like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

IEA: opwarming klimaat ruim voorbij veilige marge

Van: op 17 november 2013

urgenda klimaatverandering Tegen 2035 zal het aandeel van hernieuwbare bronnen zoals waterkracht, biomassa, wind- en zonne-energie in de energiemix tot meer dan 30 procent groeien. Dat voorspelt het Internationaal Energieagentschap IEA in het jaarlijkse World Energy Outlook rapport.

China zal tegen 2035 meer hernieuwbare energiecentrales bouwen dan de VS, de EU en Japan samen, zegt de IEA. Schone energiebronnen worden in dezelfde periode goed voor meer dan 30 procent van de energiemix, vooral dankzij de groei in wind- en zonne-energie.

Uitstoot

De groei in schone energiebronnen haalt aardgas in, maar olie en steenkool blijven de grootste bronnen van energieproductie. Ook de uitstoot uit energieproductie zal blijven stijgen, met 20 procent. Daardoor kan de opwarming van het klimaat meer dan 3,6 graden Celsius bedragen op lange termijn, ruim meer dan de 2 graden Celsius die door wetenschappers als veilige drempel worden omschreven, stelt het rapport.

Volgens het agentschap zal de wereldwijde vraag naar olie groeien tot 101 miljoen vaten per dag, een stijging met 14 miljoen vaten in amper 25 jaar. Het gebruik van steenkool stijgt in diezelfde periode met 17 procent, voornamelijk omdat steenkool makkelijker te transporteren is dan het schonere aardgas.

Over maatregelen om de CO2-uitstoot van steenkoolcentrales te verminderen, toont de IEA zich sceptisch. De technologie is te omslachtig en te duur, zegt het agentschap. Tegen 2035 zou amper 1 procent van de steenkoolcentrales wereldwijd er over beschikken.

Sleutelrol

"Als bron van twee derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zal de energiesector een sleutelrol spelen in het al dan niet bereiken van de klimaatdoelstellingen", stelt het rapport. Nieuwe initiatieven in de VS, China, Europa en Japan kunnen helpen de uitstoot van de sector te verminderen, aldus het agentschap.

"Een juiste combinatie van beleid en technologie toont aan dat de verbanden tussen economische groei, energievraag en uitstoot verzwakt kunnen worden", besluit het IEA.

Download het rapport

Bron: IPS

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 

Reacties: (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Missing link in Energie Akkoord.

  Dat zit op het verkeerde spoor van duurzame energie maken in plaats van besparen op het stroom gebruik.

  Het kan gemakkelijk, de techniek is er al. Dat er zuinige A++ apparatuur is, is algemeen bekend. De aanschaf kost wat meer. Een gedeelte komt terug door een lagere stroom rekening. Door voor het andere gedeelte, subsidie uit de pot van duurzame energie, toe te kennen kan het aantrekkelijk worden om die A++ apparatuur aan te schaffen.

  Een onderzoek heeft uitgewezen dat met gebruik van A++ huiselijke apparatuur het gemiddelde stroom gebruik van 3500 kWh per jaar en per gezin terug kan naar 1600 kWh. Met 8 zonnepanelen er bij komt het stroomgebruik op nul uit. Windmolens zijn dan voor die gezinnen overbodig. Door maar een gedeelte van de subsidie voor duurzame energie daar voor te gebruiken is een meer dan een dubbel zo groot voordeel te behalen aan minder uitstoot van broeikasgassen. Burgers gebruiken 32 % van de stroom en bedrijven 48%. Bedrijven kunnen ook besparen op het stroom gebruik. Alleen krijgen die de stroom voor een derde van de prijs van de burgers. Voor bedrijven is het financieel minder aantrekkelijk om over te gaan op energie zuinige A++ apparatuur. Ook daar kan een subsidie regeling voor een gedeelte van de meerkosten een aanzienlijk voordeel aan minder uitstoot van broeikasgassen leiden. In een traject van 10 jaar kan het stroom gebruik dan 60 % dalen.

  Het energie akkoord omvat 64 pagina’s met 10 peilers. Het bovenstaande wordt niet genoemd bij die 10 peilers. Wel staat daar achter aan dat marktpartijen een nationale aanpak energie besparing in 2014 zullen starten. Het wordt daarmee uit handen gegeven. Mogelijkheden om subsidie te verstrekken bij aankoop van zuinige A++ apparatuur worden niet genoemd. Markt partijen zitten niet te springen om het stroomverbruik te verminderen. Het geeft grote problemen voor de stroom leveranciers. Over het waarom het niet bij de 10 peilers is opgenomen kun je verschillende gedachten hebben. Mogelijk heeft het te maken met onbekend maakt onbemind. Het lijkt mij goed dat daar kamer vragen over gesteld worden.

  Wat dat betreft verwacht ik met dit artikel een (ijdele) koerswijziging.

  Hilbrand.Schuurmans De Tjilling 3 8702 DB Bolsward

 2. Piet van Noort schreef:

  Het klimaat is voorbij de veilige marge en onze primaire zeeweringen zijn al 10 jaar afgekeurd. Gelukkig gaat er voor dat laatste iets gebeuren. Het rijksbeleid, tot stand gekomen op advies van zandhandelaar Koos van Oord, gaar de zandsuppleties opvoeren. Nu laat wordt er 12 miljoen kuub zand per jaar op onze kust gespoten. Om de kust te laten groeien moet dit naar een veelvoud. Met de zandsuppleties nu wordt echter ook 150.000 ton CO² in het milieu gespoten. Het is aan Den Haag om een keuze te maken welke marge nu verhoogt moet worden. De marge voor onze kustveiligheid of de marge van een veilig klimaat.