like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Biologische sector wijst nieuwe wetgeving definitief af

Van: op 8 december 2016
voedseljuttersBionext, de biologische sectororganisatie, heeft zich al enkele malen tegen het slepende proces van de nieuwe biologische wetgeving uitgesproken. De nieuwe voorstellen, die recent onder Slowaaks voorzitterschap in de wetgeving opgenomen zijn, zijn zo dramatisch slecht dat de Europese biologische boerenorganisaties oproepen om het nieuwe wetgevingsproces geheel te stoppen. Ook Biohuis, de Nederlandse vereniging van biologische boeren, roept het ministerie van EZ op om de nieuwe voorstellen niet te accepteren.

Stel er staat bij u om de hoek een fabriek. Deze vervuilt het water in de omgeving. De overheid besluit dat niet de fabriek zelf maar de vissers moeten opdraaien voor de schade van de afgekeurde vis met gifresten. Dat zou u hoogstwaarschijnlijk heel onredelijk vinden. Toch liggen er nu wetsvoorstellen die iets vergelijkbaars beogen voor de biologische sector.

 

Biologisch boer verantwoordelijk voor residuen

De belangrijkste reden dat de biologische sector de nieuwe wetgevingsvoorstellen afwijst, is de opname van een harde afkeuringseis op residuen. Wanneer een biologisch gewas twee residuen bevat met een waarde van 2x de detectielimiet volgt automatische afkeuring als biologisch. Hiermee wordt het principe van de vervuiler betaalt met voeten getreden: het is immers de biologische boer die geen middelen gebruikt, terwijl  hij door besmetting van buitenaf  de kosten voor afwaardering van biologisch naar gangbaar moet dragen. De wereld op zijn kop…

 

Loslaten van grondgebonden landbouw

Vruchtbare bodems zijn de hoeksteen van de biologische landbouw. In het nieuwe wetgevingsvoorstel wordt de link met de bodem omschreven als ‘grond-gerelateerde landbouw’ in plaats van ‘grondgebonden landbouw’. Dit betekent een verwatering van het begrip ‘grondgebonden’.  In de praktijk zou het erop neer komen dat in koude streken (Scandinavië en berggebieden) substraatteelt mogelijk wordt.

 

Beperking bedrijfsomvang

Het voorstel is om de omvang van diverse biologische bedrijven te beperken, waaronder pluimvee. Een biologisch pluimveebedrijf zou niet groter mogen zijn dan 12.000 kippen. Dat zou een fors aantal biologische pluimveehouders ernstig schaden en acuut leiden tot een ernstig tekort aan biologische eieren.

 

Verder van huis

Bavo van den Idsert, directeur van Bionext, stelt dat de nieuwe wetgevingsvoorstellen dramatisch slecht zijn voor de biologische sector: “We hadden gehoopt op werkelijke vernieuwing en innovatie van de wetgeving, maar dat is volstrekt afwezig. In plaats daarvan wil men de biologische sector belemmeren in haar sterke ontwikkeling door haar af te rekenen op besmetting met residuen waar ze zelf niet verantwoordelijk voor is. Ook de beperking van biologische bedrijfsomvang is dubieus en het willekeurig loslaten van de grondgebondenheid is een aantasting van éen van de biologische grondbeginselen."
Als de Raad deze voorstellen goedkeurt, dan wordt de biologische sector ernstig geschaad. Daarom roept Bionext staatssecretaris Van Dam met klem op om ‘nee’ te stemmen op het aannemen van de nieuwe biologische wetgeving op de Raadsbijeenkomst van 12 december.

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws