like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Bedrijven en maatschappelijke organisaties willen een duurzaam regeerakkoord

Van: op 4 april 2017

sdg sustainable development goalsEen brede coalitie van bijna 90 bedrijven en maatschappelijke organisaties, waaronder VodafoneZiggo, Arcadis, FNV, Alliander, de Erasmus Universiteit, Natuur & Milieu, Geelen Counterflow, Tony’s Chocolonely en Cordaid, roept via www.duurzaamregeerakkoord.nl op tot een centrale plek voor de Sustainable Development Goals (SDGs) in het regeerakkoord. In Den Haag boden zij dinsdag de onderhandelaars een reep duurzame chocolade aan als ‘food for thought’ voor tijdens de onderhandelingen.

De ondertekenaars van de oproep dringen aan op een duurzaam regeerakkoord waarin alle beleid wordt getoetst aan de SDGs, een regeerakkoord met een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen en met een volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het centraal stellen van de SDGs maakt de Nederlandse economie concurrentiekrachtiger en draagt bij aan een betere maatschappij. De oproep is een initiatief van De Groene Zaak en Partos.

Eerder riep ook oud premier Jan Peter Balkenende op tot een groen regeerakkoord. Balkenendes pleidooi: stel duurzaamheid centraal bij de vorming van een nieuw kabinet. Hij vroeg namens Unilever, Philips, KLM, Heineken, FrieslandCampina, DSM, Akzonobel en Shell om een agenda van enkele honderden miljarden om dit de komende decennia waar te maken. En, beloofde hij in Trouw als voorzitter van de 'Dutch Sustainable Growth Coalition' (DSGC), dan investeert het bedrijfsleven ook miljarden.

 

Toets alle beleid aan de Sustainable Development Goals

Nederland committeerde zich in 2015 aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties om grote wereldwijde uitdagingen als armoede, volksgezondheid, ongelijkheid en klimaatverandering in samenhang aan te pakken. Deze nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor álle landen. Het betekent bijvoorbeeld inzetten op klimaatvriendelijke landbouw in ontwikkelingslanden, maar ook onze eigen grote ecologische voetafdruk aanpakken. Met het centraal stellen van de SDG’s in het regeerakkoord moet het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat al het nieuwe beleid bijdraagt aan het behalen van de SDG’s.

De coalitie wijst in hun oproep op het belang van het halen van deze doelen:

“Wij - een coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties – kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de SDG-agenda is voor de toekomst van onze samenleving en toekomstige generaties. Belangrijk voor de samenleving wereldwijd, maar ook voor een veerkrachtige Nederlandse economie en een gezonde Nederlandse samenleving als onlosmakelijk onderdeel van de mondiale samenleving.“

 

Belastingverschuiving voor een duurzame economie

Het huidige fiscale systeem is steeds meer een belemmering voor de Nederlandse economie. Arbeid is relatief duur in Nederland, terwijl het gebruik van fossiele brandstoffen en andere grondstoffen juist relatief goedkoop is. De consequentie hiervan is dat het creëren van nieuwe banen in Nederland relatief duur is, terwijl we juist meer banen nodig hebben. Ook worden vervuiling en verspilling van grondstoffen nauwelijks ontmoedigd. De nieuwe regering kan dit omdraaien door middel van een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen. Dan gaan de arbeidslasten omlaag, terwijl de belasting op grondstoffen zoals fossiele brandstoffen omhoog gaat. Deze belastingverschuiving maakt het creëren van banen aantrekkelijker en stimuleert duurzame innovatie. Het loont dan immers om slimme oplossingen te bedenken om verspilling en vervuiling te voorkomen. Zo creëren we de juiste voorwaarden voor een duurzame economie en draagt Nederland bij aan de SDGs.

Verschillende organisaties, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Ex’tax hebben studies gedaan naar de belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen.

 

Ontwikkelingssamenwerking: keer de trend

Nederland is niet immuun voor wat zich over de grens afspeelt. Ontwikkelingssamenwerking draagt concreet bij aan het bieden van hoop en perspectief op een menswaardig bestaan. Er zijn al indrukwekkende successen geboekt in de bestrijding van armoede: het aantal mensen dat met ongeveer 1 euro per dag moet rondkomen is gehalveerd, meer kinderen gaan naar de basisschool en veel minder vrouwen overlijden in het kraambed. Deze successen zijn mede mogelijk gemaakt door Nederlandse investeringen in ontwikkelingssamenwerking. Daarom roept deze coalitie de nieuwe regering op weer terug te keren naar een volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking en zo ook in het buitenlandbeleid concreet bij te dragen aan het behalen van de SDG’s.

De tekst van de volledige oproep is hier te lezen.

Dit is de complete lijst van ondertekenaars:

ActionAid, Afrika Studiecentrum Leiden, Aidsfonds, Albron, Alliander, AMBOR creatie, Amref, Anchorwoman Journalistieke Producties, Aqua 4 All, Arcadis Nederland BV, BBK/Door vriendschap sterker, Black Bear Carbon, Both ENDS, BRIGHT/ The Cloud Collective, Circle Economy, Coop ARC, Copper8, Cordaid, CNV Internationaal, De Groene Zaak, Defence for Children, Desso/Tarkett, Dorcas, Dr2 (Dröge & van Drimmelen), ECDPM, Ecorys, Edukans, Ex'tax, FairClimateFund, Fastned, FBNed | Familiebedrijven Nederland, FNV, Foundation Max van der Stoel, GasUnie, Geelen Counterflow, Global Goals Accelerator, Hago, Het Groene Brein, HildeConsult - Consultancy for Development, Hivos, Huis der Nederlanden, Human Cities Coalition, IHE Delft Institute for Water Education, IHS/Erasmus University, IJM Nederland, In de Tussentijd, Interface, IRC, ISDuurzaam, IUCN, JustLaw, Kossmann.dejong, Leprazending, Light for the World, Max Foundation, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, New World Campus, NVDE, NWO- WOTRO Science for Global Development, Nyenrode Business Universiteit, Ondernemers van Nu, Outside Inc, Partos, Peeze, PitPoint, Plan Nederland, Red een Kind, ROCKWOOL, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, Rutgers, Save the Children, Simavi, SNEW, SNV, Social Enterprise NL, SOS Kinderdorpen, Stichting Oikos, Sungevity, Tauw, Tear, Terre des Hommes, The Hunger Project, Tony's Chocolonely, Triodos, Vebego International, VodafoneZiggo, WakaWaka, Wemos, Wezenaar Consulting, Women Win, Woord en Daad, World Startup Factory

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
 

Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Henk Daalder, Pak de Wind schreef:

  Sympathiek, maar vooral GroenLinks belangen. Wat hebben de 3 rechtse partijen hier aan? Helpt dit de onderhandelingen aanmeer kans op succes?

  En waarom niet eerst ook in eigen land meters gemaakt?

  Daarom is deze energie en klimaat paragraaf beter, omdat hij focust op win-win kansen voor alle partijen.

  We maken Nederlandse burgers de spil van de energietransitie. SDE subsidie verschuift grotendeels naar burgers. Die geven het dan uit op de massa consumentenmarkt, aan duurzame spullen. Daardoor houden de partijen hun achterban bij zich.
  En de goede bedrijven krijgen uiteindelijk toch dat subsidiegeld.

  Alle centrales moeten verplicht CCS2 gaan toepassen, ipv kolencentrales te sluiten. Volgens een recente PBL berekening kost een ton CO2 reductie dan maar 25 EUR.
  Sluiten van kolencentrales verplaatst de CO2 uitstoot.
  De verplichte CCS2 voor alle centrales, maakt ze klimaat neutraal, tegen de laagste kosten, (dat roept EZ altijd) PBL laat zien dat dat dus niet SDE subsidie voor windmolens is, maar bij de centrales.
  PBL heeft voor een aantal activiteiten berekend hoe duur daar de CO2 reductie is

  VVD en CDA willen kolencentrales open houden.
  D66 en GroenLinks willen ze dicht, maar door niet alleen kolencentrales, maar alle centrales klimaat neutraal te maken, bereiken ze meer CO2 reductie, en behoud van banen. Dat moet zowel klimaat lobbyisten als werkenden tevredenstellen.

  De klimaatneutrale centrale produceert wel wat duurdere stroom. Dat heeft tot gevolg dat dat huishoudens veel minder SDE subsidie hoeven te betalen.
  Dat zal de VVD achterban weer mooi vinden. Ze schaffen SDE niet af, betrouwbaar bestuur, maar het kost ons niets meer.
  Bovendien kunnen bedrijven verdienen aan de export van de CCS2 technologie. Leuk voor de VVD, en het internationale aspect is leuk voor D66 en GroenLinks.

  Die klimaatneutrale centrales zijn mooi, maar niet genoeg. Al in 2000 zaten we op voldoende CO2 voor 2 graden opwarming. Alleen omdat oceanen eerst moeten opwarmen, zien we die 32 graden opwarming niet meteen, er zit een vertraging van ca 30 jaar in.

  SDE gesubsidieerde windparken leveren CO2 reductie van 100 tot 180 EUR per ton CO2
  Kolencentrales met CCS2 leveren CO2 reductie van 25 EUR pr ton
  Sluiten kolencentrales verplaatst CO2 uitstoot vooral, en die CO2 “reductie” kost dan 65 tot 100 EUR per ton CO2