Archief:

milieu

Nederland moet het gesjoemel van Monsanto niet belonen en ‘nee’ zeggen tegen een nieuwe vergunning voor het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat

Lees verder

Milieudefensie concludeert op basis van de uitspraak van de Raad van State dat de invoering van 130 km per uur op veel snelwegen onwettig is.

Tussen 2002 en 2017 is het aantal moorden op milieuactivisten verdubbeld. Drie kwart van de 1558 moorden in die periode vond in Latijns-Amerika plaats.

De GenX-stoffen krijgen nu het stempel van ZZS. Het gaat om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten veroorzaken en niet afbreken in het milieu.

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan milieueconoom prof. dr. Jeroen van den Bergh, bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Luxe cruises stoten wereldwijd vele keren meer zwaveloxiden uit dan alle 260 miljoen Europese auto’s samen en de sector doet er niets aan.

De Nederlandse Staat moet aan de Europese luchtkwaliteitswet voldoen, maar hoeft daar nu geen extra plannen meer voor te maken.

Met de wilde actie rond het Actieplan Schone Lucht riskeert Amsterdam het draagvlak voor duurzame maatregelen bij burgers onderuit te halen.

Bio-afbreekbare zakjes blijken veel hardnekkiger dan gedacht. Sommige varianten zijn na drie jaar in het milieu nog perfect bruikbaar.

Er is geen internationale overeenkomst die ecocide strafbaar stelt en ervoor zorgt dat partijen vervolgd kunnen worden na het plegen van ecocide.

De wereld telt 16.000 installaties voor ontzilting, die drinkwater halen uit de zee. Maar ze produceren ook enorme hoeveelheden vervuild afvalwater.

De vervuiler betaalt is een mooi principe, maar zonder enige betekenis als niemand een rekening indient voor geleden schade.

Consumenten, organisaties en bedrijven namen dit jaar massaal hun verantwoordelijkheid en organiseerden acties om plastic afval tegen te gaan.

Door fondsen van ABN AMRO, ING en Rabobank, vullen beleggers de kas van foute palmoliebedrijven, zonder dat ze dat van hun bank horen.

Coca-Cola, PepsiCo en Nestlé zijn merken achter de plasticvervuiling van stukken afval die overal ter wereld worden verzameld in opruimacties op stranden.

Boyan Slat zette de grootste plastic schoonmaakactie in de geschiedenis op touw. En dat alles na een profielwerkstuk over de plasticsoep in zee.

Zoek hier voor meer resultaten: