like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Van ego naar eco: de verduurzaming van ons bestaan is begonnen

Van: op 9 juni 2019

patrick huntjens

De periode van 2000 tot 2050 gaat de geschiedenis in als de duurzaamheidstransitie. We zijn meer en meer bereid om verantwoordelijkheid te nemen, om te veranderen, om duurzamer te gaan leven. Patrick Huntjens, lector sociale innovaties in het groene domein, houdt op 20 juni in Rotterdam zijn lectorale rede over het belang van sociale innovaties binnen deze duurzaamheidstransitie.

“De duurzaamheidstransitie is in feite onze zoektocht naar een nieuw sociaal contract: een ‘natuurlijk’ sociaal contract,” vertelt Huntjens. “Met een radicaal andere kijk op de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Centraal staat de wijze waarop wij de aarde kunnen bewonen, bewerken en gezond houden voor toekomstige generaties. Mensen gaan begrijpen dat zij afhankelijk zijn van elkaar en van het ecosysteem waarin zij leven. Dit is een transitie van ego-bewustzijn naar eco-bewustzijn. De samenleving vraagt steeds meer om een maatschappelijke ordening en omgeving die ecologisch verantwoord, economisch gedragen en sociaal verbonden is. Met andere woorden: duurzaam, betaalbaar, gezond en leefbaar.

In een ‘natuurlijk’ sociaal contract worden collectieve problemen niet alleen overgelaten aan de vrije markt en afgeschoven op individuele verantwoordelijkheid, maar worden collectief, structureel en duurzaam opgelost door middel van sociale innovatie. Dit is een proces van effectieve samenwerking waarin gewerkt wordt aan nieuwe en structurele oplossingen die tegemoetkomen aan een maatschappelijke behoefte, zoals voedselzekerheid en -veiligheid, water, energie, klimaatveiligheid, maar zich eveneens focussen op grootstedelijke ontwikkelingen, sociale cohesie en circulaire economie.

In een natuurlijk sociaal contract moeten maatschappelijke processen zo gereorganiseerd worden dat meer problemen op het niveau van de gemeenschap, en door nieuwe coalities in horizontale innovatienetwerken, opgelost kunnen worden. De duurzaamheidstransitie gaat dus ook over democratische vernieuwing.

Dr. Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, gaat tijdens zijn rede in op de vraag hoe de kracht van sociale innovatie kunnen inzetten ten behoeve van de samenleving. Aansluitend vindt een debat plaats tussen onderwijs, politiek, wetenschap en het werkveld aan de hand van actuele praktijkvraagstukken.

De rede zal plaatsvinden in aansluiting op de Ambitiedag Zuid-Hollandse Voedselfamilies, georganiseerd door Hogeschool Inholland, HAS Hogeschool, Provincie Zuid-Holland, Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), Wageningen Universiteit en de Zuid-Hollandse Voedselfamilie.

Over Patrick Huntjens

Al twee decennia houdt Huntjens zich bezig met maatschappelijke veranderingen vanuit verschillende invalshoeken. Hij was zowel werkzaam binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met zijn multidisciplinaire achtergrond als ecoloog en politicoloog en ruime internationale ervaring heeft hij zin om aan de slag te gaan met praktijkgericht onderzoek. “Ik heb een passie voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat ik daar nu onderzoek naar mag doen dat direct toepasbaar is voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving, maakt het heel zichtbaar en tastbaar. Daarnaast zet ik mijn kennis en ervaring graag in om studenten en docenten op weg te helpen, te inspireren en natuurlijk bewust te maken van het belang van sociale innovatie binnen de duurzaamheidstransitie. Kortom, het klaarstomen van de nieuwe generatie die de duurzaamheidstransitie moet gaan voltooien.”

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws