Archief:

beleggen

fossiele investeringen

De grootste banken hebben sinds Parijs 3800 miljard dollar in fossiele brandstoffen gepompt en die investeringen blijven toenemen.

Lees verder

ABP steunde maar 3 van de 14 klimaatresoluties bij fossiele bedrijven, waarin aandeelhouders vragen beleid in lijn te brengen met de overeenkomst van Parijs.

Een derde van alle investeringen heeft al een groene bestemming, en dit percentage blijft naar verwachting de komende jaren doorgroeien.

De Sustainable Investment Framework Navigator SIFN is een tool die de maatschappelijke impact van beleggingsportefeuilles beoordeelt.

Tweeduizend ambtenaren van de gemeente Amsterdam willen dat hun pensioenfonds direct stopt met investeren in de fossiele industrie.

Ook in 2020 steeg het wereldwijde financieel vermogen verder. En de kloof tussen rijke en arme landen is opnieuw groter geworden. 

Hoewel fondsbeheerders en internationale financiële pers vaak anders beweren, leidt duurzaam beleggen niet tot betere beursprestaties ten tijde van crises.

Beleggen in fossiele brandstoffen is niet nodig voor de financiële prestaties van pensioenen. Desinvestering heeft geen negatieve invloed op het rendement.

Via crowdfundingplatform PlusPlus kunnen burgers in Nederland rechtstreeks investeren in kleine en middelgrote agrifood ondernemers in ontwikkelingslanden.

Het Europees Parlement heeft de Europese wet aangenomen die definieert welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden: de ‘groene taxonomie’.

Iedereen kan per direct weer investeren in duurzame energieprojecten, onder meer in Terneuzen en Wieringermeer. Met belastingvoordeel voor particulieren.

De waarde van pensioenfonds ABP's investeringen in fossiele brandstoffen is vanaf eind vorig jaar met 44 % gedaald, de overige investeringen met 26%.

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs hebben de 35 grootste banken 2700 miljard dollar in fossiele brandstoffen gepompt en de investeringen blijven stijgen.

De technische adviesgroep voor sustainable finance van de Europese Commissie heeft een belangrijk rapport gepubliceerd voor de groene taxonomie.

Ingrijpende beleidswijzigingen om klimaatveranderingen te vertragen, zoals CO2-belasting, kunnen zorgen voor kredietverliezen tot €925 miljard.

Duurzaam is steeds vaker het uitgangspunt van consumenten. Niet alleen voor de levensmiddelen, maar ook als het om verantwoord beleggen gaat.

Zoek hier voor meer resultaten: