Archief:

waterstof

Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat er voldoende draagvlak is voor afspraken in het regeerakkoord over waterstof in de energietransitie. Dat stelt de waterstofcoalitie.

Lees verder

Het aantal waterstof tankstations is nog beperkt. Dat probleem lost Toyota nu op. Bij de nieuwe Mirai kan een tankstation worden meegeleverd.

Door ons nu te bezinnen op echt duurzame alternatieven zoals waterstof en decentrale opslag, en in actie te komen, kan onze energietransitie de komende jaren soepel verlopen.

De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur RLi onderzocht wat er voor nodig is om de waterstoftransitie te laten slagen.

Een ABN AMRO rapport gaat uit van het meest voordelige scenario voor CO2 afvang en opslag, maar groene waterstof wordt sneller concurrerend.

Verwarming met waterstof in woningen kan in de toekomst een alternatief zijn naast volledig elektrisch en warmtenetten.

De realistische mogelijkheden van groene waterstof voor decentrale duurzame elektriciteitsproductie: de Staalkaart groene waterstof

Hydrogen Europe, een door fossiele brandstoffen ondersteunde lobbygroep, treedt nu op als secretariaat van de European Clean Hydrogen Alliance.

De Europese Commissie keurt Nederlandse plannen om subsidie te geven aan milieuvriendelijke productie van waterstof niet goed.

Nederland en Duitsland hebben ambitieuze waterstofplannen en ook Frans Timmermans van de Europese Commissie is druk bezig het waterstofvuurtje op te stoken.

De Hyperion XP-1 maakt gebruik van een geavanceerde aandrijflijn op waterstof met een bereik van 1600 km op 1 tank gecomprimeerde waterstof.

De koolstofintensiteit van industrieprocessen kan snel en duurzaam worden verminderd door aardgas te vervangen door waterstof met nieuwe technologie.

Alternatieve vormen voor groene energie als waterstof en thuisopslag moeten ervoor zorgen dat de Europese Unie het klimaatprobleem beter te lijf kan gaan.

In de efficiëntste poging van de Eco-Runner X haalde het voertuig een resultaat van 2500 kilometer op 1 kilogram waterstof.

Natuur & Milieu lanceert een stappenplan dat input geeft voor de inzet van waterstof bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Een waterstofmolen is een windturbine bijzonder efficiënt zowel groene elektriciteit als groene waterstof kan produceren.

Zoek hier voor meer resultaten: