imker bijen

Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout heeft het Europees Parlement een door Nederland afgezwakt wetsvoorstel tegengehouden dat bijen onvoldoende beschermt tegen pesticiden.

Eickhout: “Nederland speelde een dubieuze rol gespeeld in de totstandkoming van dit slappe voorstel. Maar doordat het Europees Parlement haar vetorecht inzet, komt er nu een herkansing voor de regering.”

groenopladen generic keuzehulp

“Het gaat erg slecht met insecten en met bijen in het bijzonder”m stelt Eickhout. “Een van de grootste boosdoeners is het gebruik van pesticiden. Er moeten daarom strengere regels komen om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen zomaar verkocht kunnen worden.”

De afgelopen jaren werkte de Europese Commissie aan het omzetten van de zogenaamde Bee Guidance in Europese wetgeving. De Bee Guidance is een wetenschappelijk onderbouwde handleiding die voorschrijft hoe de effecten van een pesticide op bijen getest moet worden. De uitkomsten bepalen of, en onder welke voorwaarden, een pesticide op de Europese markt komt.

Onder druk van Nederland en vijftien andere EU-landen is het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie echter flink afgezwakt. Het onderdeel van de Bee Guidance dat kijkt naar het langetermijneffect van een pesticide wordt nu niet in de wet opgenomen. “Dat is onacceptabel. Het grote probleem met pesticiden is juist dat bijen over een langere tijd telkens met kleine hoeveelheden van een bestrijdingsmiddel in aanraking komen. De pesticide-industrie weet dit en verzet zich daarom hevig. Volledige invoering van de Bee Guidance zou aanzienlijke gevolgen hebben voor pesticidefabrikanten”, zegt Eickhout.

Niet alleen Nederland viel voor de argumenten van de industrie. Ook vijftien andere EU-landen lieten hun oren naar de belangen van de industrie hangen en hebben de wet afgezwakt. “Deze wetgeving heeft tot nu toe relatief weinig aandacht gekregen doordat het steeds op ambtelijk niveau werd besproken. Het is daarom tijd dat de Europese ministers bij elkaar komen en openlijk verantwoording voor deze kwestie afleggen. Ik voorspel dat dan veel EU-landen zich anders zullen opstellen. Dankzij het veto van vandaag komt daar nu de mogelijkheid voor”, aldus Eickhout.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws