like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Bijna alle werkzoekende vijftigplussers ervaren leeftijdsdiscriminatie

Van: op 23 oktober 2017

repareren hergebruik

Schrijnende reacties kreeg het CNV in een ledenonderzoek dat het hield onder werkzoekende vijftigplussers. Uit een klantenpanel - gehouden onder de CNV bonden in zowel de private als de publieke sector - blijkt dat maar liefst 85% van de werkzoekende ouderen leeftijdsdiscriminatie ervaart tijdens het zoeken naar een baan. Vijftigplussers komen lastig aan de bak en worstelen nog steeds met veel vooroordelen van werkgevers.

Maurice Limmen, voorzitter van CNV Vakcentrale: "Ondanks de economische groei staan teveel werkzoekende vijftigplussers langs de kant. Bewezen kwaliteiten, inzet en ervaring van de vijftigplussers zijn niet genoeg om ze in de huidige arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Werkgevers hebben een onnodig negatief beeld van deze groep. Terwijl kwalificaties als 'loyaal', 'stabiel' en 'gemotiveerd' veel beter de lading dekken als we het over oudere werknemers hebben. Werkgevers moeten vooral niet over schaarste op de arbeidsmarkt klagen zo lang er nog teveel goed gekwalificeerde werknemers op de reservebank zitten. Benut eerst dit potentieel van ervaren en gemotiveerde werknemers maar eens."

 

Vijftigplussers zitten niet bij de pakken neer

Uit de klantenpanels onder de CNV vakbonden blijkt dat werkzoekende vijftigplussers zich niet bij deze vooroordelen neerleggen. Maar liefst 75% van de respondenten is optimistisch dat zij in een gesprek met de werkgevers vooroordelen kunnen ontkrachten.  Vaak wijzen oudere werknemers op hun toegenomen flexibiliteit, bereidheid tot scholing en stabiliteit qua levensfase. Allerlei zaken waar jongeren mee worstelen in het spitsuur van hun leven, zoals bijvoorbeeld de combinatie werk en kinderen, spelen voor deze doelgroep vaak geen rol meer. Ervaring, levenswijsheid en motivatie worden vaak genoemd als voordelen. En terecht constateert een respondent dat flexibiliteit niet gebonden is aan leeftijd. Wel ervaren vijftigplussers dat het solliciteren "anno nu" totaal anders is: vaak via een website, social media of via een netwerk.

 

Tips voor de vakbond

Ook blijkt dat werkzoekende vijftigplussers graag willen dat de vakbond op drie gebieden een rol speelt bij de ondersteuning van werkzoekende vijftigplussers. Het trainen van sollicitatievaardigheden, het bijstellen van de beeldvorming en het verbeteren van de voorwaarden voor vijftgplussers om aan de slag te blijven of aangenomen te worden. Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale: "Vijftigplussers hoeven niet de handdoek in de ring te gooien, integendeel.  De manifestatie "50 plus werkt" van het CNV is een mooie gelegenheid om de sollicitatievaardigheden een stevige stimulans te geven. Via afspraken op centraal en decentraal niveau werkt vakbond CNV continu aan de positie van onze leden in het algemeen en de vijftigplussers in het bijzonder. Maar de overheid en werkgevers zijn ook aan zet. De werkloosheid onder oudere werknemers is nog steeds buitenproportioneel hoog, en dat leidt tot stille armoede onder de middengroepen. En dat kan niet zo blijven."

 

Cijfers spreken boekdelen

Uit CBS -cijfers blijkt dat de werkloosheid onder vijftgplussers nog steeds gemiddeld hoger is dan hun jongere collega's. Een steeds groter deel van de werklozen bestaat uit mensen van 55 tot 75 jaar. In tien jaar tijd is dit aandeel vrijwel verdubbeld. In 2006 waren er 48 duizend werklozen in deze leeftijdsgroep, 10 jaar later was dat aantal gestegen tot 117 duizend van de 538 duizend werklozen. Een stijging van maar liefst 10 % naar 22 % van het aantal werklozen. Uit zeer recente werkloosheidcijfers van het UWV duikt nog steeds het zelfde beeld op, ondanks de groei van het aantal banen. Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WW-uitkeringen in augustus 2017 in het totaal uit op 4 % gemiddeld, maar bij 55-plussers nog steeds op 7,4%.

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!