Archief:

windenergie

Amazon wil CO2 neutraal zijn in 2040, 10 jaar voor Parijs. Daarom neemt Amazon windenergie af van het offshore windpark Hollandse Kust Noord.

Lees verder

Het CrossWind consortium, een samenwerking tussen Shell en Eneco, gaat het derde subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren.

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2019, vergeleken met een jaar eerder, met 16 procent gegroeid naar 181 petajoule (PJ).

De bovenbouw van TenneT's offshore transformatorplatform voor windgebied Borssele III en IV is klaar voor de zeereis.

In 2019 is in Nederland 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder.

Windturbinefabrikanten doen te weinig om de risico’s op mensenrechtenschendingen in hun toeleveringsketens aan te pakken.

Europa kan met extra windmolens de hele wereld van elektriciteit te voorzien. Tot die opmerkelijke conclusie komen Britse en Deense onderzoekers.

De productie van duurzame energie uit zon en wind kwam in mei hoger uit dan een jaar ervoor. Ten opzichte van april dit jaar is de productie bijna gelijk.

Beperkende voorwaarden zorgen ervoor dat het windpark Maasvlakte 2 naar schatting minder dan één-vijfde van de mogelijk energie gaat opbrengen.  

Een nieuw opgericht consortium van bedrijven, genaamd Frontier, wil samen met 20.000 burgers twee nieuwe windparken op zee realiseren.

Met de Windkieswijzer wil Urgenda de burger helpen duurzame en sociale keuzes op dit gebied inzichtelijk te maken.

De productie van zonnestroom groeide het afgelopen jaar met meer dan 50 procent. De hoeveelheid duurzame energie uit windmolens bleef ongeveer gelijk.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt opnieuw een procedure open om zonder subsidie een windpark in de Noordzee te bouwen en te exploiteren.

Windenergie gaat steenkool, kernenergie en gas voorbij om ruim voor 2030 de grootste stroombron in de EU te worden.

Door de rustige oktobermaand lag de productie uit zon en wind een kwart lager dan dezelfde maand een jaar geleden.

Duurzame windenergie uit Denemarken kan vanaf eind 2019 over de onderzeese COBRA-kabel naar Nederland worden getransporteerd.

Zoek hier voor meer resultaten: