Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

Van: op 19 maart 2017 | 1 reactie | categorie: Inzicht

rekeningrijden spitsheffing kilometerheffingIn de afgelopen verkiezingscampagne was het weliswaar een klein onderwerp, maar toch kwam het in enkele debatten ter sprake: rekeningrijden. Of kilometerheffing, congestieheffing of wegbeprijzing, zoals het ook wel wordt genoemd. In feite een ander business model voor automobiliteit, dat een groot deel van de partijen wil invoeren om de toenemende filedruk tegen te gaan.

De technologie van volgsystemen en dynamisch beprijzen is er klaar voor, maar is de kiezer dat ook? De kiezer is de ‘autobezitter’ en voelt het als het beprijzen van zijn heilige koe. Het rekeningrijden is vooralsnog niet ingevoerd, en we zullen zien hoe dit onderwerp de komende coalitieonderhandelingen door komt. Het is eerst en vooral een organisatievraagstuk, geen technologisch vraagstuk.

 

Nieuw Business Model als prikkel voor verandering

Het bevestigt mijn ervaringen binnen de circulaire economie, waar ik zie dat die transitie voor 80% een organisatievraagstuk is, en slechts voor 20% een technologisch vraagstuk. Ik bedoel daarmee dat de transitie al kan worden ingezet zonder nieuwe technologie, maar wel met nieuwe samenwerkingsvormen, andere spelregels en nieuwe business modellen. En vaak ook met nieuwe spelers of met niet vermoede andere rollen bij bestaande spelers. Ofwel: via een nieuw business model de prikkel veranderen, waarmee de keten anders gaat opereren en technologie gestuurd wordt. De benodigde (verdere) technologische innovatie komt daarna wel, als er via optimalisatie de eerste besparingen al aangewend kunnen worden voor investeringen.

Maar die andere samenwerkingen en business modellen vragen om vertrouwen, gaan gepaard met vele vormen van transacties (niet alleen financiële!) en vragen om andere vormen van gegevens uitwisselen in de keten: ofwel, een ketenadministratie. Toen ik me daarom onlangs ging verdiepen in de mogelijke rol van Blockchain technologie in een circulaire automotive industrie, werd ik wederom bevestigd in het belang van organiseren.

Blockchain technologie – in bredere zin ‘Distributed Ledger Technology’ genoemd - is bijvoorbeeld de technologie achter de Bitcoin, waarmee onderling vertrouwen georganiseerd wordt via ‘automated trust meachanisms’. De technologie is bruikbaar voor allerlei vormen van transacties in een keten, en lijkt daarmee uitermate geschikt voor allerlei waarden uitwisselingen en data-management binnen een circulaire keten. Ik werd in mijn zoektocht door experts er op gewezen dat het niet zozeer het simpel implementeren van een technologie betreft, maar veel meer het organiseren en voorbereiden van de keten om met die technologie te gaan werken: Blockchain organiseren (zie bijvoorbeeld www.weconet.org). Ook hier geldt dus: eerst organiseren, dan komt de technologie.

 

Ontheiliging van een koe

Terug naar het rekeningrijden. Voor de ‘zwevende’ kiezer – wat overigens niets zegt over de wijze van voortbewegen - is het nog een heikel punt, en dus ook voor de politiek. Maar hier gaat de technologie ons helpen. Niet zozeer de technologie van volgsystemen en dynamisch beprijzen, maar de technologie van zelfrijdende auto’s gekoppeld aan duurzame energie. Die duurzaam aangedreven zelfrijdende auto komt er! Simpelweg omdat een auto nu circa 90% van de tijd stil staat en slechts 10% rijdt, en in de nabije toekomst is dat andersom. En dat biedt talrijke kansen om andere en betere waardeproposities te ontwikkelen, die leiden tot grootscheepse verschuivingen en andere business modellen.

Vrijwel alle automerken, lease maatschappijen, zelfs Google en Apple zijn bezig met deelauto systemen. Dan blijft de consument geen autobezitter, maar gaat betalen voor gereisde kilometers: rekeningrijden dus! Voor de consument ontstaan aantrekkelijke vooruitzichten van een kwalitatief goede en betaalbare mobiliteit, met nieuwe business modellen, waarmee de traditionele automotiveketen radicaal zal veranderen. Op middellange termijn leidt dit tot een meer circulaire auto. Omdat die simpelweg uiteindelijk goedkoper is.

Als het gaat om de zelfrijdende auto hebben we een groot vertrouwen in de techniek, waarvan de ontwikkeling in stevig tempo voort dendert, terwijl we ondertussen discussiëren en coalitie onderhandelingen voeren over het rekeningrijden. Maar dat gaat veranderen: de zelfrijdende auto gaat er voor zorgen dat we afstappen van eigen autobezit en dat we dus vanzelf gaan rekeningrijden.

Hier is het dus andersom: Eerst de technologie, dan volgt de organisatie van zelf!

 

Jan-Paul Kimmel is ondernemer en adviseur in duurzame business ontwikkeling en circulaire economie. Vanuit zijn bedrijf Rainbow Connection richt hij zich op het begeleiden én zelf mee ontwikkelen van circulaire business in tal van sectoren, waaronder de automotive industrie. Jan-Paul is co-auteur van de bestseller ‘Nieuwe Business Modellen; samen werken aan waardecreatie’.

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Henk Daalder, Pak de Wind schreef:

  We moeten bij rekening rijden niet wachten op grote technologie bedrijven, zoals google en autofabrikanten, zoals ondernemer Jan-Paul Kimmel voorstelt.
  Het is onze infrastructuur die vol loopt.
  Daarom moeten we daar betere gebruiksregels voor bedenken.

  De apparatuur voor rekenig rijden is er in feite al, de smart phone. En de infrastructuur voor rekening rijden is ook al actief.
  We rekenen alleen nog niet af.
  Zet maar eens een app op je telefoon die je bewegingen volgt.
  Dan kun je elke dag zien hoeveel auto kilometers je hebt gemaakt.
  Die gegevens zijn dus al op een centrale plek beschikbaar.
  En kan zo omgezet worden in een rekening.

  En beter, in de auto getoond.
  Zelfs zonder een betaal systeem in te voeren is er al effect te scoren van rekening rijden, met alleen een app op de smart phone

  Dus de techniek hebben we al
  Nu nog de regelgeving om die techniek te gebruiken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: alle reacties worden gemodereerd door de redactie en zijn derhalve niet direct zichtbaar. Reacties met een niet bestaand e-mail adres als afzender worden in geen geval geplaatst. Lees verder de huisregels.

*

code

Laatste nieuws

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting

[update] Energieleverancier Vandebron doet een bod van 1 miljoen euro voor de overname van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam, eigendom van Nuon. Dit bod kan worden besteed aan een goede regeling voor de medewerkers van de centrale. Vandebron geeft de centrale een nieuwe bestemming. De kolencentrale aan de ring van de hoofdstad is van de […]

| 23 maart 2017 | 0 Comments
Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!

Wij ondersteunen het initiatief van De Nationale Energiecommissie om samen  versneld over te schakelen op 100% schone energie uit Nederland. Zo kunnen we allemaal meedoen. Allereerst de oproep aan het nieuwe kabinet ondertekenen via www.energiecommissie.nl deze verspreiden via social media. Wij hebben al ondertekend.   Snel naar 100% schone energie uit Nederland De Nationale Energiecommissie […]

| 21 maart 2017 | 4 Comments
Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam

De opwarming van de aarde blijft abstract. We weten dat temperaturen stijgen, maar het is moeilijk om dit echt tot ons door te laten dringen. Daarom brengt inspiratieplatform LaatBloeien de temperatuurontwikkeling sinds 1880 ten gehore, in samenwerking met componist Merlijn Twaalfhoven. Tijdens WNF Earth Hour 2017 maken zangers uit heel Nederland bij de Erasmusbrug de […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland

De nieuwe burgemeester van Den Haag Pauline Krikke kiest klimaat als één van haar twee speerpunten naast huiselijk geweld. Haar installatie afgelopen vrijdag stond in het teken van klimaatverandering. Na afloop van de ceremonie werd ze toegezongen door een klima​atkoor van ruim 100 Haagse burgers en nam ze de uitnodiging van Den Haag Fossielvrij aan […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research heeft voor het basisonderwijs een checklist ontwikkeld om te beoordelen of lesmateriaal over zwerfafval kan bijdragen aan waardenontwikkeling en gewoontevorming rond afval. Voor het middelbaar onderwijs is een checklist ontworpen om na te gaan of interventies om zwerfafval te verminderen effectief zijn. Beide producten zijn het resultaat van […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Zembla: Bos als brandstof

Zembla: Bos als brandstof

Door het gebruik van fossiele energie zijn er teveel broeikasgassen in de lucht en de gevolgen daarvan zijn ernstig: overstromingen, modderverschuivingen, smeltende ijskappen en grote droogtes. Kolencentrales stoten megatonnen CO2 per jaar uit. Gelukkig is er bos. Bossen zijn de zuiverende longen van de aarde. Ze nemen het CO2 op en scheiden zuurstof uit. Maar […]

| 19 maart 2017 | 2 Comments

Inzicht

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie

Het realiseren van een circulaire economie vraagt op (inter-)organisatieniveau om rekenmodellen voor materiaalstromen. Dergelijke modellen blijken er niet te zijn. Dus eigenlijk is het onderhand tijd om te komen tot een geïntegreerd kosten-baten model (KBM). Zo’n model zou inzicht moeten geven in de waardecreatie cascade door de tijd heen, want dat is waar circulair organiseren […]

| 21 maart 2017 | 0 Comments
Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen

Om te kunnen transformeren naar een circulaire economie zijn nieuwe business modellen noodzakelijk. Route Circulair, een eventreeks georganiseerd door Kirkman Company, behandelt vijf circulaire bedrijfsmodellen aan de hand van wetenschappelijk praktijkonderzoek. Tijdens de derde editie op 16 februari stond de avond in het teken van het platformmodel en het product-als-dienstmodel. Wat zijn de verdiensten van […]

| 19 maart 2017 | 0 Comments
Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?

In de afgelopen verkiezingscampagne was het weliswaar een klein onderwerp, maar toch kwam het in enkele debatten ter sprake: rekeningrijden. Of kilometerheffing, congestieheffing of wegbeprijzing, zoals het ook wel wordt genoemd. In feite een ander business model voor automobiliteit, dat een groot deel van de partijen wil invoeren om de toenemende filedruk tegen te gaan. […]

| 19 maart 2017 | 1 Comment
Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’

Van alle kanten kwamen er felicitaties binnen. “Het populisme verslagen” heette het. Een twijfelachtige conclusie dunkt mij. De PVV is immers met 8 zetels gestegen en het CDA kreeg er met een soort PVV-light programma ter bescherming van de Joods-Christelijke traditie, 6 zetels bij. Samen 14 zetels winst voor de Islamofoben. Hoe zo verslagen? Rutte […]

| 18 maart 2017 | 2 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: