Archief:

transitie

Patrick Huntjens, lector sociale innovaties, houdt op 20 juni zijn lectorale rede over het belang van sociale innovaties binnen deze duurzaamheidstransitie.

Lees verder

Den Haag Fossielvrij heeft laten weten dat zij Eneco wil kopen om zo een snelle en eerlijke transitie naar 100% duurzame warmte in Den Haag.

Den Haag heeft 7 uitgangspunten opgeschreven voor de communicatie over de energietransitie waar mensen in Den Haag de gemeente altijd aan mogen houden.

De film Morgenland biedt een compleet beeld van de energietransitie. Nederland is zo het eerste land dat haar bevolking meeneemt in deze enorme overgang.

Dit is de laatste column van Jan Jonker uit een reeks van vier jaar. Wij zijn Duurzaamnieuws en haar editor-in-chief Peter van Vliet zeer erkentelijk.

Het werken aan de triple transitie is momenteel in volle gang. Zo is voor de zomer het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (VHKA) gepresenteerd. Op 5 oktober jongstleden volgde de kamerbrief van de verantwoordelijk minister waarin onder andere de aanzet voor het vervolg uiteen werd gezet. Belangrijkste boodschap is dat met de koers die […]

Met de groei van duurzame energie gaan veel meer veranderingen gepaard dan enkel de kleur van de stroom uit het stopcontact. Tegenlicht 23 september.

Een transitie naar kringlooplandbouw gaat niet lukken zonder dat de overheid een stevige rol pakt bij het veranderen van de spelregels.

klimaatzaak urgenda minnesma

De energietransitie versnelt pas door een combinatie van rampspoed, toenemende klimaatschade en economische voordelen van duurzame energie boven fossiel.

Lokale participatie van burgers bij een windmolen(park), zonnedak of -veld, en de opbrengst lokaal investeren is een ingewikkeld proces.

In de plannen voor voedselbeleid ontbreekt serieuze aandacht voor het meest urgente voedselthema van deze tijd: een overconsumptie van vlees en zuivel.

Als de plannen van het klimaatakkoord door de Tweede Kamer komen, zijn het nog steeds maar plannen en moet het echte werk nog beginnen. Dat is ingewikkeld.

Om de klimaatdoelen te halen moet snel worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding voor wie zijn functie ziet verdwijnen.

We gaan stoppen met aardgas. Maar dat is maar 21% van onze energievoorziening. Maar waar zijn de plannen voor de reductie van kolen en olie, de andere 79%?

De Rotterdamse haven wil koploper zijn in de transitie naar duurzaamheid. Grote bedrijven en kleine pioniers zijn daarom naarstig op zoek naar oplossingen.

Na een periode van 50 jaar goedkope energie moeten we er nu toch werkelijk aan geloven – het moet radicaal anders in de energietransitie en wel het liefst nu.

Zoek hier voor meer resultaten: