Kort door de Bocht is de nieuwe naam voor de rubriek "Duurzaam De Week Door". In de rubriek kaarten we heel kort en puntig voorvallen uit het nieuws aan, die op de één of andere manier aan duurzaamheid raken. Vaak omdat ze duurzaamheid in de weg staan. En altijd direct naar de kern. Wie de nuance zoekt kan terecht in onze uitgebreidere artikelen.