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden niet verlengd. De ministerraad heeft hier mee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken. Aan het eind van het jaar besluit het kabinet in een breder verband of het […]

 

Ook in energie is Europa geen unie

Van: op 1 maart 2015 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De Europese Commissie heeft haar plannen rondom de creatie van een interne Europese energiemarkt gepresenteerd. De zogeheten ‘energie-unie’ moet Europa minder afhankelijk maken van buitenlandse energiebronnen en tegelijkertijd CO2-uitstoot terugdringen. Het voorstel begint met visionaire woorden, maar biedt weinig nieuws. GroenLinks europarlementarier Bas Eickhout: “De retoriek klinkt als wereldvrede, daar kan niemand tegen zijn. Maar […]

 

“Schaliegas vijf keer bedreiging voor volksgezondheid”

Van: op 17 december 2014 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De productie van schaliegas is wereldwijd aan een snelle opmars bezig, maar vormt een ernstige bedreiging van de volksgezondheid, concludeert de Amerikaanse organisatie NRDC na een overzichtstudie van de bestaande wetenschappelijke onderzoeken. De chemicaliën die bij de winning van het gas gebruikt worden, veroorzaken problemen met de luchtwegen, schade aan het zenuwstelsel, bloedaandoeningen, geboorteafwijkingen en […]

 

Wereldwijde expansie schaliegas in voorbereiding

Van: op 2 december 2014 | 4 reacties | categorie: Nieuws

  Multinationale olie- en gasbedrijven bereiden een wereldwijde expansie van de winning van schaliegas voor. Hiervoor wordt onder meer het belastingregime in diverse landen versoepeld. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Friends of the Earth Europe. Tot nu toe werd ‘frakken’ – de methode om schaliegas te winnen die de gasmarkt op zijn kop […]

 

Britse wetenschappers waarschuwen opnieuw voor risico’s schaliegas

Van: op 22 juli 2014 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Twee internationale organisaties van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers, Scientists for Global Responsibility (SGR) en het Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) hebben een rapport gepubliceerd met bewijs over de effecten van de winning van schaliegas, het zogenaamde fracking. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De wetenschappers onderzochten gevolgen voor het milieu, de gezondheid van […]

 

Milieudefensie: Shell hanteert dubbele standaard bij winning schaliegas

Van: op 27 mei 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Overige

Met nieuwe acties en campagnes breidt Milieudefensie haar werk richting Shell verder uit. Vorige week bezochten delegaties uit Argentinië en Oekraïne onder leiding van de Nederlandse tak van Friends of the Earth onder anderen de Shell aandeelhoudersvergadering en een delegatie van de Tweede Kamer. Zij verhaalden uit eerste hand over de gevolgen van Shell’s fracking-activiteiten […]

 

Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas?

Van: op 26 maart 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Premier Rutte kondigde bij het sluiten van de nucleaire top onverwacht aan dat Nederland zich aansluit bij internationale initiatieven om ontwikkelingsbanken te verbieden nog leningen te verstrekken voor de bouw van nieuwe kolencentrales in ontwikkelingslanden. Rutte en Obama bespraken het thema klimaatverandering tijdens de Nucleaire top, die  plaatsvond in Den Haag. Het is de bedoeling […]

 

Noord Brabant schaliegasvrij via bescherming drinkwater

Van: op 15 januari 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant past de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Provinciale Milieu Verordening aan om het grondgebied van de provincie te beschermen tegen boringen naar schaliegas. Deze aanpassingen zijn het gevolg van de moties waarin Provinciale Staten zich op 27 september vorig jaar uitspraken tegen het boren naar schaliegas. In de Provinciale Milieu Verordening kunnen […]

 

Omstreden Arcadis gaat planMER voor schaliegas opstellen

Van: op 14 januari 2014 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Minister Kamp heeft Arcadis opdracht gegeven het planMER ten behoeve van de structuurvisie Schaliegas op te stellen. Veel belanghebbenden in de discussie vinden de betrokkenheid van Arcadis omstreden, omdat het bedrijf zelf aanzienlijke belangen bij de sector heeft. Milieudefensie zegt het zelfs onvoorstelbaar te vinden dat Kamp wederom kiest voor een onderzoeksbureau dat grote belangen […]

 

Dankzij schaliegas sneller naar schone en duurzame energie?

Van: op 17 november 2013 | 3 reacties | categorie: Opinie

Het is een wonderlijke ontwikkeling. De verwoede pogingen om in Nederland naar schaliegas te boren lijken uit te monden in meer bewustwording en wellicht zelfs een versnelling van de transitie naar duurzame energie. Nu al  hebben  112 Nederlandse gemeenten en ook 8 provincies zich Schaliegasvrij verklaard. En in veel gevallen blijft het niet bij nee […]

 

Groningse Staten: geen winning schaliegas in Groningen

Van: op 6 november 2013 | 0 reacties | categorie: Groningen, Nieuws

De provincie Groningen zal, als het aan de Provinciale Staten ligt, vrij blijven van boringen naar schaliegas. Een  meerderheid van de Staten stemde vandaag in met de motie van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door GroenLinks, PvdA EN D66.  “Schaliegaswinning is schadelijk voor natuur en milieu. Door vervuiling wordt bovendien de drinkwatervoorziening in […]

 

Schaliegas: geen discussie meer, Kamp beslist

Van: op 8 oktober 2013 | 19 reacties | categorie: Nieuws

Minister Henk Kamp negeert adviezen om burgers en gemeenten te betrekken in een discussie over de wenselijkheid van boren naar schaliegas. Door direct een structuurvisie op te stellen zet hij gemeenten buitenspel bij de beslissing of er naar schaliegas geboord gaat worden. Een structuurvisie dwingt gemeenten boorlocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen. Dat zegt […]

 

Nu ook problemen met radioactieve straling bij winning schaliegas

Van: op 3 oktober 2013 | 3 reacties | categorie: Nieuws

Onderzoekers in de VS hebben radioactiviteit vastgesteld op een plaats waar afvalwater van schaliegas winning geloosd wordt.  Bovendien zijn verhoogde waarden voor zouten en metalen in riviersedimenten vastgesteld, zo meldt persburaeu IPS. Bij schaliegaswinning, het zogenaamde “fracken”, wordt aardgas uit moeilijk bereikbare grondlagen geperst door er onder hoge druk water en chemicaliën in te pompen. […]

 

Excuusrapport schaliegas niet meer geheim, wel onvolledig

Van: op 26 augustus 2013 | 3 reacties | categorie: Inzicht

Het geruchtmakende rapport, waarmee minister Henk Kamp de schaliegaswinning in Nederland wil forceren, is nu toch openbaar gemaakt en met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gegaan. Het stuk, dat al eerder als ‘broddelwerk’ werd aangemerkt, geeft inderdaad opvallend weinig harde informatie. De feitelijke informatie die voorhanden is wordt gebaseerd op bronnen van niet […]

 

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Van: op 2 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Opinie, Schaliegas

Toen ik las dat het kritisch rapport van het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) getiteld “Wissels omzetten” op maandag 24 juni jl. verscheen, dacht ik gelijk aan de politieke discussies over eventuele proefboringen naar schaliegas. “Planbureau hekelt kortetermijnvisie kabinetten”, kopte het AD een dag later. Inderdaad, er wordt biomassa in oude kolencentrales verbrand om […]

 

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Van: op 25 juni 2013 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Het Ministerie van Economische Zaken wil Milieudefensie dwingen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Over het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen mag niets naar buiten worden gebracht. Milieudefensie is lid van de klankbordgroep van EZ voor dit onderzoek. Afspraak was dat de besprekingen ‘in principe openbaar’ zouden zijn. Milieudefensie weigert de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Debat in […]

 

Schaliegas: meer milieu-nadelen dan economische voordelen

Van: op 23 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

In een manifest hebben 55 hoogleraren betoogd, dat Nederland niet moet beginnen aan schaliegas. Er zijn alleen maar nadelen voor het milieu bij de winning van schaliegas.  Het is nog maar de vraag of schaliegas commercieel aantrekkelijk is. terwijl grondwater, bodem, lucht en landschap vervuild raken. Is schaliegas een hype of ontketent het een wereldwijde […]

 

Schaliegas? Nergens voor nodig en vies

Van: op 9 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Schaliegas

Op 7 juni hield de Europese Commissie een bijeenkomst over schaliegas en andere onconventionele brandstoffen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) liet weten, dat schaliegas is niet alleen vies, maar ook onnodig is. Vergeleken met conventioneel gas is er tot 100.000 keer meer zoetwater nodig om schaliegas op te pompen. Door de uitstoot van dieseldampen is […]

 

Rammelend onderzoek naar schaliegas

Van: op 26 april 2013 | 1 reactie | categorie: Opinie, Schaliegas

Het onderzoek van minister Henk Kamp naar schaliegas levert slechts informatie op over de risico’s elders in de wereld. Het is nog maar de vraag of dat hier toepasbaar is.