Wateroverlast is overal, ook bij of zelfs in je onderneming. Het maakt klimaatverandering niet uit of je klein of groot bent, het overkomt je. Om je toch goed te beschermen tegen deze natte overlast, kun je voor je bedrijf of voor je riante woning in een buitengebied grotere en sterkere maatregelen treffen. 

Betonput

Infiltratieput, betonput, zakput of zinkput, zo wordt een infiltratieput ook wel genoemd. Deze betonnen put die je laat afzakken in een groot gat in de grond is niet alleen veel zwaarder dan een infiltratiekrat, maar ook veel sterker en groter. Doordat het zware elementen zijn zal er dus een kraan aan te pas moeten komen en de putten te plaatsen. Maar je bent wel sneller klaar; de inhoud is vele malen groter dan die van een infiltratiekrat. Neem bijvoorbeeld een gemiddelde betonnen infiltratieput van 10.000 liter in vergelijking met een kunststof infiltratiekrat van 1000 liter. Voordat je de put laat plaatsen heb je al andere maatregelen genomen om wateroverlast te verminderen. Je hebt zoveel mogelijk hard wegdek rond je bedrijf en de meeste tegels uit je tuin verwijderd. In je tuin ligt nu veel meer aarde en heb je mooie begroeiing van planten en struiken. Zo ziet het er ook allemaal wat vrolijker uit! En op je bedrijfsterrein heb je, op plekken waar je niet altijd met zwaar vervoer komt, grint gestort. Hierdoor kan het water ook weer sneller de grond in verdwijnen.

De bedoeling

Want dat is de bedoeling. Overtollig water zo snel mogelijk de bodem in laten vloeien. Dat kan door infiltratiekratten in je tuin te plaatsen of door infiltratieputten op je erf te laten ingraven. De voordelen van infiltratieputten zijn dat ze duurzaam en sterk zijn. Je hebt geen zandvangput nodig omdat de betonputten geen bodem hebben. Van zandophoping in de put kan dus geen sprake zijn. Bovendien zit er een inspectieopening is de put. Door dit mangat kan snel eventuele vervuiling worden geconstateerd en verwijderd worden. Het plaatsen gaat snel en je bent hierdoor weinig manuren kwijt. Met slechts één infiltratieput heb je al een enorm bufferend en afvoerend vermogen van bijvoorbeeld 20.000 liter!

1 Geef terug

Door water terug te geven aan de aarde, aan de bodem, zorg je ervoor dat het riool zo min mogelijk wordt belast. Inmiddels is het in een aantal gemeenten in Nederland verboden om schoon regenwater direct in het riool te storten. Je wil ook niet dat het heldere water met het vieze rioolwater samenkomt. Bovendien houd je zo onze aarde gezond en laat je een mooie footprint achter voor je kinderen en je kleinkinderen. Zelf wil je ook graag gezond leven, laten we goede initiatieven doorgeven aan volgende generaties.

2 Subsidie

Het idee van de infiltratieputten past naadloos in de huidige klimaatplannen. Eerst het bufferen van het water en dan op een natuurlijke manier laten afvloeien in de bodem. Gemeenten in ons land hebben hun visie op klimaatverandering en klimaatadaptatie reeds aangescherpt. Als je goed om je heen kijkt, kun je al zien dat veel speelplaatsen al zijn veranderd in duurzame en klimaatbestendige gebiedjes. Het regenwater wordt niet meer gewoon via rioolputten op het riool geloosd, maar opnieuw de aarde ingevoerd. Dit afkoppelen gaat een steeds belangrijkere rol innemen. Maak ook gebruik van de mogelijkheden van subsidie en informeer hierover bij je gemeente. Deze subsidie is onder andere afhankelijk van hoeveel m2 verhard oppervlak je vervangt door waterdoorlatend oppervlak.

3 Duurzaam

De betonnen infiltratieputten zijn duurzaam. Ze gaan immers minimaal uw eigen leven mee en daarna nog vele levens. Het materiaal is sterk en het wordt ingepakt in geotextiel, grit en zand. Infiltratieputten met een volume tot 15.000 liter hebben geen bodem. Om die reden hoef je ook niet een aparte zandvangput te plaatsen. Grotere betonputten, die van 15.000 en 20.000 liter hebben wel een bodem om de stabiliteit van de putten te waarborgen. In de dekplaat is een inspectieopening aangebracht, zodat altijd kan worden gecontroleerd op vervuiling. Infiltratieputten blijven toegankelijk.

4 Tijd

Dan nog de factor tijd, altijd belangrijk. Bij het plaatsen van betonnen infiltratieputten kun je spreken van een enorme tijdwinst vergeleken met kunststof infiltratiekratten. Eén grote betonnen put is sneller op zijn plek gebracht dan 20 losse kratten. Het plaatsen van een infiltratieput van beton kost weinig manuren. Zorg ook dat het water de tijd krijgt om weg te vloeien. Breng om de infiltratieput voldoende grind aan waar het water aan kan worden afgegeven. Je legt hierdoor een groot filtrerend oppervlak aan wat water de tijd geeft.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws