like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Energiefabel 8: PV-cellen kosten meer energie dan ze opleveren

Van: op 18 november 2013

energiefabel 8Dat PV-cellen meer energie kosten dan ze produceren is wellicht de bontste fabel van allemaal. Ook de veronderstellingen dat we op korte termijn op geen stukken na genoeg energie uit zon en wind kunnen verkrijgen en dat we geen ruimte genoeg hebben, zijn niet juist.

Het maken van PV-cellen met behulp van zeer zuiver silicium kost inderdaad energie. Deze hoeveelheid wordt echter al in de eerste 1,5 jaar opgewekt en daarna kan een paneel nog 30 – 40 jaar meegaan. Dat is dus een verlies van 4% in de levenscyclus. De volgende generatie PV zal nog dunner zijn en een hogere energieopbrengst hebben en dus nog minder energie voor de productie nodig hebben. Bij kolencentrales is het verlies door onbruikbare warmte bijna 60%. Bij een kachel op houtpellets bedraagt het verlies in de keten ongeveer 16 % en in de kachel 10% en bij een dieselgenerator gaat 70% verloren. De enige technologie die op dit moment nog beter scoort is de windturbine. Het produceren van een windturbine met veel staal en koper en het installeren op betonnen sokkels kost slechts 3% van de totale energie die in 20 jaar wordt opgewekt.

Zonnepanelen bevatten ook zilver en aluminium voor de elektrische contacten en het frame. De nieuwste generatie volglas panelen heeft echter geen aluminium frame meer. Alle andere grondstoffen kunnen na gebruik hergebruikt worden.

De bijdrage van PV aan het totale elektriciteitsverbruik is nog gering. Nederland loopt daarbij zelfs ver achter met minder dan 0,1%, terwijl Duitsland, Spanje en Italië al op 3% zitten en Europa als geheel op 2%. PV is echter wereldwijd de snelst groeiende vorm van duurzame energie

Wereldwijd groeide de PV capaciteit tussen 2000 en 2012 gemiddeld met 50% per jaar van 1,5 tot 100 GW, waarvan de helft in Europa. Met die 100 GW capaciteit wordt jaarlijks 121 miljard kWh stroom opgewekt (European Photovoltaic Industry Association www.epia.org ). In diezelfde periode groeide windenergie met 25% per jaar van 18 tot 238 GW. Windenergie draagt nu voor 7% bij aan de elektriciteitsbehoefte in Europa. Als deze groei zo doorzet zouden wind en PV samen in Europa binnen 10 jaar voor 100% in de elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien. Dat is natuurlijk erg optimistisch, maar zelfs uit de doorgaans conservatieve kringen van het Internationaal Energie Agentschap komen scenario’s die er niet om liegen. Door een integrale aanpak van energiebesparing en verduurzaming en nieuwe technologie zouden we het wereldwijde elektriciteitsverbruik omstreeks 2050 voor 57% kunnen verduurzamen. In het nieuwste rapport stellen zij dat we door investering van 36.000 miljard (ca 150 USD per persoon per jaar gedurende 40 jaar) op termijn tot 150.000 miljard USD kunnen besparen (IEA Eenergy Technology Perspectives 2012 Pathways to a Clean Energy System).Het IEA stelt dat het kan en doet een oproep tot het omzetten van knoppen bij alle beleidsmakers omdat het moet.

Om in Nederland 50 % van het stroomverbruik met PV op te wekken zou in totaal 375 km2 nodig zijn. Dat lijkt nogal veel, maar het is slechts 0,85 % van het oppervlak van Nederland en slechts 11 % van het bebouwde oppervlak. Niet ieder huishouden heeft natuurlijk een geschikt dak. Maar het mag ook op de grond en met gebruik van alle geschikte daken van kantoren, bedrijven, schuren en met PV overdekte parkeerterreinen komen we een heel eind.

Mocht de ruimte toch nog een probleem worden, dan kunnen we uitwijken naar zuidelijker streken waar de zon elke dag schijnt en ruimte genoeg is.

 

Conclusie

Het wordt de hoogste tijd dat we met de hardnekkige energiefabels afrekenen. De grootste belemmering voor een transitie naar duurzame energie is het huidige belastingstelsel waarin grootverbruikers van fossiele energie sterk worden bevoordeeld. Het stelsel is inconsequent, oneerlijk en contraproductief. De overheid zou voor elektriciteit in 10 jaar en voor gas en kolen in 20 jaar naar één uniform energiebelastingtarief toe moeten dat berekend wordt over de energie-inhoud van de grondstof en geldt voor alle grote en kleine verbruikers. Tegelijkertijd zou de levering van duurzame energie vrijgesteld moeten zijn van energiebelasting.

Bij een uiteindelijk tarief van 6 cent per kWh gaat de consument er niet op achteruit en gaan huisbezitters en industrie zelf investeren. Door een klein deel van het gespaarde vermogen, het vermogen in aandelen en het pensioengeld in duurzame energie te investeren hoeft het de staat niets te kosten. De economie en de werkgelegenheid zullen worden gestimuleerd. Een masterplan zoals voor de staat New York is gemaakt, is ook voor Nederland haalbaar.

In Europees verband zouden alle landen moeten samenwerken aan implementatie van nieuwe technologie voor de egalisering van de energie en de aanpassing van verbruik aan behoefte.

Columnist Han Blok schreef een serie Energiefabels, waarvan we er deze week elke dag één publiceren; de week van de Energiefabel op Duurzaamnieuws.nl

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Opinie

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!




 

Reacties: (4)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. pim schreef:

  Ook dit verhaal poogt ons te imponeren met getallen.

  PV-panelen die 40 jaar meegaan, waar vind ik die?
  De energetische terugverdientijd van 1.5 jaar voor zonnepanelen, volgens welk onderzoek?
  Een kolencentrale voor elektriciteit wordt vergeleken met een houtkachel voor warmte,
  appels met peren dus.
  375 km2 = 11% bebouwd oppervlak, dus de totale bebouwing is zo’n 3400 km2.
  Feitelijk is dat zo’n 3400 ha!

 2. Mike schreef:

  Ik ben het met N.Binnendijk eens dat (voorlopig) met 6 ct per kW vergoeding rendabel geïnvesteerd kan worden een fabeltje is. Er gaat niet voor niets 3.7 miljard geinvesteerd in windenergie volgens het energieakkoord.

  Toch betekend dit niet zomaar dat windenergie duurder is. Zo gaat er bijvoorbeeld 2 miljard subsidie naar de kolencentral op de Maasvlakte om 80% van de kosten die betaald moeten worden voor de CO2-emissierechten te vergoeden.

  Waar zouden de gederfde inkomsten voor de lagere elektriciteitsprijs vandaan moeten komen? Ik kies voor een lagere loonbelasting in plaats van het (groot)verbruik goedkoper maken.

  Ik het met het artikel eens dat de overheid naar één uniform energiebelastingtarief toe zou moeten voor alle grote en kleine verbruikers. Daar zit nu een factor 2..4 verschil in.

  Met de elektriciteitsprijs voor grootverbruikers kan windenergie inderdaad (nog) niet rendable worden geexploiteerd, met de prijs voor huishoudens (22 ct/kWh) zou de winst zou de winst 175..340% zijn.

 3. N.Binnendijk schreef:

  De stelling dat met 6 ct per kW vergoeding rendabel geïnvesteerd kan worden is een fabeltje. Voor particulieren is de terugverdientijd (zonder rekening te houden met renteverlies!) 35 jaar, terwijl de economische levensduur niet meer dan 25 jaar bedraagt.

 4. Zonnetje schreef:

  Daarbij uitgaande van voldoende nog niet alternatieve energiebronnen (olie/gas) om dit soort energiemogelijkheden mogelijk te maken. Er komt namelijk natuurlijk een punt dat alternatieve energie zoveel moet gaan opbrengen dat het in staat is ook alle industrie, dus ook de fabricage en bv. het naar boven halen van grondstoffen, en de menselijke behoefte te dekken.
  Wanneer dat omslagpunt er komt of zal worden bereikt, lijkt me uiterst lastig te berekenen. We weten immers niet hoeveel ‘traditionele’ energie door hoeveel mensen ter wereld benut zullen gaan worden. Dus wanneer dat exponentieel stijgt met de vaart der volkeren zal het steeds moeilijker, kostbaarder, worden om alternatieve energie (o.a. windmolens/zonnecellen e.a.) te gaan bekostigen, dan wel voor elkaar te krijgen. Dat energie zoveel per kWh kost is misschien op den duur geen relevante vraag meer.
  Afhankelijk van de omstandigheden dan is het misschien niet eens meer zinnig om te denken in geld en kosten per kWh.
  We hebben als wereldbevolkers nu een keer energie nodig (voeding/lichaam warm houden/ industrie ectetc.), en aangezien er steeds maar meer mensen bijkomen en daar een taboe op rust en geen maatregelen tegen genomen worden en ook heel moeilijk zullen zijn vanwege ieder lands eigen cultuur en wensen, mogelijkheden etc..zullen de problemen vanuit die hoek extra gaan drukken op het geheel. Immers er is steeds meer behoefte aan voeding, aan kleding, aan energie op zoveel vlakken..
  En energie staat nooit los van water (waarvan we gruwelijk te weinig gaan krijgen en oorlogen om uit zullen breken) ….en (schone)lucht…(met de CO2 emissies wordt nu al gesjoemeld)
  het vraagstuk energie staat absoluut niet los van zoveel andere vraagstukken.
  Alles is met alles verbonden en zolang wij Westerlingen blijven navelstaren en met de meest krankzinnige subsidies (wat protectionisme is) onze economieën op gang proberen te houden, onze levensstijl (wat kost 1 koe wel niet aan energie, aan voedsel, aan water…1 kopje koffie kost al 130 liter water…) weigeren aan te passen….niet in opstand komen tegen enge clubs als Monsanto en andere industrieen die alleen maar in winsttermen denken en dromen, heb ik inderdaad het gevoel dat, zonder dat het te berekenen is, (want dat is het niet, hooguit grof te schatten), dat niet alleen PV cellen meer kosten dan ze opbrengen, maar alle energie die we opwekken…en dan bedoel ik kosten niet in geld..maar in leefbaarheid.

  We zullen èn onze levensstijl drastisch moeten aanpassen èn het denken in geldtermen wat energie kost moeten loslaten, omdat als we nu niet heel gauw in een enorme versnelling gaan (wereldwijd) alternatieve energie op te wekken en zo onze lucht schoner krijgen, onze watervoorraden op te peil houden…de bevolkingsaanwas te verminderen en de bronnen eerlijker te verdelen…we onszelf vernietigen.

  De kennis is er…en kan verder ontwikkeld worden, het ‘geld’ is er…nu nog de wil om te stoppen met navelstaren…want de Tijd is er steeds minder…