like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Subsidieregelingen energie-innovatie open

Van: op 18 juni 2014

De minister van Economische zaken Henk Kamp stelt 54 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Op  18 juni zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd.Indienen kan vanaf 1 juli.

De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) is voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware schaal en in praktijkomstandigheden te demonstreren is de stap naar het daadwerkelijk in de markt zetten makkelijker gezet. De DEI regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te verwezenlijken.

De DEI regeling vloeit voort uit de afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt. Hierin is afgesproken dat er overheidsmiddelen beschikbaar komen voor demonstratie projecten gericht op versnelde commercialisering voor de export.

Voor de DEI regeling stelt de minister van Economische zaken dit jaar 24,29 miljoen beschikbaar. U komt hiervoor in aanmerking als u producten of projecten ontwikkelt die energie besparen, duurzame energie opwekken of de toepassing van duurzame energie stimuleren. U kunt zelfstandig of in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie

De eerste tranche met subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie is in april gepubliceerd. In de eerste tranche stelde de minister 48,8 miljoen beschikbaar, in deze tweede tranche 29,9 miljoen. De tweede tranche heeft betrekking op de volgende thema’s: -     Bio-energie -     Energiebesparing in de gebouwde omgeving-     Energiebesparing in de industrie-     Gas (Upstream)-     Smart grids-     Systeemintegratie-     Wind op Zee-     Zonne-energie in de gebouwde omgevingNieuw zijn de volgende subsidiemogelijkheden:-     Systeemintegratie-     Energiebesparing industrie: joint industry projects-     Wind op Zee: joint industry projects-     EnerGO: compacte conversie en opslag (EnerGO CCO)

De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie-regelingen zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.

Tenders

Bij beide regelingen gaat het om tenders waarbij na de sluitingsdatum de beste projecten subsidie krijgen, totdat het budget op is. Meer uitleg over de voorwaarden leest u in de speciale handleiding.

 

Meer weten?

Meer informatie over de regelingen, de indieningsmogelijkheden en de sluitingsdata vindt u op onze site www.rvo.nl/topsector-energie. Adviseurs van RVO.nl kunnen u ondersteunen bij uw aanvraag.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws