like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

BTW over eigen zonnestroom, hoe zit dat

Van: op 30 september 2013

364In de ophef rond de BTW heffing op zonnestroom uit eigen panelen is sinds kort een beetje duidelijkheid, of wat minder verwarring. Maar een sluitend antwoord is er nog steeds niet. In elk geval zijn particulieren die zelf opgewekte stroom tegen een vergoeding terugleveren, btw-plichting volgens de staatssecretaris. Daarover was de brief van Weekers duidelijk.

De onduidelijkheid ontstaat in de praktijk, omdat veel meters alleen het verschil registreren tussen verbruikte en opgewekte stroom, maar deze twee niet apart registreert. Dan kan er dus geen geleverde hoeveelheid worden bepaald.

Als gevolg van de btw-plicht kan overigens ook de btw over de aanschaf van de installatie worden teruggevorderd.

Wie als particulier door zijn zonnepanelen btw-ondernemer wordt, heeft ook recht op de kleine-ondernemersregeling. Die houdt in dat wanneer de jaarlijkse btw afdracht minder dan 1883,- bedraagt, deze niet hoeft te worden afgedragen. Dat btw bedrag wordt bereikt bij een omzet van ca 9000,-  oftewel  112000 kWh stroom op jaarbasis (bij 0,08 / kWh).  Een knappe particulier die dat weet terug te leveren.

Stel dat een installatie met een capaciteit van 3500 kWh per jaar ca 10000,- kost. De eenmalige btw aftrek is dan 2100,-  en de jaarlijkse teruglevering (kale stroomprijs) 3500 x 0,08 = 280,-  waarover  58,80 btw die niet afgedragen hoeft te worden. Ook als er gerekend wordt over de bruto stroomprijs (inclusief netwerkkosten en energiebelasting) blijft de af te dragen btw onder afdrachtgrens.

Toepassen van de regeling leidt er zo waarschijnlijk toe dat de overheid op nieuwe installaties bij particulieren geld gaat toeleggen: ze moet de btw over de aanschafkosten van nieuwe installaties terugbetalen en kan de btw over de geleverde stroom niet innen. Oftewel, een extra subsidie op kleine zonne-installaties.

Kleine ondernemers kunnen een ontheffing op de btw-plicht aanvragen. Bij een bestaande installatie heeft dat zin, want dan vervalt de administratieve verplichting. Bij nieuwe installaties lijkt het voordeliger in de btw te blijven. Het invullen van de kwartaalopgave is dan de prijs voor het terugontvangen van de btw op de aanschaf. En dat kan lonen.

Download de kamerbrief

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 

Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. C.J. Nauta schreef:

  E.e.a. is nog lang niet duidelijk.
  Zie onderstaand bericht via mijn financieel adviseur uit BelastingBelangen d.d. 23-09-2013:

  De exploitatie van zonnepanelen is een economische activiteit, zo heeft het Europese Hof van Justitie recent beslist. Particulieren die met zonnepanelen elektriciteit opwekken en dat (deels) aan het energienet verkopen, zijn ondernemer voor de omzetbelasting. En dat betekent dat zij de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen als voorbelasting kunnen terugvragen. De Belastingdienst moet deze ondernemers dan wel eerst registreren en een BTW-nummer toekennen. En zover is het nog niet: Financiën beraadt zich nog op de gevolgen van de uitspraak van het EU-Hof.

  De particulier met zonnepanelen op het dak van zijn huis die elektriciteit aan het energienet verkoopt, is ondernemer voor de omzetbelasting. Het Europese Hof van Justitie heeft dat onlangs expliciet beslist. Zie ook BelastingBelangen, juni 2013: BTW-ondernemer door aanschaf zonnepanelen. Deze uitspraak kan particulieren een leuk voordeel opleveren: als BTW-ondernemer kunnen zij de omzetbelasting op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen als voorbelasting (deels) in aftrek brengen. En waarschijnlijk hoeven zij over de opbrengst van de aan het energienet geleverde elektriciteit – dankzij de kleineondernemersregeling (KOR) – geen BTW af te dragen.
  Met deze profijtelijke opzet in gedachten, hebben veel particulieren zich gemeld bij de Kamer van Koophandel, om zich als ondernemer in te schrijven. Die inschrijving levert normaliter per direct een BTW-nummer op, en met dat nummer kan de omzetbelasting op de aanschaf- en installatiekosten van de panelen worden teruggevraagd.
  De Kamer van Koophandel heeft deze inschrijving geweigerd. Volgens de Kamer zijn particulier eigenaren van zonnepanelen geen ondernemer in de zin van de Handelsregisterwet. De Kamer heeft de particulieren doorverwezen naar de website van de Belastingdienst, om daar een BTW-nummer aan te vragen. Maar ook dat levert niets op. Financiën geeft – nog? – geen BTW-nummers af; de aanvragers krijgen een brief waarin Financiën meldt dat men zich nog beraadt op de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

  Commentaar
  Dat Financiën zich beraadt op de uitspraak van het Europese Hof laat zich raden. De uitspraak kan de schatkist flink wat geld kosten, en daar is in crisistijd weinig ruimte voor. Het is nog even afwachten welk standpunt Financiën in deze kwestie zal innemen. Het negeren van de uitspraak van het EU-Hof is onmogelijk, maar met een aanpassing van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting – door die te beperken, qua bedragen of tot ‘echte’ ondernemers – kunnen de financiële consequenties van de uitspraak geminimaliseerd worden. De afloop houdt u van ons tegoed……..

 2. Mary Ritsema schreef:

  Enige nuance is op zijn plaats. Als je ondernemer wordt en de btw van de aanschaf van de panelen aftrekt, moet je voor het volgende jaar vrijstelling voor de btw plicht aanvrage. De investering is immers eenmalig en de btw afdracht voor de opgewekte stroom loopt, zonder opzegging, gewoon nog jaren door. De btw over die verdienste moet je wel degelijk afdragen als je geen vrijstelling van de kleine ondernemersregeling hebt aangevraagd.

  Om niet te verzanden in administratieve rompslomp zou ik mensen aanraden om gelijk die vrijstelling aan te vragen, zoals gezegd een particulier komt bijna nooit boven die hoge grens uit.

 3. Frank van der Tang schreef:

  Ik heb begrepen dat de belastingdienst een stop heeft gezet op aanvragen van particulieren die zich willen aanmelden als BTW-ondernemer. Is daar verandering in gekomen? Ze leken in afwachting van jurisprudentie.