Archief:

natuurbeheer

Om oude olijfbomen te beschermen en de boeren financieel te steunen kun je via Michiel Drijver's Flor y Sabor een olijfboom adopteren.

Lees verder

In het Zeeuwse windpark Borssele III & IV zijn 2400 platte oesters uitgezet rondom de fundering van windturbines.

Door het beschermen en herstellen van bossen leggen Velux en WWF  in totaal 5,6 miljoen ton aan CO2 vast die sinds de oprichting van Velux is uitgestoten.

Bij een onderzoek in de Drentse natuur zijn 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten gevonden door Meten=Weten.

Gazonitis, grasperk-koorts of pelousitis is een ziekte om alles te willen wegmaaien wat meer als twee centimeter boven de grond groeit.

Met een grote meerderheid liet het Europees Parlement weten dat de Europese beschermde natuurgebieden - inclusief Natura 2000 - uitgebreid moeten worden.

Satellietdata in combinatie met Artificial Intelligence (AI) leveren informatie over wereldwijde ontbossing, trends en oorzaken.

Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen en wil zorgen voor meer bos in Nederland en wil dat iedere gekapte boom gecompenseerd wordt.

In de VS hebben imkers het voorbije jaar 40,7 procent van hun bijenkolonies verloren, blijkt uit de voorlopige resultaten van een nationaal onderzoek.

Er is geld genoeg om onbruikbare grond te herstellen of degradatie te voorkomen, maar door gebrek aan goede projecten wordt het niet uitgegeven.

De Rijke Noordzee is een pilot in windpark Eneco Luchterduinen die onderzoekt hoe natuurversterking en het opwekken van windenergie elkaar kunnen verrijken.

Door gegevens te vervalsen kunnen Braziliaanse houtproducenten veel bomen in het Amazonewoud illegaal kappen zonder te worden ontdekt.

Een Tiny Forest is een dicht inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dat maakt een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar.

Het meeste plastic afval in de oceanen komt van Aziatische landen. Als gastland van de Wereldmilieudag vroeg India daar speciaal aandacht voor.

Bomen koelen steden af, dat is bekend, maar met gras er onder blijken ze de hitte nog beter te temperen. Zo blijft het hitte-eiland effect beperkt.

Tennet werkt aan oplossingen die voordelen bieden voor samenleving, biodiversiteit, ecosystemen en landschap en zet deze initiatieven op de groene kaart.

Zoek hier voor meer resultaten: