like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Van: op 26 april 2017

Ad van Wijk over waterstofAd van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft,  vindt dat Groningen een belangrijke rol moet gaan spelen in het onderzoek naar de duurzame productie van waterstof. Dat zien ze in Groningen wel zitten: Gasunie en EnergyStock willen binnenkort bij Veendam starten met de bouw van een grootschalige proefinstallatie voor het omzetten van duurzame stroom in waterstof.

Het gebruik van duurzaam geproduceerde waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen die de overheid zichzelf heeft gesteld. De belangrijkste afzetmarkt voor groene waterstof is mobiliteit. Auto’s, bussen en treinen kunnen gaan rijden op waterstof. Daarnaast is waterstof een belangrijke grondstof voor de industrie en kan de inzet van groene waterstof industriële processen dus verder verduurzamen. Verder kan waterstof in beperkte mate worden bijgemengd in het gasnet. Samen met betere isolatie van woningen, inzet van groen gas en meer gebruik van duurzame elektriciteit kan dat er voor zorgen dat een groot deel van het gebruik van aardgas kan worden verduurzaamd.

Fairphone 3_Staring lady

In het plan dat prof. Van Wijk schreef voor de NIB speelt de Eemsdelta een belangrijke rol. De groene elektriciteit die daar aan land komt, onder andere vanuit de offshore windparken op de Noordzee, zou volgens Van Wijk moeten worden gebruikt om het chemiecluster in Delfzijl van relatief goedkope ‘groene’ energie en waterstof te voorzien.

 

Meeden en Zuidwending

Gasunie New Energy en EnergyStock zien ook in Meeden een belangrijke schakel in de productie van duurzame waterstof. Bij dit dorp ligt een groot verdeelstation van energienetbeheerder TenneT. Hierlangs kan op termijn duurzame elektriciteit worden aangevoerd. Daarbij gaat het niet alleen om stroom van de windparken boven de Waddeneilanden, maar ook tijdelijke overschotten aan windenergie die via de Cobra-kabel vanuit Denemarken binnenkomen en overtollige windenergie vanuit de Duitse wind- en zonneparken. Daarnaast ligt er gasinfrastructuur in de omgeving waarlangs waterstof - al of niet gemengd met aardgas - kan worden afgevoerd.

Tel daarbij op de vergunningen die EnergyStock bezit om gas op te slaan in de zoutcavernes onder Zuidwending en er ontstaat mogelijk een belangrijk knooppunt voor de productie en distributie van groene waterstof. Daarvoor zal eerst wel moeten onderzocht worden of waterstof inderdaad kostenefficiënt kan worden opgeslagen in de cavernes. Dit zal dat ook een belangrijk onderdeel zijn van de pilotfase van het onderzoeksproject.

 

Zonnepanelen en zeecontainers

Wanneer de plannen doorgaan, zullen er op de aarden wallen en de parkeerplaatsen rondom de installatie meer dan tienduizend zonnepanelen worden geïnstalleerd met een gezamenlijk vermogen van 2,4 MW. Hiervan is 1,4 MW bestemd voor de verduurzaming van de eigen energievoorziening van de installatie. De overgebleven 1 MW zal worden gebruikt om ervaring op te doen met de omzetting van groene stroom in groene waterstof.

Daarvoor zullen Gasunie New Energy en EnergyStock drie zeecontainers plaatsen. Eén container bevat een elektrolyser waarmee water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. De tweede bevat de benodigde elektronica en de derde een kleine compressor die vervolgens een van de opslagcilinders vult met waterstof. Met deze zogenoemde tube trailers kan het waterstof worden vervoerd naar afnemers in bijvoorbeeld de mobiliteit en industrie.

Bron: economie.groningen.nl

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (4)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ferdinand Engelbeen schreef:

  Waterstof is zowat de slechtste energiedrager die men kan hebben. Uiterst licht, moet men tot 300 of 700 bar comprimeren om iets of wat energie te hebben, dus zware druktanks met in verhouding weinig inhoud. Alternatief is vloeibaar maken, maar dat vergt zoveel energie en speciale materialen bij -253°C dat het niet de moeite loont.
  Waterstof is een kruipgas. Het kruipt door de minste ruimte, dus speciale dichtingen en metalen leidingen, gezien de meeste rubbersoorten en plastics waterstof niet tegenhouden.
  Verder het rendement: opslag van elektriciteit in batterijen heeft tegenwoordig een energetisch rendement van rond 80%. Elektrolyse van water naar waterstof eveneens zo’n 80%, maar waterstof naar elektriciteit via brandstofcellen is slechts 50%, dus een overall rendement van nog geen 40%.
  Er zijn technische mogelijkheden om elektriciteit om te zetten via waterstof en CO (uit biogas) in “gewone” brandstoffen (benzine, diesel), waarbij men de bestaande opslag/distributie infrastructuur kan gebruiken. Er loopt nu een proefproject in Duitsland:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Fischer-Tropschbrandstoffen
  Vraag blijft wat het rendement van al die omzettingen is.

  Eenzelfde proces kan worden gebruikt met H2 en CO2, maar dat vergt meer energie dan je er ooit weer uit krijgt, tenzij die energie toch vrij beschikbaar is…

 2. Ric schreef:

  Je zou wel ammoniak kunnen maken, met behulp van stikstof. Dat ammoniak kun je dan weer gebruiken in brandstofcellen.

 3. Harry van Trotsenburg schreef:

  Belangrijker is wellicht de opslag. Hier dreigen aanzienlijke verliezen omdat H2 heel makkelijk diffundeert.

  Verder is bij het aan en afkoppelen ook iedere keer verlies te verwachten.

  Verder vormt H2 H2O, waterdamp dat op zich een broeikasgas( kortlevend, maar toch) vormt.

  H2 is dus niet zonder problemen. De bovenstaande drie problemen dienen eerst opgelost te worden, voordat H2 grootschalig ingezet wordt

 4. Luc Weide schreef:

  Waterstof mengen met aardgas kan maar in zeer beperkte mate (± 2%).
  Methaan daarentegen kan grootscheeps worden bijgemengd (± 80%).

  Kan die groene waterstof niet beter worden omgezet in methaan ?

  http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/industrie/13213/audi-vergroot-productie-van-duurzaam-synthetisch-aardgas