like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

RSSSchaliegas

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Boxtel vraagt provincie Brabant schaliegas uit te sluiten

Van: op 26 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant, Schaliegas

De provinciale verordening Ruimte wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 2014 herzien. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft in een brief de provincie gevraagd om in “de verordening te bepalen dat in bestemmingsplannen het verrichten van (proef)boringen en winning van schaliegas in onze provincie niet is toegestaan”. De regels waarmee een gemeente rekening moet houden […]

Veel schaliegasgebieden vaak ook waterwingebied

Veel schaliegasgebieden vaak ook waterwingebied

Van: op 18 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Schaliegas

De schalie houdende lagen worden overlapt door een kwart van alle wingebieden van Vitens. Dit blijkt uit een kaart met alle waterwingebieden en schaliegas houdende lagen die is ontwikkeld door Waterbedrijf Vitens in samenwerking met onderzoeksinsituut TNO. Ruim twee miljoen Nederlanders in het Vitens voorzieningsgebied zijn afhankelijk van deze waterbronnen. Drinkwater grote steden Schaliegas houdende […]

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Van: op 2 juli 2013 | 0 reacties | categorie: Opinie, Schaliegas

Toen ik las dat het kritisch rapport van het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) getiteld “Wissels omzetten” op maandag 24 juni jl. verscheen, dacht ik gelijk aan de politieke discussies over eventuele proefboringen naar schaliegas. “Planbureau hekelt kortetermijnvisie kabinetten”, kopte het AD een dag later. Inderdaad, er wordt biomassa in oude kolencentrales verbrand om […]

Schaliegas? Nergens voor nodig en vies

Schaliegas? Nergens voor nodig en vies

Van: op 9 juni 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Schaliegas

Op 7 juni hield de Europese Commissie een bijeenkomst over schaliegas en andere onconventionele brandstoffen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) liet weten, dat schaliegas is niet alleen vies, maar ook onnodig is. Vergeleken met conventioneel gas is er tot 100.000 keer meer zoetwater nodig om schaliegas op te pompen. Door de uitstoot van dieseldampen is […]

Rammelend onderzoek naar schaliegas

Rammelend onderzoek naar schaliegas

Van: op 26 april 2013 | 1 reactie | categorie: Opinie, Schaliegas

Het onderzoek van minister Henk Kamp naar schaliegas levert slechts informatie op over de risico’s elders in de wereld. Het is nog maar de vraag of dat hier toepasbaar is.

Meer ‘klimaatdoden’ door schaliegas

Meer ‘klimaatdoden’ door schaliegas

Van: op 23 maart 2013 | 0 reacties | categorie: Inzicht, Schaliegas

Er zijn intussen al vele argumenten gewisseld over de voor- en nadelen van schaliegas, die met de voor ons land nieuwe methode van fracking uit de grond kan worden gestampt. Op de  ‘Argumentenkaart Schaliegas’ van TNO staan keurig links en rechts de argumenten voor en tegen opgesomd. Na bestudering van dat overzicht miste ik echter […]

CO2 uitstoot schaliegas gelijk aan kolen

Van: op 18 maart 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Schaliegas

Het bedrijf Cuadrilla wil onderzoek doen naar de winning van schaliegas onder Luttelgeest en Marknesse in de Noordoostpolder. Dat past in het idee dat schaliegas de toekomst heeft, een idee dat overgewaaid is uit de Verenigde Staten en Canada. Maar in die landen is de schaliegas-hype recent doorgeprikt.