like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Uit de crisis? Vernieuw het economie-onderwijs

Van: op 10 maart 2015

manchester universityWaarom zagen de knappe koppen van de wereld de wereldwijde financiële crisis van 2008 niet aankomen? Keken ze misschien massaal de verkeerde kant op? Heeft deze blindheid misschien iets te maken met de zeer eenzijdige wijze waarop in de Westerse wereld economen aan universiteiten worden opgeleid?

De zogeheten neoklassieke economische theorie, bij het grote publiek beter bekend als het kapitalisme of de vrije markteconomie, domineert al bijna drie decennia de economische wetenschap. Heterodoxe economieën, ofwel alle economische theorieën die niet tot de ‘mainstream’ (hoofdstroom) behoren, worden niet serieus behandeld of zijn zelfs uit het curriculum geschrapt. Voorbeelden van heterodoxen economieën zijn de gedragseconomie, de institutionele economie, de ecologische economie, de economie van het genoeg, de circulaire economie en de ruil-economie. Het verdwijnen van het wetenschappelijke debat tussen verschillende economische theorieën leidt uiteindelijk tot kwaliteitsverlies, waardoor het wetenschappelijke karakter van de economie zelf op het spel komt te staan.

Speedpedelecs.com - Dé specialist in Speed Pedelecs

De wereld staat voor een gigantische uitdaging. We worden niet alleen geconfronteerd met een financiële crisis, maar ook met een energie- en klimaatcrisis. De geboden oplossingen blijven meestal binnen de oude vertrouwde economische denkkaders en aan een aantal dieperliggende oorzaken wordt weinig of geen aandacht besteed. Dit onvermogen om dieperliggende oorzaken aan te wijzen en nieuwe perspectieven te schetsen zorgt ervoor dat de crisis zich verdiept en niet wordt opgelost. We moeten nieuwe vragen stellen om nieuwe antwoorden te krijgen. Moet een economie wel altijd blijven groeien? Hoe ziet een economie eruit die streeft naar een menswaardig bestaan voor iedereen, nu en later? Hoe voorkomen we milieuvervuiling, uitputting van grond-stofvoorraden, het uitkleden van arbeidsrechten en een toenemende kloof tussen arm en rijk?

We hebben een grotere diversiteit van ideeën nodig in de economie om tot nieuwe oplossingen te komen voor de bestaande crisis. Wie meerdere perspectieven in ogenschouw durft te nemen ziet letterlijk meer. Vergelijk het met een rit door de bergen; om elke bocht zie je het landschap weer anders. Vernieuwende inzichten vereisen creativiteit, en lef om ‘out of the box’ te denken. Of zoals Einstein het zei: ‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’

Overal ter wereld komen economiestudenten in opstand tegen de eenzijdige monocultuur op hun economische faculteiten. Ze pleiten voor meer diversiteit in het economieonderwijs omdat ze beseffen dat voor het oplossen van de huidige crisis nieuwe inzichten vereist zijn. Voorbeelden van internationale initiatieven zijn: de Post-Crash Economic Society in Manchester, de Cambridge society for Economic Pluralism, het Curriculum in Open-access Resources in Economics (CORE) project in Oxford, en het internationale netwerk van studenten economie Rethinking Economics.

Steeds meer organisaties en hoogleraren sluiten zich aan bij deze studentenbeweging voor meer diversiteit in het economieonderwijs. The International Student Initiative for Pluralism in Economics eist in een open brief inmiddels ondertekend door 65 organisaties uit 30 landen, drie vormen van pluralisme: theoretisch, methodologisch en interdisciplinair.

In Nederland blijft het tot nu toe nog erg stil. Het zou goed zijn als daar verandering in komt, en er ook in Nederland een brede beweging ontstaat voor meer diversiteit in het economie-onderwijs. Samen met zestien hoogleraren neemt de Goudzwaard School of Fair and Green Economics hiertoe het initiatief.

Sluit je aan, en onderteken het Nederlandse initiatief op www.rethinkingeconomics.nl

Deze hoogleraren steunen de oproep:

Prof. dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar duurzame transitie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering, Universiteit Utrecht

Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof dr. Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie, Erasmus Universiteit Tilburg

Prof. dr. Irene van Staveren, hoogleraar pluralist development economics, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. Aart de Zeeuw, hoogleraar milieueconomie, Universiteit van Tilburg

Prof. dr. Harry Hummels, hoogleraar ethiek, organisatie en samenleving, Universiteit Maastricht

Prof. dr. Hans Opschoor, emeritus-hoogleraar milieueconomie (VU, Amsterdam) en economics of sustainable development, Institute of Social Studies, Den Haag

Prof. Dr. Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische en sociale geschiedenis, Universiteit van Utrecht

Prof. Dr. Rolph van der Hoeven, hoogleraar employment and development economics, Institute of Social Studies (Erasmus Universiteit), Den Haag

Prof. dr. Cees Withagen, hoogleraar milieueconomie, Vrije Universiteit en Tinbergen Institute, Amsterdam

Prof. Dr. Lex Hoogduin, hoogleraar economie en financiële instituties, Universiteit van Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Ronald Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek, Nyenrode Business Universiteit Prof. dr. Cars Hommes, hoogleraar economische dynamica, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Theo Kocken, hoogleraar Risicomanagement voor Institutionele Beleggers, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. A.W.M. Lou Keune, econoom en voormalig universitair hoofddocent, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit van Tilburg

Dr. Piet Keizer, universitair hoofddocent economic methodology, Utrecht University School of Economics

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws