politici Wat een geweldig resultaat! Ik was er bij in Nijmegen en wist niet wat ik zag. Bij eerdere vergaderingen van GroenLinks leden zag ik slechts grijze koppies en geitenwollensokkendragers, maar nu domineerde de jeugd. Jullie zijn de enige partij die dat voor elkaar heeft gekregen. En terecht want klimaat en milieu gaat om hun toekomst. Alle lof voor het hele campagne team.

Maar nu zit je in de tang, samen met Kathalijne tussen lieden die de zorg voor de aarde en het klimaat slechts met de mond belijden en er verder schijt aan hebben. Dat is heel anders dan applaudisserende jeugd. Zij denken slechts aan één ding, geld, geld en nog eens geld. De industrie heeft al gelobbyd tegen enige vorm van lastenverzwaring. De lange arm van Donald Trump reikt ook tot diep in ons land.

groenopladen generic keuzehulp

Toch zal de oplossing van de energietransitie van een verandering van het belastingregiem moeten komen. Het is eigenlijk vreselijk eenvoudig. Als iedereen, particulier en bedrijf, klein en grootgebruiker gewoon evenveel energiebelasting voor vervuilende energie moet gaan betalen, zal de transitie zich vanzelf pijlsnel voltrekken. Een bedrag van 6 cent per kWh primaire energie inhoud van de grondstof is al genoeg en dit kan stapsgewijs worden opgebouwd in 15 jaar. Uiteraard moet groene energie vrijgesteld worden van energiebelasting.

Vanwege het lage rendement van 40 à 50 % zal stroom uit een kolencentrale met ca 2,5 x 6 cent per kWh belast moeten worden, uit een gascentrale met minstens 2 x 6 cent per kWh eindgebruik. Gas voor verwarming zal met ca 9 x 6 cent per m3 belast moeten worden en olieproducten met 10 x 6 cent per liter.

De dreigende lastenverzwaring, stapsgewijs in 15 jaar, zal resulteren in een heuse investeringsgolf door iedereen. Op termijn leidt dit dan tot lastenverlichting omdat deze investeringen voor groene energie en besparing zich snel laten terugverdienen. Subsidies zullen nauwelijks meer nodig zijn. Als de andere partijen hier niet toe bereid zijn, kunnen we het schudden en kan GroenLinks maar het beste in de oppositie gaan.

Een andere eis moet zijn dat het systeem van salderen wordt gegarandeerd voor minstens 25 jaar. En oh ja het hoger beroep van de staat in de klimaatzaak tegen Urgenda moet worden ingetrokken

Natuurlijk zijn er ook wensen om de mobiliteit te verduurzamen, maar het Noorse systeem met vrije parkeerplaatsen en vrije baan voor bus, taxi en elektrische auto werkt geweldig, dus…laat dat rekening rijden maar zitten. De mensen in de file kunnen ook zelf bedenken om op een ander tijdstip of op een andere manier te reizen. De bijtellingsregeling voor auto’s van de baas mag ook best wat minder lucratief en de elektrische auto’s mogen daarvan vrijgesteld blijven.

Ik zou nog wel wat meer wensen hebben. Alle stadsbussen kunnen elektrisch, de maximum snelheid kan terug naar 120 en alle tweetakt brommers verbieden, evenals tweetakt bladblazers, grasmaaiers en motorboten.

We moeten uiteraard versneld van het gas af en de gas- en kolencentrales moeten zo snel mogelijk sluiten, maar dat kan alleen als er vaart gezet wordt achter aanleg van windparken, zonneparken, geothermie, restwarmtebenutting en isolatie. Voor mijn part een noodwet om al die achterlijke bezwaarprocedures te passeren. Indien een project aan algemene voorwaarden voor hinder voldoet, geen bezwaar mogelijk.

Tot slot ligt de subsidie op het bijstoken van hout mij zwaar op de maag. Met de voorwaarde voor hout uit zogenaamd duurzaam beheerde bossen wordt de hand gelicht.

Natuurbossen in Canada en de VS veranderen binnen die regels in monocultures van snelgroeiende soorten. Zonder dood hout in een bos, is er echter geen ander waardevol leven mogelijk. Die subsidie moet onmiddellijk stoppen. Biomassa centrales zijn OK maar mogen alleen met afval-biomassa uit eigen land gestookt worden.

Ik weet ook nog wel wat wisselgeld te bedenken. Geef Buma zijn zin met een sociale dienstplicht voor 18 – 19 jarigen. Maar dan voor de duur van een heel jaar en daarmee het recht verkrijgend op drie jaar gratis studeren. Wie langer wil studeren kan lenen. De niet verder studerenden kunnen een vergoeding ontvangen in de vorm van aandelen in een windpark of zonnepark.

Je zult deze brief waarschijnlijk niet lezen, want de onderhandelingen vreten alle tijd en energie.

Ik wens je veel sterkte en hoop dat je de rug recht houdt.

Han Blok

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws