transitie deeleconomieVeel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) houden nu de boot nog af, als een VvE-bewoner een laadpunt wil realiseren op gemeenschappelijk terrein. Vaak is men niet goed op de hoogte hoe dit in de praktijk geregeld wordt. Voor VvE-bewoners kan dit een barrière vormen om een elektrische auto aan te schaffen. Er is daarom een brochure gemaakt met antwoorden op de meest gestelde vragen over de aanleg van een oplaadpunt op een VvE-terrein. Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij vier grote gemeenten en nu ook online te raadplegen.

De brochure bevat een ‘6 stappenplan’ waarmee de berijder van een elektrische auto aan de VvE kan laten zien met welke stappen de aanleg en het beheer van een laadpunt op VvE-terrein goed geregeld kunnen worden. “In goed overleg met de Vergadering van Eigenaren is realisatie van een laadpunt op een VvE-terrein eenvoudiger dan vaak wordt gedacht”, zegt Marin Zegers, projectleider van Utrecht Elektrisch. “Ook over zaken als doorberekening van het stroomgebruik aan de gebruiker(s) kunnen er binnen de VvE heldere afspraken en keuzes worden gemaakt.” Het stappenplan in de brochure moet daarbij helpen. Verder bevat de brochure tal van links naar andere relevante sites, zoals die van aanbieders van laadpalen en de gemeenten zelf. Daar is ook meer te lezen over de lokale stimuleringsmaatregelen.

De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben veel geïnvesteerd in een goed netwerk van openbare oplaadpunten, omdat elektrisch rijden bijdraagt aan een beter stadsmilieu. Deze gemeenten hebben de handen ineengeslagen om bewoners met elektrische auto’s dichter bij hun Vereniging van Eigenaren te brengen en het kennistekort op te lossen. Bewoners van een VvE hebben geen privé terrein met volle zeggenschap daarover, wel een onderdeel daarvan. Daarom zijn laadpalen in de openbare ruimte in de meeste gevallen niet toegestaan. Gezien het grote aantal bewoners van VvE’s ligt hier een belangrijk potentieel voor de groei van het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen, zonder een beroep te hoeven doen op de openbare ruimte voor de plaatsing van de laadpaal.

Met naar schatting 40.000 VvE's in de Randstad is groei van het aantal particuliere oplaadpunten op VvE-terreinen belangrijk, gezien de te verwachten sterke groei van het aantal elektrische auto’s.

De brochure ‘Een oplaadpunt voor elektrische auto’s op het terrein van de Vereniging van Eigenaren – Hoe werkt dat?’ is verkrijgbaar bij de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en digitaal te raadplegen via www.nederlandelektrisch.nl/vve.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws