like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

De postcoderoos is een onnodig gedrocht

Van: op 7 oktober 2016

solarroof postcoderoosDe Regeling Verlaagd Tarief is een landelijke regeling die het mogelijk maakt te investeren in en te profiteren van zonnepanelen die niet op eigen dak liggen. De regeling verloopt altijd via een coöperatie en is beperkt tot woningen die in dezelfde of direct aangrenzende postcode liggen als de installatie. Vandaar de populaire naam postcoderoos. De regeling is beperkt tot kleingebruikers met een maximumverbruik van 10.000kWh per jaar.

 

Kosten en baten

De investering voor 1 kWh/jaar productie is €1,20 (excl BTW) Dit is gebaseerd op recente offertes voor installaties met ca 200 panelen, een prijs van € 1,00 per Wp , inclusief omvormers en installatie en opbrengst 0,85 kWh per jaar per Wp vermogen. De BTW over de investering door de coöperatie kan worden teruggevraagd. De belastingkorting is: 12 cent per kWh (Dit is de energiebelasting incl BTW)

Bullguard Internet Security, free 60 days Trial

De totale hoeveelheid opgebrachte energie wordt jaarlijks door de coöperatie geregistreerd via een aparte meter en naar rato van de inleg verdeeld over de deelnemers. Dit getal wordt doorgegeven aan de energieleverancier. Via een contract met de belastingdienst wordt gedurende 15 jaar de korting door energieleverancier in mindering gebracht op de lopende rekening voor stroomlevering. Het aantal kWh met korting is beperkt tot het aantal verbruikte kWh met een maximum van 10.000 kWh/j.

De stroomverkoop verloopt door de coöperatie via een contract aan een energiebedrijf dat inkoopt. Het ontvangen bedrag wordt via de coöperatie naar rato van de inleg en na aftrek van kosten aan de deelnemers uitgekeerd Over het verkoopbedrag dient de coöperatie BTW te betalen. De coöperatie moet extra kosten maken voor een afzonderlijke aansluiting of meter en eventueel notariskosten voor de registratie van de coöperatie. De geschatte netto opbrengst uit verkoop van stroom bedraagt 3 cent /kWh.

Totaal voordeel 15 jaar x (12 + 3) = 15 cent = €2.25 per investering van €1,20

Na afloop van het 15 jarig contract kan de installatie door de coöperatie worden overgedragen/verkocht aan de eigenaar van het gebouw.

Verplichte winkelnering? Het is niet toegestaan meerdere energieleveranciers per aansluiting te hebben. Energieleveranciers zijn niet verplicht stroom af te nemen van een postcoderoos project en daarvoor de administratieve lasten te dragen om de tariefsverlaging door te rekenen. Sommigen stellen als voorwaarde dat de deelnemers zich voor levering bij hen aansluiten.

Omvang. Over het algemeen worden postcoderoos projecten opgezet voor enkele duizenden panelen en tientallen deelnemers. Daarvoor is dan een aparte coöperatie nodig.

 

Een organisatorisch en administratief gedrocht

Zoals het stroomdiagram laat zien, zijn er nogal wat routes van geld en stroom tussen diverse partijen in het spel. De administraties en contracten kosten veel inspanning. Om dit op te zetten is een leger vrijwilligers nodig die moeten leuren om deelnemers te krijgen. Soms komt daar nog een subsidie bij van een Provincie, soms een nationale SDE subsidie. Het geheel is een bureaucratisch gedrocht.

pcroosschema

 

Het kan ook veel eenvoudiger en effectiever

 • Alle energiebedrijven worden verplicht voor minstens een bepaald % van hun levering groene stroom te leveren van gegarandeerd Nederlandse oorsprong. Dit percentage dient op te lopen naar 100 omstreeks 2030.
 • Energiebedrijven die hiervoor moeten investeren, mogen de kosten daarvoor (rente en afschrijving) verrekenen in hun tarieven.
 • Energiebedrijven dienen de kosten voor inkoop en productie van grijze stroom en groene stroom gescheiden te houden en die kosten mogen alleen doorberekend worden over het bijbehorende type.
 • Energiebedrijven worden verplicht het aanbod van groene stroom door aangesloten burgers, bedrijven en coöperaties in te kopen tegen een redelijke marktprijs. Over de inkoop dient door het energiebedrijf BTW te worden afgedragen.
 • Over alle ingekochte groene stroom van Nederlandse oorsprong geldt voor alle burgers en mkb bedrijven een vrijstelling van energiebelasting inclusief BTW over die belasting. Dit levert uiteindelijk (in 2030) een inkomstenderving van ca 4 miljard voor de staat. De overheid betaalt dit via een opslag van de energiebelasting over grijze stroom voor alle gebruikers met meer dan 10.000 kWh per jaar. Een verhoging met 4 cent/kWh levert al 4 miljard op. Bovendien kunnen de subsidieregelingen zoals SDE plus (à 4 miljard) en vele anderen worden afgeschaft omdat zonder energiebelasting de productie en verkoop van groene stroom voldoende rendement oplevert.
 • Stroom uit steenkool- of gascentrales die hout bijstoken wordt niet tot groene stroom gerekend, en de subsidie daarvoor (4 miljard) wordt ook afgeschaft..
 • Voor stroom uit buitenland ingekocht geldt de regeling niet.
 • De huidige salderingsregeling wordt bij aanschaf van een installatie voor groene stroom gegarandeerd tot 15 jaar na installatie.

Op deze wijze wordt het voor iedereen aantrekkelijk om groene stroom te gebruiken. De vrijwilligers, notarissen en belastinginspecteurs en alle ambtenaren die subsidies regelen, kunnen iets anders gaan doen. De energiebedrijven gaan doen wat ze allang hadden moeten doen. De kolencentrales gaan dicht, er komt netto 8 miljard vrij voor de overheid, grote windturbine parken en zonneparken verschijnen en er ontstaat veel werkgelegenheid voor installateurs

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ron schreef:

  Een installatie per investeerder, met eigen meter zodat de eigenaar ook kan wisselen van energieleverancier. De leverancier dient alleen voor 1 afnemer 2 meters bij te houden. Hoe moeilijk kan het zijn.