like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Satellietdata helpen in strijd tegen ontbossing

Van: op 17 september 2019

satellietdata ontbossing

Satellietbeelden in combinatie met Artificial Intelligence (AI) leveren informatie over wereldwijde ontbossing, trends en oorzaken. De daadwerkelijke impact van bedrijven op hun natuurlijke omgeving wordt hiermee inzichtelijk. Vermogensbeheerder ACTIAM is hiervoor een samenwerking aangegaan met geodata analytics bedrijf Satelligence. Door de samenwerking heeft ACTIAM een extra instrument in handen in de strijd tegen ontbossing.

ACTIAM richt zich binnen het beleggingsbeleid op drie focusthema’s: klimaat, water en land. De vermogensbeheerder heeft zich onder andere als doel gesteld dat de beleggingsportefeuille in 2030 niet bijdraagt aan ontbossing. ACTIAM verbindt zich hiermee expliciet aan de realisatie van het Klimaatakkoord in Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). Ontbossing draagt sterk bij aan de groeiende uitstoot van broeikassen en daarmee aan de verandering van het klimaat. Het is dan ook noodzakelijk om als vermogensbeheerder grotere transparantie en een duidelijk beleid rondom ontbossing te stimuleren via een intensieve dialoog met de bedrijven waarin wordt belegd.

Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy: “Het tegengaan van ontbossing is belangrijk voor de realisatie van financieel en maatschappelijk rendement en het risicomanagement binnen de beleggingsportefeuille. De beschikbaarheid van gegevens rondom dit onderwerp staat echter nog in de kinderschoenen. Satelligence stelt ons, door een wereldwijd bereik, in staat om op basis van actuele gegevens nog beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen, hierover verantwoording af te leggen naar onze klanten en tegelijkertijd onze doelstellingen te realiseren. ACTIAM ziet een fiduciaire rol voor de financiële sector om de transitie naar een duurzame samenleving te leiden. Technologie is daarbij de belangrijkste aanjager voor verandering in de sector.”

Artificial Intelligence en ontbossing

Via de data-analyses van Satelligence kan ACTIAM veranderingen in vegetatiebedekking, als gevolg van plantageontwikkeling of brandschade, in bossen, moerasgebieden en andere natuurgebieden detecteren en kwantificeren. Deze detectie is gebaseerd op radar- en optische satellietbeelden in combinatie met Artificial Intelligence.

Niels Wielaard, Managing Director van Satelligence: “Ontbossing wordt onder andere door De Nederlandsche Bank (DNB) aangemerkt als serieus duurzaamheidsrisico voor de financiële sector. Wij helpen financiële instellingen om risico’s als ontbossing, biodiversiteitsverlies en waterschaarste te identificeren en waar mogelijk te mitigeren. Door de samenwerking met ACTIAM kunnen we laten zien hoe voortgang meetbaar gemaakt kan worden en de financiële sector direct haar impact inzichtelijk kan maken.”

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws