like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Tag: natuurbeheer

Bestrijdingsmiddelen hopen op in natuurgebied

Van: op 6 juni 2020

Bij een onderzoek in de Drentse natuur zijn 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten gevonden door Meten=Weten.

 

Pas op voor gazonitis

Van: op 30 mei 2020

Gazonitis, grasperk-koorts of pelousitis is een ziekte om alles te willen wegmaaien wat meer als twee centimeter boven de grond groeit.

 

Europees Parlement wil uitbreiding beschermde natuurgebieden

Van: op 21 januari 2020

Met een grote meerderheid liet het Europees Parlement weten dat de Europese beschermde natuurgebieden – inclusief Natura 2000 – uitgebreid moeten worden.

 

Satellietdata helpen in strijd tegen ontbossing

Van: op 17 september 2019

Satellietdata in combinatie met Artificial Intelligence (AI) leveren informatie over wereldwijde ontbossing, trends en oorzaken.

 

Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen

Van: op 3 juli 2019

Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen en wil zorgen voor meer bos in Nederland en wil dat iedere gekapte boom gecompenseerd wordt.

 

Amerikaanse imkers verliezen 40 procent van hun bijenkolonies

Van: op 21 juni 2019

In de VS hebben imkers het voorbije jaar 40,7 procent van hun bijenkolonies verloren, blijkt uit de voorlopige resultaten van een nationaal onderzoek.

 

Miljoenen voor landherstel worden niet uitgegeven

Van: op 2 februari 2019

Er is geld genoeg om onbruikbare grond te herstellen of degradatie te voorkomen, maar door gebrek aan goede projecten wordt het niet uitgegeven.

 

Windenergie versterkt natuur in Noordzee

Van: op 4 september 2018

De Rijke Noordzee is een pilot in windpark Eneco Luchterduinen die onderzoekt hoe natuurversterking en het opwekken van windenergie elkaar kunnen verrijken.

 

Houtkappers in Amazonewoud vervalsen massaal documenten

Van: op 30 augustus 2018

Door gegevens te vervalsen kunnen Braziliaanse houtproducenten veel bomen in het Amazonewoud illegaal kappen zonder te worden ontdekt.

 

Steeds meer gemeenten leggen tiny forest aan

Van: op 16 augustus 2018

Een Tiny Forest is een dicht inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dat maakt een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar.

 

Azie grootste bron van plastic afval in oceanen

Van: op 10 juni 2018

Het meeste plastic afval in de oceanen komt van Aziatische landen. Als gastland van de Wereldmilieudag vroeg India daar speciaal aandacht voor.

 

Bomen met gras temperen toenemende zomerhitte in de stad

Van: op 24 april 2018

Bomen koelen steden af, dat is bekend, maar met gras er onder blijken ze de hitte nog beter te temperen. Zo blijft het hitte-eiland effect beperkt.

 

TenneT zet in op herstel van natuur met groene kaart

Van: op 23 januari 2018

Tennet werkt aan oplossingen die voordelen bieden voor samenleving, biodiversiteit, ecosystemen en landschap en zet deze initiatieven op de groene kaart.

 

Oceaan zoekt gemeenschap (die haar beschermt)

Van: op 24 september 2017

De gestaalde juridische kaders verdragen zich moeilijk met ecosystemen, zeker als ze groot en ver weg zijn (of liever: líjken). We spreken rechtsgeleerde Prue Taylor, kenner van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. “De soevereiniteit van staten, die onze planeet kapot maakt, moet aan banden worden gelegd.” ‘Levend beginsel’ ‘De ruimte is het gemeenschappelijk erfdeel […]

 

Bomenmakelaar geeft boom een tweede leven

Van: op 2 september 2017

‘De Bomenmakelaar’ verbindt boomaanbieders met boomzoekers, waardoor gezonde volwassen bomen het leven kunnen voortzetten op een nieuwe plek. Het nieuwe online platform wil een einde maken aan discussies tussen opdrachtgever en de omgeving waar het gaat om de kap van gezonde, volwassen bomen. De initiatiefnemers hebben de afgelopen tijd gesproken met veel partijen, waarvan verschillende […]

 

Groenfonds helpt bij financieren van grote natuurherstel projecten

Van: op 7 juli 2017

Grote natuurherstel projecten vragen soms een forse voorfinanciering. Dat zet een rem op de voortgang van deze projecten. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Groenfonds kunnen de Bosgroepen nu makkelijker grote herstelprojecten uitvoeren. De Bosgroepen, onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen, voeren door heel Nederland grotere en kleinere natuurherstelprojecten uit. […]

 

Duurzame landbouw langs de Brabantse Kleine Beerze

Van: op 11 februari 2017 | 0 reacties | categorie: Nieuws, Noord-Brabant

Boeren en burgers realiseren samen duurzame landbouw en natuur langs de Kleine Beerze. Hierbij sluiten zij aan bij plannen van het waterschap en de gemeenten om de beek weer te laten meanderen en het gebied verder in te richten. Voor haar coöperatieve aanpak om natuur en landbouw in harmonie te ontwikkelen, ontvangt de landcoöperatie Dal […]

 

Natuurinclusieve landbouw is natuurlijk (bio)logisch

Van: op 4 februari 2017 | 1 reactie | categorie: Inzicht

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 21 november over de voortgang bij de ‘Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel’ stelt Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam dat het, om de gestelde ambities op dit gebied te kunnen realiseren, nodig is om de komende jaren substantiële impulsen te geven aan de uitvoering […]

 

Decentralisatie natuurbeleid boekt eerste resultaten

Van: op 25 januari 2017 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027. Dit vraagt de komende jaren nog wel om een forse inspanning. De voorgenomen versterking van […]

 

Chris de Stoop pleit voor de geschiedenis van een landschap

Van: op 29 augustus 2016 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Chris de Stoop voelt zich als boerenzoon verbonden met de plek van de boerderij, de mensen die er wonen, de landerijen waarop ze werken, en de geschiedenis waaruit ze zijn voortgekomen. Hij kijkt met verbijstering naar hoe vruchtbare akkers worden omgezet naar ‘geradbraakt’ land. Deze nieuwe natuur, aangelegd als compensatie voor de uitbreiding van de […]

 

Bij-blijven: de laatste stand in bijensterfte en bescherming

Van: op 13 juli 2016 | 1 reactie | categorie: Inzicht

Vorig jaar werd er bewijs gevonden voor de oorzaken van bijensterfte. Onderzoek van Harvard University toonde aan dat neonicotinoiden bijenmoordenaars zijn en exponentiële sterfte onder de insecten kan veroorzaken. De pesticiden zijn de directe oorzaak van CCD, colony collapse disorder, ofwel het instorten van bijenvolken. De uitkomsten van de studie bevestigden niet alleen conclusies van […]

 

Green Deal zorgt voor meer vlinders langs de weg

Van: op 15 mei 2016 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Er zijn in potentie veel terreinen waar de biodiversiteit gestimuleerd kan worden. Neem de 150.000 kilometer bermen langs snel- en provinciale wegen, vaarwegen en spoorlijnen. Als een gemiddelde berm vijf meter breed is, dan is deze oppervlakte naast deze wegen bijna net groot als de helft van de Natura 2000-gebieden. De nieuwe Green Deal Infranatuur […]

 

Grote campagne tegen patenten op zaden van start

Van: op 9 mei 2016 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Bionext, ketenorganisatie van de biologische sector, lanceerde ‘De Grootste Zaadbank van Nederland.’ Dit is een landelijke campagne waarbij tot eind juni aandacht gevraagd wordt voor het gevaar van patenten op natuurlijke eigenschappen van planten. Door een te ruime EU-patentwetgeving claimen internationale bedrijven steeds vaker patenten op natuurlijke eigenschappen van zaden, vruchten en planten. Inmiddels zijn […]

 

Polen vernietigt Europa’s oudste bos, wie stopt ze?

Van: op 9 april 2016 | 10 reacties | categorie: Inzicht, Opinie

Białowieża is “het mistige, broeierige bos dat opdoemde toen je als een kind de sprookjes van Grimm hoorde” aldus de poëtische, Amerikaanse ecoloog Alan Weisman. Deze unieke plek met torenhoge haagbeuken en schimmels ter grootte van borden ligt gewoon in Europa: 1500 vierkante kilometer bos op de grens van Polen en Wit-Rusland vormt het laatste […]

 

Nieuw bos voor Afrika gaat klimaatherstel helpen

Van: op 12 februari 2016 | 2 reacties | categorie: Nieuws

Het opnieuw aanplanten van bossen kan een grote rol spelen in het halen van de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken. Investeerders zijn nu aan zet. “Hoewel we moeten blijven proberen om ontbossing tegen te gaan, kan het opnieuw beplanten van percelen bos die eerder gekapt zijn een flinke bijdrage leveren aan het gevecht tegen […]