community campus

Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland die in juni in Amsterdam plaatsvindt, laat zien dat de vastgoedsector druk aan de slag is met thema's zoals duurzaamheid en de energietransitie. De koplopers op een rij.

Tijdens Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland die dit jaar van 4 tot 6 juni plaatsvindt in Amsterdam, staan duurzaamheid en de energietransitie nadrukkelijk op de agenda. Projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere vastgoedpartijen laten zien hoe er gewerkt wordt aan de aardgasvrije en klimaatneutrale woningen van nu en straks. 

Een duurzame en toch betaalbare woning, kan dat wel? Twee toonaangevende projecten in Amsterdam beloven een voorbeeld voor de toekomst te worden.   

Community Campus Amsterdam: een duurzaam concept voor studenten en starters

Amstel III, een gebied tussen het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) en de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam Zuidoost, transformeert de komende jaren tot een stadswijk met alle openbare voorzieningen, infrastructuur en recreatiemogelijkheden die daarbij horen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan onder andere de Community Campus Amsterdam (ook wel bekend onder de naam OurDomain Amsterdam South East). Na oplevering in 2020 zullen hier ruim 1.550 woningen staan. Voor studenten komen 1.000 kamers beschikbaar. Wanneer zij afstuderen en aan het werk gaan, kunnen zij doorstromen naar een van de circa 600 goedkope vrijesectorwoningen. Op deze manier biedt de Community Campus een duurzaam concept waarbij Amsterdammers in de regio kunnen blijven wonen. 

Voor het realiseren van een aardgasvrije warmtevoorziening onderzocht projectontwikkelaar Blauwhoed een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) en stadswarmte. Vanwege de betrouwbaarheid en duurzaamheid koos de ontwikkelaar uiteindelijk voor een aansluiting op het warmtenet van Vattenfall in Amsterdam-Zuid en -Zuidoost. Het warmtenet wordt gevoed door restwarmte van hoge temperatuur uit de elektriciteitscentrale in Diemen. 

In Amstel III vormen datacenters bovendien een toekomstige, duurzame bron voor het warmtenet. Naar verwachting wordt een deel van het warmtenet in Amsterdam-Zuidoost vanaf 2021 voorzien van restwarmte uit datacenters. "Restwarmte uit datacenters is van een lage temperatuur, doorgaans dertig graden", legt Raymond van Bulderen, Business Manager bij Vattenfall Warmte, uit. "Dit moeten we opwaarderen tot minimaal 65 graden, de eis voor tapwater. Je kunt dit in de woning zelf doen, dus bij de afleverset, onderin het gebouw of dichterbij de bron. Op basis van interne en externe onderzoeken hebben we vastgesteld dat energetisch en financieel de meest gunstige manier dicht bij de bron is." 

Ricardo Residences: aardgasvrij wonen in een oud kantoor

Het Schinkelkwartier is een van de andere Amsterdamse wijken die de komende jaren worden herontwikkeld met oog voor betaalbare en duurzame woningen. De transformatie van het oude IBM-kantoor in Amsterdam-West tot 365 vrijesectorwoningen, die straks onder de noemer Ricardo Residences op de markt komen, vormt hiervan de aftrap. 

Omdat de locatie buiten het bestaande leveringsgebied van Westpoort Warmte valt, wordt over een lengte van zo’n anderhalve kilometer een nieuwe transportbuis aangelegd. Als projectleider warmte bij AEB Amsterdam is Jannis van Zanten nauw betrokken bij deze operatie. "Rond het Schinkelkwartier, in het gebied nabij de A4, bevindt zich een intensief gebruikt kantorenterrein. Daarom zorgen we ervoor dat de transportbuizen die we aanleggen een slag groter zijn, zodat we hier op een later moment makkelijk nieuwe gebruikers aan kunnen koppelen." Door nu al leidingen aan te leggen in gebieden waar mogelijk op een later moment nieuwbouw gaat plaatsvinden, zorgt Westpoort Warmte er bovendien voor dat stadswarmte een aantrekkelijk alternatief is voor warmte- en koudeopslag (WKO).  

Ook op het vlak van duurzaamheid biedt stadswarmte veel voordelen. Van Zanten: "Het net van Westpoort Warmte levert gemiddeld 70 procent CO2-reductie ten opzichte van verwarming met gasgestookte cv-ketels. In 2040 willen we 100 procent duurzaamheid hebben bereikt." Daarvoor wordt het net de komende jaren voorzien van diverse nieuwe warmtebronnen, zoals restwarmte uit biomassa en datacenters.

Aardgasvrij Amsterdam als voorbeeld

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn. Grote delen van de stad zullen daarom op collectieve netten worden aangesloten. Dankzij de ruim beschikbare restwarmte uit de stad en regio worden de groeiende netten straks aangesloten op verschillende duurzame en betrouwbare bronnen. Deze aanpak belooft, net als de ontwikkeling van iconische projecten zoals Community Campus en Ricardo Residences, een voorbeeld voor de stedelijke toekomst te worden.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws