De circulaire economie is in opkomst. Steeds meer bedrijven halen het nieuws met een circulair idee. Met circulaire producten en diensten draag je niet alleen bij aan een duurzame toekomst, maar kun je je bedrijf ook vooruithelpen. Dit zijn 5 redenen om aan de slag te gaan met de circulaire economie.

1. Nieuwe verdienmodellen

Bedrijven zoals Canon, Desso en MUD Jeans hebben laten zien dat je circulariteit succesvol onderdeel kan maken van de bedrijfsvoering. Deze bedrijven hebben een verdienmodel waarin ze profiteren van het verlengen van de levensduur van producten en het hergebruik van materialen. Dit doen ze bijvoorbeeld door producten te recyclen, repareren en reviseren. Met zulke diensten kun je de klant beter bedienen en een nieuwe bron van inkomsten genereren. Met het terugnemen en hergebruiken van materialen reduceer je bovendien je afval en kun je kosten besparen. Philips creëert financiële continuïteit door verlichting als dienst aan te bieden. Met dit verdienmodel moedigt het bedrijf zichzelf aan om betrouwbaardere en efficiëntere producten te ontwerpen, omdat het eigenaar van het product blijft. Een product dat langer meegaat en beter functioneert is dan immers voordeliger. Daarnaast versterkt het de relatie met de klant.

groenopladen generic keuzehulp

2. Efficiënter gebruik van grondstoffen

Risico's op de grondstoffenmarkt zijn een belangrijke drijfveer voor efficiënter gebruik van grondstoffen. Een toenemende vraag naar eindige grondstoffen leidt tot grondstoffenschaarste. Het verkrijgen van grondstoffen wordt lastiger, wat stijgende grondstofprijzen tot gevolg heeft. Daarnaast zien we een toenemende prijsvolatiliteit, wat de inkoop van grondstoffen risicovol maakt. Je kunt risico's vermijden en meer waarde uit grondstoffen halen door over te stappen op hernieuwbare grondstoffen en hergebruik. Het langer in de keten houden van materialen kan je bedrijf daarnaast een besparing op inkoopkosten opleveren.

3. Nieuwe markten, nieuwe kansen

Consumenten worden bewuster en gaan meer letten op duurzaamheid bij de aanschaf van producten en diensten. In het onderzoek Dossier Duurzaam van 2018 gaf 36% van de ondervraagden aan bereid te zijn extra te betalen voor duurzaamheid, tegenover 29% in 2016. Een andere ontwikkeling is dat meer consumenten ervoor kiezen om voor het gebruik van producten te betalen in plaats van het bezit. Dit zagen we al op digitaal gebied bij diensten zoals Netflix, maar je ziet het nu ook bij fysieke producten zoals Swapfiets. Door circulaire producten en diensten aan te bieden, kunnen bedrijven zich onderscheiden van de concurrentie. Een mooie bijkomstigheid is dat de weg daar naartoe veel waardevolle kennis oplevert.

4. Stimulering vanuit de overheid

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Voor bedrijven die met de circulaire economie aan de slag gaan, kan dit financiële voordelen opleveren. Zo is er de WBSO, een subsidieregeling voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve producten. Voor bedrijven die willen innoveren in de energiesector is er de DEI+. De MIA is een extra aftrekpost bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Ook in aanbestedingen van de overheid is aandacht voor circulariteit. Bedrijven die aantonen dat zij duurzaam te werk gaan kunnen bij Rijkswaterstaat een fictieve korting krijgen op de aanneemsom middels de CO2-prestatieladder. Op basis van het BPKV selectiecriterium kan die korting nét het verschil maken bij de gunning. En vanuit de EU, provincies en gemeenten worden ook nog budgetten beschikbaar gesteld voor circulaire innovaties.

5. Interne ontwikkeling van de organisatie

Tenslotte kan de circulaire economie ook bijdragen aan de interne ontwikkeling van je organisatie. De circulaire economie, en MVO in bredere zin, helpt organisaties om nieuw talent aan te trekken en te behouden, zoals onder andere ING en Effectory aangeven. Onderzoek van GoodUp wijst er daarnaast op dat MVO de betrokkenheid van medewerkers vergroot, wat verband houdt met een hogere productiviteit, klanttevredenheid en winstgevendheid. En medewerkers hechten in toenemende mate belang aan MVO. De circulaire economie vraagt bovendien om nieuwe oplossingen, waarmee de circulaire economie een drijfveer voor innovatie kan zijn.

Steeds meer bedrijven springen succesvol in op de kansen die een circulaire economie biedt. Wil je net zoals deze groene ondernemers ontdekken waar kansen voor duurzame innovatie liggen? Start dan met het volgen van een workshop op het gebied van circulair ontwerpen. Daarin leer je hoe jouw bedrijf effectief stappen kan zetten in het ontwikkelen van circulaire innovaties. Voor meer informatie kun je vrijblijvend terecht bij Trezio.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws