like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Het energieakkoord is er, nu de resultaten nog

Van: op 8 september 2013

energieakkoordHet energieakkoord is door bijna alle onderhandelende partijen ondertekend. Daarop volgde een stroom van persberichten die in opgeblazen en nietszeggend pr-jargon de welwillende steun van hun respectievelijke afzenders betuigden. Uit onderzoek dat de SER zelf heeft laten uitvoeren blijkt echter, dat de kans groot is dat de doelstellingen niet worden gehaald.

Veel van de afspraken in het akkoord zijn niet meer dan raamwerken, die nog verder moeten worden uitgewerkt. Oftewel: we hebben afgesproken waar we heen willen (dat is wat er overbleef nadat was vastgesteld waar alle partijen afzonderlijk NIET heen wilden, verminderd met de bestemmingen die voor betreffende partijen niet zo belangrijk zijn – oftewel het onderhandelingscompromis) maar we weten nog niet hoe we daar gaan komen. Anderswillende partijen kunnen in de uitwerking dus nog heel wat stokken in de wielen steken.

De laatste alinea van de samenvatting van het akkoord spreekt boekdelen: “Ieder van de betrokken partijen heeft een directe verantwoordelijkheid bij het realiseren van de stappen die worden overeengekomen in het Energieakkoord waarvan dit document de mogelijke hoofdlijnen aangeeft.”  En: “Uitgangspunt is eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in combinatie met borging die zorg draagt voor de gezamenlijkheid bij de voortgang en bijsturing.”

De woorden “mogelijke hoofdlijnen”  en “eigen verantwoordelijkheid” jagen een weldenkend mens direct de stuipen op het lijf. Immers, dat zijn nu juist de punten waar het tot nu toe altijd fout ging.  ‘Mogelijk’ houdt de deur wagenwijd open voor veranderingen op basis van voortschrijdend inzicht, die leiden tot voortdurend aanpassen en uitstellen. Daardoor zijn we nu juist zo achterop geraakt bij de duurzame wereld. En daarom is de kans zo groot dat er uit dit platgepolderde akkoord vervolgens weer nauwelijks iets tot stand wordt gebracht.

Dat beeld doemt ook op uit de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  Want die willen wel degelijk, maar worden continue gefrustreerd door onkundige politici en een onwillende overheid (of andersom).

De Volkskrant formuleerde het heel voorzichtig: “De concreet uitgewerkte afspraken leiden niet met zekerheid tot het halen van de Europese eis voor energiebesparing in 2020, stellen Energieonderzoek Centrum Nederland, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat kan volgens de instituten alleen bij een optimistische schatting, waarin uitgegaan wordt van maximale effectiviteit van de afspraken rond energiebesparing.”

Er zijn al aanwijzingen dat de doelen (weer) niet worden gehaald: uitgaande van de maatregelen waarvan het effect al helemaal uit te rekenen valt, kan tot 2020 maximaal 60 petajoule (PJ) aan energie worden bespaard. De ambitie van het akkoord betreft echter 100 PJ.

Sible Schöne, programmadirecteur van het HIER Klimaatbureau, laat een voorbeeld zien van wat het akkoord laat liggen. Hij zegt: “Een curieus punt in het energieakkoord is de behandeling van warmtekracht. Tot voor kort waren warmtekrachtinstallaties verantwoordelijk voor bijna de helft van de elektriciteitsproductie in Nederland. Daardoor was onze elektriciteitsvoorziening een van de meest efficiënte in de wereld. Vanwege de zeer lage kolenprijs staan echter steeds meer van deze installaties stil. Het gevolg hiervan is dat de betrokken bedrijven en sectoren hun besparingsafspraken niet halen.”  Oftewel, fruit dat zo laag hangt dat je je hoofd er bijna aan stoot, wordt niet geplukt.

Natuurlijk staan er ook zaken in het akkoord die hoop geven. Zoals de oprichting van een revolverend energiefonds waarmee 900.000 extra energiezuinige woningen binnen handbereik komen. PwC, dat aan de wieg staat van het idee, noemt het een fonds een mijlpaal. Het fonds wordt zo opgezet dat het geld dat de woningeigenaar leent uit het fonds om zijn woning energiezuiniger te maken, door middel van aflossingen weer terugvloeit in het fonds. Hierdoor is het geld weer beschikbaar voor nieuwe investeringen en wordt beschikbaar budget efficiënt ingezet voor energiebesparing. De leningen zullen via de lagere energierekening worden terugbetaald. Er komt op deze manier 300 miljoen euro in de economie, waardoor het fonds direct bijdraagt aan meer werkgelegenheid.

En –eindelijk- stimulering van gezamenlijke lokale energieopwekking. Alleen zal die in de praktijk beperkt blijven tot zonnepanelen. De voorgestelde gebiedsbeperking (de zogenaamde postcoderoos van een viercijferig postcodegebied + de aangrenzende) is te klein voor windenergie.

Onder aan de streep lijkt er nauwelijks iets te veranderen: de verantwoordelijkheid wordt bij burgers, bedrijven en organisaties gelegd, terwijl de politiek de spelregels nog moet maken en de plaats van de doelen nog niet weet als de wedstrijd al is begonnen. Een prima recept voor frustratie en mislukking.

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Opinie

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Comments (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Henk Daalder Windparken Wiki schreef:

  Kom op Niels,
  “Alle” belangrijke partijen?
  Burgers zijn de belangrijkste partij,en zij zijn uitgesloten.

  Burgers hebben verreweg de meeste veranderkracht, maar het fossiel eregime in Nederland sluitze buiten en geeft ze zo weinig mogelijk keus, behalve fossiel.

  Bedrijven verhullen hoe vuil ze zijn, anders zou de voortdurtende kopersstaking in dit land hen harder treffen.
  Bovendien hebben “alle” belangrijke clubs geprobeerd te regelen dat dat niet zij, maar de buitengesloten burger alles gaat betalen.
  Een effectief recept voro weat de fossiel ebelangen willen, stilstand in duurzame ontwikkeling.

 2. [email protected] schreef:

  Ik denk, dat het EnergieAkkoord een stap in de goede richting is. Het is een succes, dat alle belangrijke partijen zich hier achter scharen.
  Natuurlijk is het nog geen uitgewerkt plan. Op een aantal punten zal de komende tijd pas vastgelegd worden, wat de werkelijke waarde wordt. Maar sommige belangrijke punten: fondsen voor energiebesparing, uitbreiding windenergie zijn niet meer tegen te houden.
  Er zullen ook bepaalde punten nog bij betrokken worden, zoals WKK en andere.

 3. Henk Daalder Windparken Wiki schreef:

  Het is een fake akkoord.
  De huidige condities leiden tot een massale kopersstaking van duurzaam.
  Of omdat het burgers en bedrijven onmogelijk gemaakt wordt een stukje windpark te kopen.

  Dit akkoord maakt het nog erger, omdat burgers nu ook moeten betalen voor het sluiten van al afgeschreven centrales.
  Die hadden al duurder moeten zijn door de vervuiler te laten betalen.

  Hoe is het mogelijk dat een smerige organisatie als VNO-NCW die met hunleden maar 8% van de economie vormen, de andere 92% van onze economie zo in hun greep houden?

  Dat komt doordat VNO-NCW heel slim al eerder deals met greenpeace ed clubs heeft gemaakt, en zij samen tot wederzijds voordeel dit fake akkoord konden sluiten.

  Bedrijven en natuur en milieuclubs hebben beide de eigenschap, dat ze burgers buiten sluiten.
  VNO-NCW bedrijven zien niets in burgerbelangen omdat die voor hen achter vele lagen is gestopt.

  Natuur en milieuclubs, zien burgers alleen als donateur.
  En actieve leden van deze clubs willen gewone burgers uit hun natuurgebieden houden.

  Nog een voorbeeld van de kwalijke invloed van natuur en milieu clubs.
  Windparken moeten een “participatie plan” krijgen.
  Ze bedoelen dat burgers op een of andere manier moeten accepteren dat ze benadeeld worden doordat alleen bedrijven mogen verdienen aan windparken

  Deze witte vlek moet worden gedicht door een samenwerking van natuur en milieuclubs en IPO/VNG, terwijl het over burgers gaat.
  Dus zou de Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond, of gewoon de politiek, veel logischer zijn.
  Het gaat over burgers, betrek burgers dan ook.