nzebBewustzijn en beschikbaarheid van technologie leidt nog niet tot toepassing. Zoveel is inmiddels duidelijk binnen de renovatiesector. Maar wat dan wel? Ook overheden bijten hun tanden stuk op deze vraag.

Het Europese Interreg2Seas project “Triple-A” wil een marktversnelling realiseren voor de renovatie van particuliere eengezinswoningen. Zeven lokale overheden (Stad Antwerpen, Stad Mechelen, EOS Oostende, Stad Rotterdam, Stad Breda, PSEE Picardie en Kent County Council) worden ondersteund door de TU Delft, de Universiteit Gent en Eandis in hun zoektocht naar mogelijkheden om hun bewoners beter te informeren, om energiebesparende technologieën eenvoudig ter beschikking te stellen , en om de burgers meer te ontzorgen. Naast wijkacties, pop-up centers en demonstratiegebouwen, worden woningenergie monitoringsystemen en nieuwe web functionaliteiten ingezet om de burger beter te begeleiden op haar renovatie-reis.

Vraag Offerte aan

In het kader van dit project noteren lokale overheden de nood om bijzondere inspanningen leveren om hun communicatiekanalen – in het bijzonder websites - aan te passen door het invoeren en testen van nieuwe web functionaliteiten. Het is voor de burger bijvoorbeeld nog relatief moeilijk om informatie te vinden over combinaties van maatregelen, technologieën gebruikt in voorbeeldprojecten, contractvormen, kwaliteitsbewaking en ervaringen van peers met bepaalde bouwpartijen en technologieën.

Bestaande websites van de lokale overheden werden getoetst. Hieruit blijkt dat er vooral behoefte aan meer energieadvies, een duidelijker beeld van de energie- en kostenbesparingen ten gevolge van de toepassing van bepaalde technologieën, en men wil meer informatie over het eigen energiegebruik. Informatie over bouwprocessen dient te worden verrijkt met informatie over beschikbare one-stop-shops, stapsgewijze renovaties en combinaties van maatregelen en regulier onderhoud. Lokale overheden hechten zelf ook veel belang aan het ter beschikking stellen van lijsten van lokale marktspelers die kunnen adviseren en/of maatregelen kunnen uitvoeren, maar kunnen hierin niet zelf de leidende rol spelen. Een andere prangende vraag is hoe kwaliteit geborgd kan worden.

Op 24 oktober a.s. is het nzeb-symposium in Antwerpen: www.nzeb.be. Daar presenteren we de onderzoeksresultaten en we lichten de vijf belangrijke web functionaliteiten toe, die de lokale overheden definieerden op basis van het onderzoek. Deze worden in samenwerking met de andere deelnemers in het project de komende jaren prioritair verder ontwikkeld en getest. Zou dit inderdaad kunnen leiden tot een significante toename van particuliere renovaties? Kom je ook meepraten over dit onderwerp en vele andere op 24 oktober in Antwerpen? Samen maken we de energietransitie een succes.

Het Interreg 2 Zeeën project “Triple-A: stimulating the Adoption of low-carbon technologies by home-owners through Awareness and easy Access” wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRD) en de Provincies Zuid-Holland en West-Vlaanderen en loopt nog tot 31 december 2020.

Erwin Mlecnik

 

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws