zonnepanelen SDE+

Onlangs werd bekend dat de Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen mogelijk komen te vervallen. In combinatie met de toch al dalende prijzen voor zonnepanelen van een steeds betere kwaliteit, zorgt dit voor een veranderend ZonPv subsidielandschap.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, beter bekend als SDE+ subsidie, stimuleert bedrijven en (non-)profit instellingen om duurzame energie te produceren.  De subsidieregeling is gebaseerd op investerings- en exploitatiekosten van een duurzame energieopwekkingsinstallatie. Doordat het aandeel Zon-Pv binnen de SDE+ subsidie steeds groter wordt, kijkt de overheid ook steeds strenger naar de kosteninvestering. Onlangs adviseerde Plan bureau Leefomgeving (PBL) om de subsidie rigoureus naar beneden bij te stellen, vanwege de kostendalingen. Dit advies van PBL past bij het perspectief dat de overheid al langer uitdraagt wanneer het gaat over grootschalige ZonPv-projecten. Hiermee bedoel ik het perspectief dat de ZonPv markt overgesubsidieerd wordt. Hoofdargument hiervoor zijn de lagere subsidietarieven voor grootschalige zonnepanelenprojecten die men momenteel in Duitsland hanteert.

groenopladen generic keuzehulp

 

Waarom minder SDE+ subsidie voor ZonPv?

De Nederlandse markt is echter niet te vergelijken met de volwassen Duitse ZonPv-markt. In Duitsland zijn er in vergelijking met Nederland goedkopere arbeids-, grond- en financieringskosten. Bovendien hanteert ons buurland een subsidielooptijd van 20 jaar, terwijl deze in Nederland maar 15 jaar bedraagt. Tot slot kampt de Duitse markt met een overschot aan groene energie op zonnige dagen, waardoor de groene stroom in Duitsland verzadigd lijkt totdat er kosteneffectieve opslagmethoden beschikbaar zijn. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat de Duitse situatie niet met de Nederlandse te vergelijken valt.

In het huidige SDE+ subsidielandschap bedraagt de terugverdientijd van een ZonPv-project zo’n 7 tot 10 jaar. Gezonde ondernemingen streven voor hun operationele investeringen over het algemeen lagere terugverdientijden na. In andere woorden, er zijn andere beweegredenen die ervoor zorgen dat steeds meer organisaties in zonnepanelen investeren. Desondanks leert de praktijk dat maatschappelijk gewenste investeringen met een terugverdientijd van meer dan 10 jaar vaak geen doorgang vinden. Op basis van het conceptadvies van PBL lijkt de markt wel te verschuiven naar dergelijke terugverdientijden.

Najaar 2018 uitgelezen kans | SDE+ subsidie aanvragen

De markt wordt onder druk gezet door de voorgenomen SDE+ reductie van 30% per opgewekte kWh. Het is de vraag of de intrekking van de importheffing en toekomstige prijsdalingen dit inkomstenverlies op korte termijn kunnen gaan opvangen. Dit blijft ook nog even de vraag omdat de voorwaarden voor de nieuwe SDE+ openstelling van oktober naar verwachting pas eind augustus gepubliceerd worden.

Het nieuwe Nederlandse klimaatbeleid brengt helaas een hoop onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee in een markt die eindelijk van de grond leek te komen. Dat de komende najaarsopenstelling hét moment is om uw SDE+ subsidie veilig te stellen, staat echter als een paal boven water! Bent u van plan om eigen energie op te gaan wekken? Doe dan dit jaar nog beroep op de aantrekkelijke subsidieregeling om uw ZonPv-project rendabel te maken.

Aanvraagstrategie bepaalt hoogte van SDE+ subsidie

De SDE+ kenmerkt zich door een gefaseerde openstelling, waarbij het subsidiebedrag per fase toeneemt. Door in een latere fase in te dienen krijgt u meer subsidie, maar is het risico op budgetuitputting ook een stuk groter. Daarom is een strategische keuze voor een bepaalde fase van groot belang! Wilt u het maximale voordeel uit de SDE+ subsidie halen? Werk dan samen met een gespecialiseerd subsidieadviesbureau.

“Strategie is essentieel om het meeste uit uw investering te halen. Wanneer investeer je in zonnepanelen? Is uw dak geschikt?  Binnen welke fase vraag je subsidie aan? Allemaal vragen waar u rekening mee moet houden om optimaal gebruik te kunnen maken van de SDE+.” Aldus Jan Dijkman, duurzaamheidsconsultant bij Hezelburcht.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws