like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Kabinet weigert alles op alles te zetten om de Amazone te redden

Van: op 29 augustus 2019

bosbrand
De Amazone staat in brand. Elke minuut van elke dag verdwijnen ongeveer 4 voetbalvelden aan onmisbare natuur. Nederland draagt daar actief aan bij door vlees en soja te importeren uit de ontboste Amazone en mee te helpen met het aanleggen van asfalt in het bos. Maar het kabinet weigert tot nu toe in te grijpen. Inmiddels hebben meer dan 56.000 mensen via www.groenlinks.nl/amazone  aangegeven actie te willen. De partij komt daarom met een noodplan voor de Amazone.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Isabelle Diks: “Het regenwoud staat in brand. In plaats van dat Nederland helpt te blussen, draagt het bij aan meer vernietiging van het regenwoud. Ik hoor minister Kaag spreken van ‘complexe processen’ en ‘samen werken aan alternatieven’. Maar de Amazone schiet niets op met vage beleidstaal. Daarom roep ik de minister aanstaande dinsdag naar de Tweede Kamer, om verantwoording af te leggen voor haar gebrek aan daadkracht.”

GroenLinks deed vijf voorstellen die het kabinet direct in gang kan zetten om de vernietiging van het regenwoud te stoppen:

  1. Het Mercosur-handelsakkoord niet tekenen. Het is onwenselijk dat de import van vlees en soja met dit handelsakkoord goedkoper wordt. Het Amazonewoud wordt immers met name platgewalst om deze producten te maken.
  2. Stoppen met de steun aan Nederlandse bedrijven die investeren in de Braziliaanse ‘soja-snelweg’. Het kappen van bomen voor soja-transport moet niet worden gestimuleerd, maar ontmoedigd.
  3. Geld vrijmaken voor het bestrijden van bosbranden.
  4. De import van foute soja verbieden
  5. Natuurbeschermers in Brazilië steunen

Diks: “Ik reken dinsdag op een constructief antwoord van de minister op onze voorstellen. De volgende generaties hebben de Amazone nodig. De minister kan niet langer de kortzichtige economische belangen voor de korte termijn voor laten gaan.”

Ook kritiek op EU

Ook Europese instellingen kunnen veel meer doen tegen de huidige branden in de het Amazonewoud. Dat zeggen 26 milieu-organisaties, waaronder Greenpeace en Friends of the Earth, in een brief aan de Europese leiders.

De organisaties pleiten voor strengere wetgeving goed te keuren die garandeert dat producten die in Europa verkocht worden niet afkomstig zijn uit ontbossing of gepaard gaan met mensenrechtenschendingen. Ze doen dat in een brief aan de voorzitters van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad en verschillende staatshoofden.

In de brief beschrijven de ngo’s in detail hoe de Europese lidstaten mee verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis in het Amazonewoud, onder meer door hun grootschalige import van soja en vlees. Van alle soja die in de EU ingevoerd wordt komt een vijfde uit Brazilië, voor rundvlees is dat zelfs 41 procent.

Buitenlandse honger

“We mogen niet vergeten dat de branden in het Amazonewoud aangestoken zijn om meer vlees en soja te produceren en daarmee de honger te stillen van buitenlandse invoerders”, schrijven ze. “Als de tweede grootste handelspartner van Brazilië kan ook de EU niet aan haar verantwoordelijkheid ontsnappen.”

Die belangrijke positie stelt de EU ook in staat om zaken te veranderen, zegt Hannah Mowat van de bossenorganisatie Fern. “Dat kan bijvoorbeeld dankzij nieuwe wetten die bedrijven verplichten om hun toeleveringsketen vrij te maken van schade aan het milieu of schendingen van de mensenrechten.”

Vrijhandelsakkoord

In de brief pleiten de ngo’s er ook voor om de ratificering van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Mercosur onmiddellijk te bevriezen.

“De EU moet gehoor geven aan de oproepen van Frankrijk, Ierland en Luxemburg en de ratificatie formeel uitstellen”, zegt Mowat. “De onderhandelingen moeten opnieuw worden opgestart om sterke en bindende veiligheidsmechanismen in te bouwen, die garanderen dat de wouden beschermd worden en dat de rechten van de inheemse en traditionele gemeenschappen gerespecteerd worden.”

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws