like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Europarlement verwerpt voorstel zadenwet

Van: op 11 maart 2014

sn10vl6iyl_1390904613_1112222002Het Europees Parlement verwierp op 11 maart bijna unaniem de voorgestelde wetgeving over de productie en handel in zaden voor gewassen en teeltmateriaal. "Een goede zaak," zegt GroenLinks-Europarlementarier Bas Eickhout, "maar nu moet de Europese Commissie haar voorstel gewoon helemaal intrekken. Gezien de ronduit arrogante houding en het gelobby van de verantwoordelijke eurocommissaris Tonio Borg, vrees ik echter dat men nagenoeg dezelfde voorstellen zal indienen na de Europese verkiezingen.” Volgens Eickhout is de richtlijn schadelijk voor in de landbouw, voor boeren zelf en voor voedselzekerheid.

"Er was voor en na het indienen op 6 mei vorig jaar van deze verordening in heel Europa veel begrijpelijke onrust over de mogelijke gevolgen," zegt Eickhout. Berichten dat de Europese Commissie land- en tuinbouwers wil verplichten standaard zaadgoed te gebruiken, ten koste van zeldzame en dat het oude variëteiten en hobbytuiniers wil verbieden zelfgekweekt zaaigoed te ruilen, bleken onjuist.

Nu gebruikt eurocommissaris Borg deze berichten echter om te verklaren dat er sprake was van miscommunicatie en dat Europarlementsleden 'het allemaal niet goed begrepen hadden'. Een zeer arrogante opstelling die fel bekritiseerd werd in het debat. “We weten donders goed waarom we tegen deze draak van een wetgeving hebben gestemd," aldus Eickhout. “Wij willen niet dat zaaigoed door slechts een handvol multinationals geproduceerd wordt.”

Volgens Eickhout ontkent de Europese Commissie twee fundamentele bezwaren: "Ten eerste de dat de huidige Europese wetgeving heeft bijgedragen tot het verminderen van de agro-biodiversiteit. Ten tweede ontkent de Commissie doodleuk de toenemende marktconcentratie bij enkele multinationale agrochemische bedrijven die ook landbouwzaden verkopen. Deze machtsconcentratie werd recent in een studie van de Europese groenen gedocumenteerd en zou door de nu verworpen wetgeving nog verder toenemen.''

Lees meer over: , , ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 

Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Molinero schreef:

    Goede zaak dat de agro-multinationals deze keer bot vingen! Ik hoop vurig dat de Europese burger zich bewust blijft van hoezeer de multinationals zoals die uit de agroindustrie, de fossiele energiebedrijven en de pharmaceuticals een gevaar vormen voor onze samenleving en die uit andere werelddelen. Deze bedrijven verplaatsen alleen maar kapitaal van het armere naar het rijkste deel van de mensheid zonder zich iets aan te trekken van de gevolgen van hun aktiviteiten voor milieu, klimaat, gezondheid of rechtvaardigheid.