circulair ondernemen ladder circulaire economie

Pinksteren is wellicht de meest ondergewaardeerde feestdag in Nederland. Veel mensen weten niet waar het feest voor staat. Zelfs in het roomse Spanje met een volle heiligenkalender, zijn er geen vrije dagen voor Pinksteren en is het een klein herdenkingsmoment. Pinksteren staat voor de uitzending van de apostelen. In onze huidige maatschappij is het een metafoor om datgene te vertellen, wat je te vertellen hebt. Om te gaan staan voor je zaak.

Met Circulair Ondernemen is het niet heel veel anders. Ondergewaardeerd door onbekendheid. Terwijl als je er als ondernemer mee aan de slag gaat, het je bedrijf toekomstbestendiger maakt. Het levert voordelen op: zowel voor de lange als de korte termijn, zowel niet-financiële als financiële voordelen.

groenopladen generic keuzehulp

De grote vraag is hoe dan? De begrippen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Biobased, Klimaatneutraal, et cetera, lijken min of meer allemaal voor hetzelfde te staan en worden ervaren als containerbegrippen. Alles past er wel in. Tja, waar begin je dan en wat moet je ermee?

Of je nu een groot of klein bedrijf leidt, of er in werkzaam bent, één ding staat vast. Bedrijven zijn nodig om daadwerkelijk invulling te geven aan circulair ondernemen. Overheden maken plannen, bedrijven voeren uit en maken het verschil. Treffend is de constatering uit het landelijke onderzoek naar Nieuwe Business Modellen voor de Circulaire Economie ‘Eén zwaluw voorspelt veel goeds’ dat het denken over de circulaire economie ver voorloopt op de organisatiepraktijk. In de praktijk kom ik veel ondernemers tegen die ook graag hun bijdrage willen leveren, maar ‘hoe doe ik dat dan?’ is de meest gestelde vraag. Hieronder zeven tips:

Tip 1: wees geen schijnheilige

Stel je zelf allereerst eens de vraag of Circulair Ondernemen, MVO, duurzaamheid wel bij jou past. Als je het eigenlijk maar niks vindt, laat het dan ook liggen. Als je jouw bedrijf, product of dienst mooier voordoet dan het is, dan kom je jezelf vroeg of laat tegen. ‘Walk your talk’: geef zelf het goede voorbeeld. Authenticiteit is een basis vereiste. Mensen voelen dat aan. En als ze je niet meer ‘leuk’ vinden, zijn ze steeds vaker maar twee ‘muisklikken’ van de concurrent vandaan.

Tip 2: geef commitment

Wie JA zegt, moet het ook afmaken. Dat betekent commitment in tijd, middelen én betrokkenheid van je medewerkers. Een planmatige aanpak die laat zien dat het serious business is met een lange termijn inspanning.

Tip 3: betrek medewerkers

Medewerkers zijn essentieel in het proces en ook erg fijn om te betrekken. Dan hoef je het niet allemaal alleen te doen. En het fijne is dat als medewerkers zich bewust zijn, zij met goede verbeterideeën komen en het bedrijf beter uitdragen. Zowel tijdens als na werktijd. In een schaarse arbeidsmarkt is het toch fijn dat iemand spontaan solliciteert na het weekend waarin je collega enthousiast over zijn bedrijf en de maatschappelijke relevantie ervan sprak.

Tip 4: creëer bewustwording

Circulair Ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen behelst meer dan een zonnepaneel, led lamp of het drinken van duurzame koffie en thee. Het gaat bijvoorbeeld ook over duurzame inzetbaarheid van medewerkers en hoe je met ketenpartners en de omgeving omgaat. Veel mensen krijgen een aha-momentje. Het vullen van die ene paragraaf in de aanbesteding gaat ineens veel makkelijker en met doorleefde voorbeelden uit het eigen bedrijf.

Tip 5: maak het klein

Door het klein en concreet te maken ontstaat er een beter beeld en een gezamenlijke taal binnen het bedrijf. Die bewustwording activeert mensen. Niet in de laatste plaats, omdat ze merken dat er eigenlijk best al veel goed gaat in het bedrijf.

Tip 6: vier de successen

Je constateert niet alleen dat er al veel goed gaat, maar ook dat met een aantal eenvoudige maatregelen je verder komt. “Dat is vanzelfsprekend, zo doen wij dat nou eenmaal”, zei de leidinggevende, en ging snel naar de volgende actie. Sta even stil en vier de successen, hoe klein ze ook lijken. Voor een ander zijn ze niet vanzelfsprekend.

Tip 7: communiceer als de apostelen

Communiceren doe je intern en extern. Bewandel niet slechts de geëigende kanalen. Ga eens met gelijkgezinden aan tafel en deel de best practices. Verken bijvoorbeeld wat voor jouw bedrijf afval is en voor de ander een grondstof. Of bedenk hoe een welwillende medewerker die fysiek voor jouw bedrijf niet meer functioneert, voor de ander een welkome kracht is. Dat is een goudmijn voor circulaire businessmodellen.

En wees vooral niet te bescheiden. Als je meewerkt aan de transitie van de oude naar de nieuwe economie, deze mee versnelt, dan sta je ergens voor en heb je echt wat te vertellen……..

Fijne Pinksteren!

Erik van den Oord maakt werk van circulaire businessmodellen. Hij begeleid ondernemers en ondernemende organisaties op het vlak van leiderschap en circulair ondernemen. Hij is co-auteur van de bestseller Nieuwe Business Modellen, Samen Werken aan Waardecreatie en van 4.33 time for a Circular Economy.

Voor meer inspiratie: download het werkboek 'Circulair organiseren: Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel’. Hier kosteloos te downloaden.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws