co2 grensheffing

Het Europees Parlement stemde in met een afgezwakt voorstel voor een CO2 grensheffing. De heffing moet oneerlijke concurrentie voorkomen met bedrijven buiten de EU als binnen de EU stevig klimaatbeleid gevoerd wordt. Het oorspronkelijke voorstel riep op om de gratis uitstootrechten voor de Europese industrie af te bouwen. Hiermee zou het ook mogelijk worden om bedrijven binnen de EU eindelijk echt voor hun uitstoot te laten betalen. Maar dit voorstel is weggestemd, na een hevige lobby van de industrie. 

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “In de vakcommissies hebben de Christendemocraten de afgelopen maanden ingestemd met de voorstellen, maar deze week veranderden ze van standpunt en verdween de meerderheid. Daardoor zorgt het voorstel nu voor oneerlijke concurrentie, omdat bedrijven buiten de EU moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot en Europese bedrijven bijna niet. Om de industrie in Europa aan te zetten tot klimaatactie moeten juist hier de gratis rechten verdwijnen.”

De CO2-grensheffing is een van de belangrijkste onderdelen uit de Europese Green Deal. Hiermee zou er een CO2-prijs komen voor producten als staal, cement en kunstmest als die naar Europa worden geëxporteerd. Tegenstanders van ambitieus Europees klimaatbeleid hebben altijd gewaarschuwd voor de aantasting van de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven. Met een grensheffing kan het speelveld gelijk getrokken worden. Zo moeten exporteurs naar Europa emissierechten kopen uit een nieuw, nog op te richten, onderdeel van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Zo betalen ze dezelfde prijs voor hun uitstoot als bedrijven binnen Europa.

Voor een eerlijke werking moeten de gratis rechten die Europese bedrijven nu krijgen, om de industrie te beschermen, echter wel worden afgebouwd. Ook omdat alleen zo wordt voldaan aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Eickhout: “De discussie over de grensheffing is daarom nauw verbonden met discussie over de vernieuwing van het ETS. Bedrijven willen zo lang mogelijk vasthouden aan hun gratis rechten. Wij willen hier zo snel mogelijk vanaf, omdat betalen voor uitstoot stimuleert tot verduurzamen. Dat een groot deel van het Europarlement dit niet wil is echt heel teleurstellend.”

In juni komt de Europese Commissie met een wetsvoorstel over hoe zij de CO2 grensheffing willen inrichten, waarna het Europees Parlement en de EU-landen hun standpunt op dit voorstel bepalen. Hierna volgen de onderhandelingen over de wet. “Hierbij zal ik er alles aan doen om te zorgen dat bedrijven een eerlijke prijs betalen voor hun uitstoot. Deze strijd is echt nog niet gestreden”, besluit Eickhout.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws