like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Utrecht de schoonste economie, Zeeland de meest vervuilende

Van: op 30 januari 2018

 utrecht 

Nederland heeft de klimaatdoelstellingen aangescherpt en wil de uitstoot van broeikasgassen versneld reduceren. Voor provincies is het daarmee belangrijk hoe groen de economie is en welke stappen kunnen worden gezet. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland bevinden zich de meeste grote uitstoters onder bedrijven. In de noordelijke provincies en Limburg verbruiken huishoudens de meeste energie. Per saldo is Utrecht de schoonste economie en Zeeland het meest vervuilend. Dit blijkt uit het regiobericht energietransitie van het ING Economisch Bureau.

 

Provincies moeten mee in radicale reductie broeikasgassen

De Nederlandse klimaatopgave is fors. Het Parijsakkoord schrijft een CO2-reductie van tenminste 80% tot 95% voor in 2050. Tot die tijd moet de nationale CO2-uitstoot nog met minstens 77% dalen en om de kabinetsdoelstelling voor 2030 te halen al 43%. Om dit te bereiken wordt een nieuw energieakkoord gesloten. Provincies en gemeenten zullen hiermee aan de slag moeten gaan.

 

Industrie en energiesector bepalend voor score, grote uitstoters vooral in het Westen

Het bedrijfsleven is gemiddeld verantwoordelijk voor meer dan 80% van de uitstoot van de broeikasgassen. Dit is bepalend voor de score van provincies. De top-15 grootste uitstoters neemt een derde van de totale landelijke uitstoot van CO2 voor haar rekening. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland werkt dit door. Wel reikt de uitdaging om de uitstoot terug te dringen door het nationale belang van deze industrie verder dan de provinciegrenzen.

Rico Luman, ING Economisch Bureau: “Bij grote uitstoters zit veel besparingspotentieel, maar tegelijkertijd kunnen duurzame oplossingen bedrijfseconomisch vaak nog niet uit”.

 

Huishoudens in het Noorden en in Limburg verbruiken meeste energie

Huishoudens hebben gemiddeld een aandeel van minder dan 20% van de uitstoot. Met name het gasverbruik laat flinke verschillen zien. Dit heeft vooral te maken met de ouderdom en samenstelling van woningvoorraad. Huishoudens in de Noordelijke provincies en Limburg verbruiken de meeste energie.

 

Utrechtse economie landelijk het groenst, Zeeland het meest grijs

Om voor elke provincie een klimaatscore te berekenen heeft het ING Economisch Bureau de uitstoot gewogen voor de omvang van de economie. Per euro economische waarde verschilt de uitstoot van de provincies fors. Utrecht scoort met de vele dienstverlenende bedrijven en een ondergemiddeld energieverbruik bij huishoudens het best, terwijl Zeeland met grote industriële uitstoters en een relatief kleine economie landelijk hekkensluiter is.

Lees de gehele publicatie: Regiobericht energietransitie

Lees ook: Kabinet haalt klimaatdoelen maar half

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws