hyperloop

Een innovatieve oplossing als de hyperloop biedt volop voordelen doordat het snelle en duurzame (inter)nationale verbindingen over land mogelijk maakt. Boven verkort het reistijden van uren tot soms slechts minuten. De komst van een hyperloop versterkt de positie van Metropoolregio Amsterdam (MRA) door de verbinding met economische gebieden zoals het Duitse Ruhrgebied. Dit blijkt uit een studie verricht door Hardt Hyperloop in samenwerking met de provincie Noord-Holland.

Voor de MRA zijn een aantal ontwikkelingsperspectieven opgesteld voor 2040. In vier perspectieven is beschreven hoe de verstedelijking in de Metropoolregio Amsterdam in de toekomst plaats zou kunnen vinden. Een van de perspectieven richt zich op de Compacte Metropool en daarmee op de bereikbaarheid en connectiviteit met zowel nationaal als internationaal economisch belangrijke clusters. Naast deze studie hebben Noord-Holland en Hardt ook de rol van hyperloop als innovatieve en duurzame oplossing voor de MRA in kaart gebracht.

Vraag Offerte aan

MRA verbinden met Europa

De realisatie van de hyperloop zou een stap dichter bij de realisatie van een nieuw Daily Urban System zijn, waarbij op zowel nationale als internationale schaal steden en gebieden met elkaar verbonden zijn. Binnen Nederland is gekeken naar de verbinding van Amsterdam-Groningen en Amsterdam-Den Haag. Internationaal is er gekeken naar de verbindingen met Düsseldorf, Frankfurt en Parijs. Hieruit komt naar voren dat de hyperloop een belangrijke rol speelt om de MRA niet alleen met de rest van Nederland maar met heel Europa te verbinden.

Stefan Marges, Project Manager van Hardt Hyperloop: “Een hyperloopverbinding tussen Amsterdam en Eindhoven is qua reistijd slechts 15 minuten. En Düsseldorf is te bereizen in minder dan een half uur. Woon-werkafstanden komen in een heel ander perspectief te staan. De hyperloop leent zich bij uitstek goed voor internationale verbindingen. En een verbinding Amsterdam – Eindhoven zou een logisch onderdeel zijn van een internationale verbinding tussen Amsterdam en het Ruhrgebied en Berlijn.”

Naast woon-werk verkeer, is gekeken naar rol van hyperloop voor korte-afstandsvluchten. Door een hyperloop-verbinding is het voor Schiphol mogelijk op een duurzame manier internationale routes naar Düsseldorf, Frankfurt, Brussel of Parijs aan te bieden. Als dat deel van de korte-afstandsvluchten komt te vervallen, biedt dit meer ruimte voor langere (intercontinentale) vluchten.

Economische impact hyperloop

De verbeterde bereikbaarheid leidt tot agglomeratievoordelen en versterkt het ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat van de MRA doordat grenzen letterlijk vervagen. De komst van de hyperloop heeft hierdoor ook een grote economische impact en versterkt de economische waarde voor de provincie. Het potentieel bereik van de beroepsbevolking wordt aanzienlijk groter bij het verbinden van Amsterdam met Groningen, Den Haag en zeker met gebieden als het Ruhrgebied. Er ontstaat een compacte regio van de steden op de vijf routes binnen 1 uur deur-tot-deur reistijd met hyperloop, samen goed voor een toegevoegde BBP van 275 miljard euro aan het BBP van de provincie, een groei van +121%.

Vervolgstappen

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “We weten dat mensen bereid zijn om voor hun werk van deur-tot-deur maximaal één uur te reizen. Met zo’n supersnelle hyperloop wordt het ineens mogelijk om binnen die tijd veel grotere woon-werkafstanden af te leggen. Dat klinkt veelbelovend. Daarom gaan we overleggen met andere overheden en partijen om dit onderzoek verder te brengen.”

Ook Hardt verkent nu de mogelijkheden hoe een verdieping aan dit onderzoek vervolg kan krijgen. Daarin is niet alleen de technologische ontwikkeling van belang maar ook aspecten als veiligheid, publieke adoptie, integratie en de sociaal economische effecten.

Het betrekken van publieke, private en internationale partijen is van groot belang om gezamenlijk de realisatie van de hyperloop een stap dichterbij te brengen.

Het volledige rapport hier in te zien.

Over hyperloop

De hyperloop is een veelbelovende technologie voor vervoer van mensen en goederen, die sneller en energiezuiniger is dan zowel de luchtvaart als de hogesnelheidstrein. De voertuigen verplaatsen zich autonoom door lagedrukbuizen middels een volledig elektromagnetisch aandrijfsysteem. De buisomgeving zorgt voor de ideale omstandigheden waardoor de voertuigen beschermd zijn tegen weer en wind en zeer energiezuinig kunnen voortbewegen. De hyperloop komt tegemoet aan de groeiende vraag naar een duurzame en betaalbare oplossing voor hogesnelheidsvervoer voor zowel mensen als goederen.

Hardt Hyperloop is wereldwijd hét toonaangevende bedrijf in hyperloop transporttechnologie. Hardt Hyperloop is opgericht in 2016 en gevestigd in Delft. In 2017 won het bedrijf de internationale hyperloop wedstrijd georganiseerd door Elon Musk. Hardt Hyperloop realiseerde Europa’s eerste hyperloop testfaciliteit op volle schaal, is wereldwijd de enige partij die een hyperloop baanwisseltechnologie heeft onwikkelt, en is initiatiefnemer van het European Hyperloop Center; een testcentrum dat beoogd is te openen in 2022 in Groningen. Partners van Hardt Hyperloop zijn (o.a.): Schiphol, NS, Deutsche Bahn, Koolen Industries, Inno Energy, Freigeist, BAM, Tata Steel en IHC.
Voor meer informatie: www.hardt.global

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws