betonEen nieuwe Nederlandse technologie maakt het mogelijk om beton te produceren zonder cement. Dat is een belangrijke stap in duurzaam bouwen, omdat de productie van cement een grote milieu- en klimaatlast veroorzaakt.

De nieuwe technologie vervangt cement volledig door minerale reststoffen, alkaliën en een activator. Het resultaat van deze Nederlandse vinding zijn duurzame bouwmaterialen met een hoge mate van bestendigheid en een extreem lage milieuprestatie. Deze innovatieve technologie gecombineerd met de inzet van hoogwaardige, secundaire grondstoffen sluit aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken als grondstoffen schaarste en klimaatverandering.

Samenwerking in de keten

Samenwerking tussen opdrachtgevers en bedrijven is de allerbelangrijkste katalysator om innovatie te versnellen. Doel is het ontwikkelen van schaalbare en duurzame nieuwe generatie bouwmaterialen. Door in de keten met elkaar samen te werken worden deze nieuwe producten in de praktijk getest en komen er tastbare resultaten. Voorbeelden van deze gefocuste werkwijze zijn de bermverharding van de N331 in Overijssel en een deel van het fietspad aan de Gelderseweg in Zeewolde.

Tot 85% minder emissie

Bij de SQAPE geopolymeer technologie worden de Portland cementen volledig vervangen door minerale reststoffen, alkaliën en een activator. Hierdoor is het energie-intensieve cementproductieproces overbodig en beschikken de geopolymeer producten over een extreem lage CO2 footprint. Afhankelijk van de toepassing kan de reductie van CO2-emmissies ten opzichte van Portland cement oplopen tot 85%.

Het productieproces met behulp van de SQAPE geopolymeer techniek is vergelijkbaar met regulier cementgebonden beton. Zo worden dezelfde toeslagmaterialen en productietechnologie gebruikt.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws