like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Steeds meer ZZP -ers komen in de bijstand terecht

Van: op 14 januari 2017

zzpVolgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers met vijf procent toegenomen in het vierde kwartaal en die groei komt vooral voor rekening van zzp -ers.

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. Op 155.nl is een zelftest opgenomen waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep van deze regeling behoren. In het afgelopen kwartaal deden 1300 ondernemers die test en daarvan bleek ruim 60% te voldoen aan de criteria voor bijstand.

“Vanaf 2013 daalde het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers gestaag”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK, “maar nu blijkt dat niet alle zzp’ers profiteren van de economische opleving. Voor sommigen is de stap naar ondernemerschap wellicht te groot geweest”.

 

Verborgen werkeloosheid

Daar komt bij dat voor veel ZZP -ers de stap naar ondernemerschap niet vrijwillig was maar werd veroorzaakt door het verlies van een baan. Door als zelfstandige aan de slag te gaan wordt vaak gepoogd om een uitkeringssituatie te voorkomen. De tijd dat een ZZP -er niet betaald kan werken is in werkelijkheid verborgen werkeloosheid.

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een halfjaar later, zoals ook weer bleek bij de berichtgeving over faillissementen eerder deze week.

De IMK-Index werd voor 2008 op 100 gesteld. In het vierde kwartaal van 2014 stond de index op 123, in dezelfde periode van 2015 op 97 en in 2016 daalde de IMK-Index naar 63, maar veerde in het afgelopen kwartaal weer op naar 66.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: maex, Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. AVE schreef:

    @ Khannea Sun Tzu – Het toe-eigenen van de naam Sun Tzu is zeer onterecht. Sun Tzu was een groot militair strateeg. Gezien uw negatieve woordgebruik komt u niet in de buurt van zijn fatsoen en intelligentie. Het is u misschien onbekend, dat wil een basisinkomen mogelijk zijn in NL, eerst de participatiewet drastisch verandert moet worden. De VVD is niet gek, die zal alles uit de kast halen om dat te voorkomen.

  2. Khannea Sun Tzu schreef:

    Dit gaat alleen nog maar erger worden. Technologie is erg winstgevend gebleken, en gooed voor “de economie”, maar die groei die we al tientallen jaren zien komt alleen ten gunste van een zeer kleine internationaal georienteerde half criminele top van belastingontduikers, olie-monopolisten, drug kartels en wapenhandelaren. We zullen spoedig als europees blok achter al dit zwarte geld aan moeten. De tijd van de belasting-paradijsjes moet zo snel mogelijk eindigen. Op de langere duur is een basisinkomen voor iedereen wereldwijd onvermijdelijk. Als we dat niet invoeren zullen zowel ZZPers als bijstandgerechtigden afglijden naar een welvaart die we vandaag de dag associeren met ontwikkelingslanden – in zo een wereld is een maniak als Trump nog maar slappe hap.